Dalfsen stelt € 340.000 beschikbaar voor aanpak energiearmoede

In juli stelde het college de Regeling Aanpak Energiearmoede vast. Daarmee verduurzaamt de gemeente woningen voor mensen die te maken hebben met energiearmoede. De regeling is nadrukkelijk bedoeld voor huishoudens met een koopwoning, die slecht tot matig zijn geïsoleerd. Ook voor mensen met een sociale of particuliere huurwoning biedt de gemeente hulp bij het verlagen van de energielasten.

Mensen die in energiearmoede leven hebben zo’n hoge energierekening dat ze de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Dit is in veel gevallen een combinatie van een hoge gasprijs en een slechte tot matige woningisolatie. Daarnaast hebben ze beperkte financiële mogelijkheden om te isoleren. Vaak nemen ze daardoor extreme maatregelen om hoge kosten te voorkomen: verwarming uitzetten, dikke winterkleding aan in huis of geen warm water gebruiken.

Energiearmoede in de gemeente Dalfsen
Op basis van landelijk studies ondervindt ongeveer 7% van alle huishoudens in Nederland energiearmoede. Dat houdt in dat in de gemeente Dalfsen ongeveer 590 huishoudens in energiearmoede leven. Een deel van de huishoudens heeft de gemeente in beeld, omdat zij de Eénmalige Energietoeslag hebben aangevraagd.

Unieke aanpak
De Regeling Aanpak Energiearmoede is uniek te noemen. Wethouder Schuurman: “We weten dat energiearmoede met de huidige energietarieven bij iedereen kan ontstaan. Komend najaar starten we met het benaderen van inwoners die bij ons bekend zijn. Omdat we niet iedereen in beeld hebben, roep ik inwoners die te maken hebben met energiearmoede op zich bij ons te melden.”

Naast de bestrijding van energiearmoede sluit het plan aan bij andere beleidsdoelstellingen van de gemeente. Denk aan het verbeteren van de slecht geïsoleerde woningen en het aardgasvrij maken van woningen. Gelijktijdig betrekt de gemeente ook maatschappelijke partners bij de aanpak, om de krachten zoveel als mogelijk te bundelen.

Meer informatie en aanmelden
In het najaar volgt er vanuit de gemeente meer informatie over de regeling, de voorwaarden om in aanmerking te komen en informatie over hoe aan te melden. Inwoners kunnen deze informatie onder andere gaan vinden op www.dalfsen.nl, op de sociale media van de gemeente en via de gemeentelijke informatiepagina in de Dalfser Marskramer. De gemeente zet zich in om iedereen die mogelijk gebruik kan maken van de regeling te bereiken.

Vervolg
De aanmeldingen die na de oproep in het najaar binnen komen worden eerst beoordeeld en gesorteerd op bouwjaar, want vaak is er bij de oudste woningen de meeste energiebesparing te realiseren. Woningen met de meeste kansen voor energiebesparing komen als eerst aan de beurt. Bij deze woningen komt een energiecoach langs om te beoordelen hoe kansrijk de energiebesparende maatregelen zijn in de woning.

Na de beoordeling van de energiecoach wordt duidelijk of de woning in aanmerking komt voor de investering in woningverbetering. In dit geval wordt de rekening voor de energiebesparende maatregelen volledig betaald door de gemeente.

Inwoners kunnen met vragen over de Regeling Aanpak Energiearmoede terecht bij team Duurzaamheid via duurzaamdalfsen@dalfsen.nl.

Meer informatie en advies over het verduurzamen van de woning is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. De adviseurs van het energieloket helpen inwoners graag op weg met het verduurzamen van de eigen woning.

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *