26 juli 2022

Dalfsen stelt € 340.000 beschikbaar voor aanpak energiearmoede

In juli stelde het college de Regeling Aanpak Energiearmoede vast. Daarmee verduurzaamt de gemeente woningen voor mensen die te maken hebben met energiearmoede. De regeling is nadrukkelijk bedoeld voor huishoudens met een koopwoning, die slecht tot matig zijn geïsoleerd. Ook voor mensen met een sociale of particuliere huurwoning biedt de gemeente hulp bij het verlagen

Dalfsen stelt € 340.000 beschikbaar voor aanpak energiearmoede Meer lezen »