Grace & Glory als hemelse ervaring in de Brugkerk

Op eerste paasdag werden de kerkgangers van de Brugkerk getrakteerd op een schitterend optreden van blackgospelkoor Grace & Glory uit Zwolle. Het koor zong fantastisch en liet een indrukwekkende scala aan bezielende zang, krachtige harmonieën en meeslepende ritmes horen. De gospelliederen die het koor vertolkte kwamen uit de ‘zwarte’ geloofscultuur in America. Ze gaven aan de ochtenddienst een gevoel van vreugde en hoop in de toekomst mee, een echt paasgevoel.

Aan het begin van de viering werd een houten kruis prachtig versierd met bloemen. Kerkgangers hadden de bloemen speciaal van thuis meegenomen. Georg Naber hield een korte preek over het gevoel van overwinning met Pasen. Henk Dubbink begeleidde enkele liederen opgetogen op het kerkorgel.

En dan was er nog het persoonlijke verhaal van Tosca, een van de zangeressen van Grace & Glory. Ze vertelde over haar eigen spirituele reis, weg van argwaan en eenzaamheid heen naar meer geborgenheid en vertrouwen.

Zeer indrukwekkend was het moment dat de vijfendertig koorleden tot slot van het podium afkwamen. Ze gingen in een kring om de kerkgangers heen staan en zongen hen a capella “May the Road Rise to Meet You” toe, het Ierse Zegenlied. Ook dit moment zorgde voor een hemelse paaservaring die menigeen niet gauw zal vergeten.

Het bloemenkruis werd na de dienst buiten voor de ingang van de Brugkerk geplaatst, om iedereen te laten zien: het leven en de liefde zijn uiteindelijk echt sterker dan de dood.

Tekst:  Georg Naber
Foto’s: Hans Heerink

Deel dit: