Goede Vrijdagviering in de Heilig Hartkerk m.m.v. Con Amore

Op de avond van Witte Donderdag kon een ieder getuige zijn van een hedendaagse interpretatie van de laatste dagen en het lijden van Jezus Christus via het tv-spektakel The Passion. De kruisiging zelf en de woorden die Jezus aan het kruis sprak kwamen kort aan de orde. Juist daarop werd op de avond van Goede Vrijdag in een viering in de Heilig Hartkerk ingezoomd; de zeven kruiswoorden van Jezus, zoals deze in de Bijbel zijn terug te vinden:

  1. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
  2. Voorwaar, Ik zeg u: heden nog zult u met mij zijn in het paradijs.
  3. Vrouw, zie uw zoon.
  4. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
  5. Ik heb dorst.
  6. Het is volbracht.
  7. Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Deze kruiswoorden zijn door componist César Franck in de 19e eeuw op muziek gezet. Gemengd koor Con Amore bracht het muziekstuk met medewerking van gastzangers, solisten, een organist en een pianist. Onder leiding van dirigent Wim van Lenthe werden de kruiswoorden en daarop aanvullende teksten gezongen. Elk deel werd ingeleid door voorgangers Nolly Holterman en Johan Neppelenbroek. Zij slaagden erin de kruiswoorden van Jezus te vertalen naar de huidige tijd. Wat kunnen we in onze snel veranderende samenleving nog met deze woorden? Het was goed stil te staan bij hun overdenkingen. Rode draad daarin was dat Jezus, de dood in de ogen kijkend, aandacht bleef houden voor anderen; voor zijn moeder, die haar zoon aan het kruis moest zien sterven; voor de moordenaars, die samen met hem gekruisigd werden; voor de hele mensheid, wiens zonden hij op zijn schouders had genomen.

Niets menselijks is solisten vreemd. De bassolist kampte met stemproblemen en kon zijn partij helaas niet zingen. De dirigent liet zich daardoor echter niet uit het veld slaan. Met zijn eigen goede bariton/basstem kon hij de solopartijen overnemen. En tenorsolist Jacob Schenk bleek niet alleen goed te kunnen zingen, maar ook een ervaren dirigent te zijn. Tijdens het deel met bassolo nam hij schijnbaar moeiteloos het dirigentstokje over. Zo kwam alles toch nog goed en nu kan teruggekeken worden op een geslaagde viering. Het project is volbracht.

Tekst: Ingrid Heerink
Foto’s: Hans Heerink

De viering is terug hier te kijken.

Deel dit: