Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) biedt kansen voor eigenaren maatschappelijk vastgoed

Gemeente Dalfsen wijst eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Dalfsen graag op de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Deze regeling, beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is bedoeld om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren en komt tegemoet in de kosten hiervan. Het doel is om panden energiezuiniger te maken en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning voor maatregelen die leiden tot energiebesparing, zoals isolatie, het plaatsen van zonnepanelen, en het installeren van energiezuinige verwarmings- en verlichtingssystemen. Alle details over de regeling zijn te vinden op de website van RVO www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava.

Voorwaarden

Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 bij het uitvoeren van 1, 2 of 3 maatregelen en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen. De startdatum van de subsidie is maandag 3 juni 2024. De aanvraagperiode loopt tot en met donderdag 31 oktober en vanaf 20 mei kunt u uw aanvraag al klaarzetten via de website van RVO. De verwachting is dat de subsidiepot zeer snel op is, dus zorg dat u er snel bij bent.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dienen eigenaren van maatschappelijk vastgoed te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals vastgesteld door de RVO. Het is belangrijk om deze voorwaarden goed door te nemen voor het indienen van een aanvraag.

Meer informatie en aanvragen

Via www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava leest u alle informatie en kunt u zien hoe u een aanvraag kunt indienen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een webinar op 21 maart waarin de regeling wordt toegelicht.

Advies bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Sinds 2021 ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit gebeurt via het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Het ontzorgingsprogramma biedt advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren brengen de mogelijkheden voor verduurzamen in kaart met een energieadvies. Meer informatie is te lezen op www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed.

Deel dit: