Gemeente Dalfsen dient zienwijze in op provinciale zon- en windbeleid

Het college van de gemeente Dalfsen heeft besloten zienswijzen in te dienen op het provinciale zon- en windbeleid. Het doel hiervan is het provinciale beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het gemeentelijk beleid ten aanzien van windmolens en zonnevelden. Op een aantal onderdelen wijkt de Dalfser aanpak af van de provincie. Bijvoorbeeld over de verdeling van windmolens over de provincie, de mate van lokaal eigendom en de maximale hoogte van erfmolens. Daar vraagt de gemeente via zienswijze aandacht voor bij de provincie.

 Wethouder Andre Schuurman: ‘De energietransitie heeft volop onze aandacht en we willen onduidelijkheid naar onze inwoners voorkomen. Ons doel is onze eigen energieopgave invulling geven met zoveel mogelijk betrokkenheid en draagvlak van onze inwoners en ondernemers.‘

Op hoofdlijnen heeft de provincie een goede basis gelegd voor windmolens en zonnevelden in Overijssel. Ze neemt diverse maatregelen om ongewenste plannen te blokkeren en lokaal gedragen plannen worden zo mogelijk gemaakt. Op een aantal onderdelen wijkt de Dalfser aanpak af van de provincie. Bijvoorbeeld over de verdeling van windmolens over de provincie, de mate van lokaal eigendom en de maximale hoogte van erfmolens. Hoewel de gesprekken met de provincie hierover goed verlopen, dient het college op verzoek volledigheidshalve een aantal zienswijzen in. De verwachting is dat in het voorjaar 2025 een definitieve provinciale beleid wordt vastgesteld.

Deel dit: