Raadsvragen bereikbaarheid gemeente Dalfsen

Wij willen dat de gemeente Dalfsen er is voor onze inwoners, dan is goede bereikbaarheid en tijdige informatievoorziening een vereiste.

Vooral nu!
Door de COVID-19 en de daarbij behorende maartregelen is die bereikbaarheid nog belangrijker om elkaar niet uit het oog te verliezen.

Het gemeentehuis is nu alleen op afspraak bereikbaar en de infopunten zijn dicht.
Ons bereiken berichten, dat vooral voor ouderen het nummer 14 0529 niet duidelijk is en niet door elk toestel gebeld kan worden. Ook zien we dat het nummer waarop het infopunt bereikbaar is niet op de gemeentesite en niet in Kernpunten (Marskramer) staat. Na wat speurwerk vonden wijzelf het nummer op de site van de bibliotheek.

Voor de raadsvergadering van aanstaande maandag heeft de CDA-fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

• Is bekend dat vooral ouderen het telefoonnummer 14 0529 niet herkennen als het nummer van de gemeente Dalfsen?
• Op de site van de gemeente staat uitgelegd dat niet iedereen 14 0529 kan bellen, dit kan afhankelijk zijn van de provider, vinden we dit gewenst?
• Klopt het dat het telefoonnummer van het infopunt alleen op de site van de bibliotheek staat en niet op de site van de gemeente en in de Kernpunten?

Ook de verspreiding van de Kernpunten via de Marskramer is een mooi, laagdrempelig medium om onze inwoners wekelijks te bereiken. Niet voor iedereen is het internet toegankelijk. Wij zijn van mening dat de Kernpunten zowel tot doel heeft om informatie bij alle inwoners te brengen als informatie op te halen. Binnen de Gemeente Dalfsen is afgesproken dat Kernpunten wordt verspreid via de Marskramer. Wij krijgen echter veelvuldig te horen dat de verspreiding van de Marskramer onder andere in het gebied Lemelerveld en Lemelerveld Zuid-Oost niet naar wens verloopt en dat de verspreider moeite heeft om bezorgers te vinden.

• Is het college met ons eens dat alle inwoners de mogelijkheid moeten hebben wekelijks de Kernpunten op papier te kunnen ontvangen?
• Is binnen de gemeente Dalfsen bekend waar de Marskramer niet wordt bezorgd?
• Zijn hier contacten met de verspreider over, in welke gebieden geen bezorger gevonden kan worden.
o Zo ja, wat is de oorzaak dat er geen bezorger gevonden kan worden?
• Wat is de oplossing om de bezorging te verbeteren?

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *