Con Amore zingt Die Sieben Worte Jesu am Kreuz

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke kerken stilgestaan bij het lijdensverhaal van Jezus. Meestal wordt het lijdensverhaal uit één van de evangeliën gelezen. Op de avond van Goede Vrijdag, op 29 maart, kunt u tijdens de Goede Vrijdagviering in de H. Hart van Jezuskerk in Lemelerveld luisteren naar het muziekstuk “Die Sieben Worte Jesu am Kreuz”. Het stuk zal worden uitgevoerd door gemengd koor Con Amore. Niet als concert, maar als invulling van de dienst op Goede Vrijdag.

Diverse componisten hebben de 7 kruiswoorden van Jezus op muziek gezet. Con Amore zingt in de viering van 29 maart de versie van de 19e-eeuwse componist César Franck. De kruiswoorden (o.a. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” en “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest”) zijn in de Bijbel terug te vinden in het Nieuwe Testament. De 4 evangelisten hebben daar ieder op eigen wijze de laatste woorden van Jezus aan het kruis opgeschreven. Het zijn woorden die in het christendom van grote betekenis geworden zijn. Franck heeft in zijn compositie de kruiswoorden aangevuld met bijpassende teksten uit andere delen van de Bijbel en uit het “Stabat Mater”. De verschillende delen van het stuk wisselen elkaar af qua tempo, temperament en volume. Soms klinkt het klaaglijk, dan weer lieflijk melodieus of dramatisch.

Gemengd koor Con Amore is blij dit mooie muziekstuk te mogen zingen onder leiding van dirigent Wim van Lenthe en met piano/orgelbegeleiding van Bert Bootsma en Bert Webbink. Verder wordt medewerking verleend door de solisten Yvonne Boerdam, Anton Huisman en Jacob Schenk en nog een aantal gast-koorzangers. Ieder deel zal toegelicht worden door leden van de werkgroep gebeds-communievieringen. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

U bent van harte welkom.

Aanvang: 19.00 uur

Deel dit: