Concept Warmteprogramma gemeente Dalfsen ter inzage

Stap voor stap van het aardgas af .De gemeente Dalfsen heeft het Warmteprogramma uitgewerkt. Het concept Warmteprogramma is een actualisatie op de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte. Het concept van het Warmteprogramma ligt vanaf 15 maart 2024 ter inzage. Inwoners en betrokkenen hebben tot 15 april 2024 de kans om hier feedback op te geven. In het Warmteprogramma wordt omschreven hoe alle gebouwen in de gemeente geleidelijk aardgasvrij gemaakt worden. Het Warmteprogramma heeft invloed op woningen van inwoners.

Het Warmteprogramma is een stappenplan om de gebouwen in de gemeente geleidelijk aardgasvrij te maken en is deels tot stand gekomen door vragen die de afgelopen twee jaar zijn gesteld door inwoners. Een woning aardgasvrij maken is namelijk niet eenvoudig. Tot 15 april 2024 kunnen alle inwoners en betrokkenen in de gemeente Dalfsen feedback geven op het Warmteprogramma. Wethouder André Schuurman: “We leggen het concept ter inzage om samen te werken aan een gedragen Warmteprogramma. De input van de inwoner is essentieel, aardgasvrij wonen heeft voor iedereen gevolgen. Dit programma laat zien wat de inwoner zelf kan doen, maar ook hoe de gemeente daarbij ondersteunt.”

Inzage
Het concept van het Warmteprogramma is vanaf vrijdag 15 maart 2024 online te raadplegen op www.dalfsen.nl/aardgasvrij en ligt ook fysiek ter inzage in het gemeentehuis van Dalfsen, Trefkoele+ Dalfsen, Kulthurhus de Spil in Nieuwleusen, De Mozaïek in Lemelerveld, De Wiekelaar in Oudleusen en het Anjerpunt in Hoonhorst. Inzage van de visie en het geven van feedback is mogelijk tot 15 april 2024. Het Warmteprogramma wordt eind april 2024 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte
Het warmteprogramma van Dalfsen bouwt voort op de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte, getiteld “Samen onderweg naar duurzame warmte in Dalfsen”, die op 29 november 2021 is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nationaal Klimaatakkoord
Het streven naar aardgasvrije woningen en gebouwen komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord van 28 juni 2019. In dit akkoord is vastgelegd dat in Nederland in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij moeten zijn, als onderdeel van een grotere strategie om energie te besparen en over te schakelen op duurzame warmte en elektriciteit.

Deel dit: