Zorg

Vanaf de start van het project voor vernieuwing van sukerbiet.nl is naast verbetering van de toenmalige site, ook ingezet op het aanbieden van allerlei ‘apps’  en andere mogelijkheden voor de zorg. Sukerbiet.nl wil graag als digitaal dorpsportaal ook een verbinding maken tussen zorgvragers aan de ene kant en zorgaanbieders aan de andere kant.

Dit vereist de nodige afstemming met deze groepen, maar ook met andere zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Vanuit Doorontwikkeling sukerbiet.nl zijn we volop initiatieven en mogelijkheden aan het inventariseren.

Wil je als zorgvrager graag bij deze ontwikkeling betrokken worden, neem dan contact op met Henk Heerink, tel. 06 – 1860 00 50 of per mail.

In dit menu zijn opgenomen: