Mantelzorgteam Dalfsen

Mantelzorg

"Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt."

Dat betekent dat iedereen mantelzorger kan worden. Als iemand in je omgeving ziek of hulpbehoevend wordt, ga je vaak automatisch zorgen voor je moeder, die buurman, je kind, dat zusje of die goede vriend. Je bent dan mantelzorger, ook al ben je op de eerste plaats kind, buurvrouw, ouder, broer of vriendin.

In Lemelerveld kunnen mantelzorgers terecht bij:

 • Mantelzorgteam Dalfsen
  Bieden van professionele ondersteuning aan mantelzorgers. Je kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies.
 • Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld
  Organiseren maandelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers, waarbij ontspanning en uitwisseling van informatie centraal staan.

Wat doet het Mantelzorgteam Dalfsen?
Mantelzorgers kunnen voor dilemma’s komen te staan of hulp nodig hebben. Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger. Je kunt er terecht voor onder andere:

 • Hulp bij regelwerk
 • Individuele gesprekken
 • Lotgenotencontact
 • Meedenken over de inzet van respijtzorg (even niet hoeven zorgen)
 • Scholing over bepaalde thema’s of ziektebeelden
 • Inzet van een (zorg)vrijwilliger
 • Een vraag met betrekking tot (mantel)zorg
 • Advies

Jonge mantelzorgers
Ook kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar die opgroeien met zorg binnen het gezin, kunnen ondersteund worden door het mantelzorgteam.

De mantelzorgmakelaar gaat met het kind of de jongere samen bekijken wat nodig is.

Ondersteuning kan bestaan uit: het geven van voorlichting over het ziektebeeld, het helpen (weer) in gesprek te komen met ouders of andere gezinsleden, aandacht voor de situatie op school of in de (sociale) omgeving van het kind.

Informele zorg
Als mantelzorger is het belangrijk om soms wat anders te doen. Op bezoek gaan, sporten, naar de kapper. Op deze momenten kan een zorgvrijwilliger uw taken overnemen zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. De zorgvrijwilliger houdt degenen waarvoor u zorgt gezelschap.

Ook als u alleen woont of geen mantelzorger in uw directe omgeving heeft, kunt u een beroep doen op een zorgvrijwilliger.

 

Voor informatie, ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met het mantelzorgteam:

T 0572-372882

M 06-19218070

i.bomers@saamwelzijn.nl

           

Advertenties