Voorstel Kanaalplan Lemelerveld Fase 1 goed ontvangen

In de Raadscommissievergadering van de gemeente Dalfsen op maandag 10 december 2018 is het plan voor de uitvoering van Fase 1 van het Kanaalplan Lemelerveld goed ontvangen.

Tijdens de discussieronde werd nog wel extra aandacht gevraagd voor de parkeerplaatsen van de aanwonenden van de Industriestraat. Verder konden alle fracties zich vinden in het voorgestelde plan om woningbouw te realiseren op het voormalig Welkoopterrein en aan de Industriestraat. Het plan is daar tien woningen en zes appartementen te bouwen.

Langs het kanaal zal een fietsroute aangelegd worden. De raadsfracties waren unaniem van mening dat het aanzicht van Lemelerveld hierdoor aanzienlijk zal verbeteren. Er werden nog wel wat opmerkingen gemaakt over een eventuele voetbrug tegenover de R.K. Kerk en een herziening van de afwikkeling van het verkeer rondom de Wagenmansbrug en de Schoolstraat. Ook werd nog even aandacht gevraagd voor de speelplaats aan de Kloosterstraat, die door de nieuwe verkeerssituatie onveilig geworden is. In een besloten vergadering werd de kostenraming nog behandeld.

In de raadsvergadering van maandag 17 december 2018 zal het voorgestelde plan een hamerstuk zijn.

Tekst: Annet Schoorlemmer

Geef een reactie