Voorplein gemeentehuis, een reactie

Nietsoveronszonderons.nl

De derde stemming over het voorplein, ligt nu al weken achter ons.
Toch zijn wij als Platform Gehandicapten nog steeds teleurgesteld .
Het CDA, de Christen Unie, de PvdA en de VVD hebben tegen het voorstel met betrekking tot aanpassing van het plein van het gemeentehuis gestemd. Alleen Gemeentebelangen en D66 steunen het voorstel van B en W.
Wij zijn ervaringsdeskundigen en hebben met de gemeente een jaar aan een goed voorstel gewerkt. In die voorbereidende fase zijn 4 opties overwogen. In deze fase is niet alleen met ons overleg geweest, maar ook met buurtbewoners, de fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, groene verenigingen en een bureau gespecialiseerd in gehandicaptenzaken. Dat is burgerparticipatie.
Samen waren wij het er over eens: optie 4 kwam aan alle wensen tegemoet.
Kosten 350.000 euro . Dan ligt er wel een plein met een groene uitstraling wat recht doet aan een inclusieve samenleving, voldoende fietsparkeerplaatsen en ook aan de actie steenbreek.
In het straatwerk moet 1,5 meter hoogteverschil geleidelijk overbrugd worden.
Het alternatief is een nieuwe hellingbaan, nieuwe bestrating en de trappen blijven.
Kosten 235.000 euro. Het plein blijft een stenen kolos.
Dan is de vraag relevant wat is het voordeel van optie 4.
In optie 4 is de toegankelijkheid optimaal. Je kunt net als ieder ander bij het gemeentehuis komen.
Dat is inclusieve samenleving.
Ook het bureau, gespecialiseerd in gehandicaptenzaken heeft deze opvatting . Ik citeer uit het PBT -rapport: “Het moeten gebruiken van een hellingbaan wekt bij veel rolstoelgebruikers al een negatief gevoel op, omdat er een bovenmatige inspanning van verwacht wordt.”
Een hellingbaan werkt stigmatiserend. Niet alleen er tegen op is zwaar, maar ook als je naar beneden gaat en je moet afremmen.
Dus geen aparte opgang/ hellingbaan voor gehandicapten, maar denk ook aan ouderen ( vergrijzing van de maatschappij ), mantelzorgers die een rolstoel moeten duwen, mensen met een rollator, hartpatiënten, COPD patiënten en ouders met een kinderwagen .

Er is een sobere variant gelanceerd: een nieuwe hellingbaan en alleen bestrating .
Wij maken bezwaar tegen de beeldvorming dat optie 4 een luxe optie is.
Gehandicapten zijn voor maximale toelaatbaarheid, andere organisaties voor voldoende fietsparkeerplaatsen en genoeg groen.
Wij hebben duidelijk gemaakt, middels onze actie voorafgaand aan een raadsvergadering, dat een nieuwe hellingbaan niet het juiste antwoord is.
Optie 4 is een investering in welzijn voor de lange termijn. De gemeente Dalfsen heeft reserves om te besteden. Een ton extra uitgeven voor de inclusieve samenleving, groenvoorzieningen en fietsparkeerplaatsen is geen luxe!
Het zou goed zijn als optie 4 gered kan worden door B en W.
De impasse moet doorbroken worden. Het duurt nu al zo lang.
Samen met B en W waren we van plan iets moois van het voorplein te maken.
Nu krijg je mogelijk een Sinterklaascadeautje waar je niet om gevraagd hebt.

Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen
Fietje de Vries- van der Grift, voorzitter
Gerard Hullegie, bestuurslid

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertenties

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten