Voorlopig verbeterplan Kroonplein

Een grote groep belangstellenden had zich woensdagavond 21 november verzameld in de Pub van Zaal Reimink, om het ontwerp voor een groener, gezelliger, veiliger en meer overzichtelijk Kroonplein te bestuderen.

Deze avond was een vervolg op de info-avond van 23 mei toen aanwonenden, ondernemers en belangstellenden hun ideeën/overwegingen en bedenkingen konden ventileren. Met flink veel input is Buro Mien Ruijs vervolgens aan de slag gegaan om tot een voorlopig  verbeterplan te komen.. Uitgangspunt hierbij was dat het inrichtingsplan gewaarborgd blijft; een plein waar auto’s, fietsers en voetgangers elkaar ontmoeten.

Het gehele plein is, voor de duidelijkheid, even opgedeeld in drie gebieden

  1. Het plein voor Café Reimink en Bakkerij V/D Most
  2. Het ‘centrale plein’ ter hoogte van de Coop
  3. De kruising ter hoogte van de Kletsmajoor.

Het nieuwe plan ziet er helder en overzichtelijk uit. Het is de bedoeling dat er dmv vaste beplanting duidelijkheid komt in rijroutes, rijrichting en verkeersveiligheid. Het parkeergedeelte wordt meer afgebakend, door haagjes en ligusterblokken, zodat niet van alle kanten verkeer komt aanwaaien en het terrein slechts vanaf 2 punten toegankelijk is. Door beplanting wordt er her en der een optische wegversmalling gerealiseerd waardoor de snelheid uit het gemotoriseerde verkeer gaat. Drempels zouden hierin een welkome aanvulling kunnen zijn. Op de hoeken van de kruisingen is groen ingetekend met lage, zonnige, kleurrijke beplanting.

Voor de beplanting dient het buro rekening te houden met een aantal voorwaarden, zoals; makkelijk in onderhoud, winter-kleurvast, bestendig tegen strooizout etc. Ook financiële en technische aspecten zijn van cruciaal belang, zoals de overkluizing die niet teveel beplanting kan verdragen en het grote aantal leidingen en kabels onder het straatwerk.  Romeo en Julia gaan verhuizen naar de andere kant van de Ellenbroeksbrug, waar zitjes worden gerealiseerd om te genieten van het parelsnoer (kanaalvisie) door Lemelerveld, en van de horeca.

Alle  voors- en tegens op het verbeterplan werden genoteerd en zullen nog eens zorgvuldig tegen het licht worden gehouden. De grootste kanttekening die werd geplaatst betrof de verkeersveiligheid.  De vergelijking met een racebaan werd meerdere malen gemaakt. Naast het treffen van (groene) maatregelen, vergt dit ook bewustwording onder de verkeersdeelnemers.

Uiteindelijk kwam men tot de slotsom dat het verbeterplan zeker een kans verdient en het proberen waard is. “We zijn benieuwd!’

tekst: Modi   foto’s Hans Heerink

Geef een reactie