Volle bak bij jaarvergadering Plaatselijk Belang

Dinsdag 12 februari om 20.00 u. waren alle stoelen bezet voor de jaarvergadering van ons PB met daarna een presentatie van het college van onze gemeente met onze nieuwe burgemeester. Voorzitter Erik Jansen Holleboom begon met te vertellen dat dit eigenlijk de jaarvergadering was van 2017, die gehouden had moeten worden eind 2018 maar vanwege het burgemeesterloze tijdperk doorgeschoven naar dit voorjaar en met de nieuwe burgemeester.

Later op de avond is besloten om ieder jaar de vergadering in deze periode te houden. Volgend jaar dus van 2018 én 2019??

Ik ben geen notulist van PB dus ik beperk me in dit verslag tot de hoofdpunten, die aan de orde zijn gekomen. Voor de details verwijs ik naar het volgende jaarverslag, maar dat laat nog even op zich wachten.

Erik somt nog even de activiteiten van het afgelopen jaar op:

 • * De N348 zou medio 2018 klaar zijn; hierover later meer.
 • * PB heeft nieuw logo.
 • * Men is bezig met project efficiënt besturen-verbinden: wordt vervolgd.
 • * Glasvezel loopt op zijn eind.
 • * Kroonplein: belevingsstudie.
 • * ‘T Kerkbrugje: afgerond.
 • * De buurtbus: hiervoor is dhr. Tijs uitgenodigd om e.e.a. toe te lichten. De eerste bus (lijn 518) gaat aanstaande maandag van start onder de vlag van buurtbus Salland met 40 vrijwillige chauffeurs en in het begin 2 bussen met 4 chauffeurs per dag in shifts. Maximaal aantal per bus: 8 personen.

Financieel overzicht door Yvette Wagemans. De kascommissie keurt (later op de avond) het overzicht akkoord. Verder vertelt Yvette nog wat over:

 • * Scholenproject
 • * SAAM-jongeren
 • * Kinderkroeg
 • * JOP (jongeren ontmoetingsplek) is nog in ontwikkeling
 • * Bioscoop zou in het Chillpoint kunnen

Bij de Bestuursverkiezing is Maria Poelhekke aftredend. Ze krijgt een attentie en na de pauze bloemen van de nieuwe burgemeester. Lies Akkermans treedt toe tot het bestuur.

Na de pauze is het woord aan het college.

Inleiding burgemeester Erika van Lente:

Voor de vergadering had het college met het bestuur van PB een toeristische fietstocht door Lemelerveld gemaakt. Een koude maar indrukwekkende tocht. Een kleine voorstelling: ze woont samen met vriend, die ook een drukke baan heeft, geen kinderen, geen dieren. Haar strijdkreet: verbinden, aanjager van de regio en dienend leider. Hoopt met een ondertoon, dat Lemelerveld zondag van Dalfsen wint en zij is er bij aanwezig. Verder komt ze met de carnaval de sleutel brengen. Taken van Erika zijn:

 • * Openbare orde
 • * Evenementen
 • * Drank en horeca
 • * Algemene zaken
 • * Project Missie en visie (hoe gaat de toekomst er voor de gemeente uitzien)

Punten Wethouder Jan Uitslag:

 • * JOP, bij sportpark Heidepark is afgewezen, nu onderzoek naar Kroonplein en hoek Vilstersedijk/Hoenderweg.
 • * Opening info-punt in okt 2018 was de eerste officiële handeling van Jan in Lemelerveld.
 • * Kinderkadobon: kinderen uit arme gezinnen gelijke kansen geven als de beter bedeelden, zie ook kindregeling.dalfsen.nl.
 • * Project bewegen en sport-infrastructuur moet goed zijn, voorstel komt sept. in de raad.
 • * Hybride sportvelden, komen via Hoonhorst wellicht in beeld mede door de gebrekkige voetbalkwaliteiten van Jan zelf.
 • * LED-verlichting is een beetje gestrand door allerlei subsidie-haken-en-ogen. Binnenkort toch weer nieuwe poging, wordt vervolgd.

Punten Wethouder André Schuurman:

 • * Openstelling van de winkels op zondag, in januari besproken met alle partijen, verslag gaat in maart naar de raad.
 • * Wonen/woonvisie, alle bouwkavels worden vermeld.
 • * Er moet een nieuw stuk (sept) komen over de woonvisie voor de raad (Lemelerveld zou over een paar jaar gaan krimpen met ca 40 pers.)

Punten Wethouder Ruud van Leeuwen:

 • * N 348: Hij heeft het artikel op sukerbiet.nl gelezen en is zich vandaag op de fiets rot geschrokken. Ruud geeft eerlijk toe, dat er nogal wat loos is. De aansluitingen deugen niet, te smal. Er moet een aanpassing van de breedte van de Parallelweg komen.
 • * Verlichting ’t Febriek en Lemelerveld: te fel als ze brandt, maar definitieve stroomaansluiting pas als straatverlichting wordt aangelegd. De verlichting Parallelweg is een drama ivm lange levertijd van materiaal.
 • * Tunnels: L ontwerp BAM tweemaal afgewezen, ondanks alles nog steeds medio 2019 gereed.
 • * Herinrichting Stationstraat/Schoolstraat, gesteggel met provincie over een paar bomen.
 • * Fietstraat: binnenkort maatregelen ter voorkoming van meer ongelukken. Voorstel uit de zaal om straat door te trekken tot en met Kroonplein.
 • * Openbaar vervoer. Lijn 162 indertijd in het leven geroepen. De liftpaal bestaat niet meer. Het project is mislukt. Er komt binnenkort een buurtbus met een bushalte bij het evenemententerrein.
 • *Herinrichting Kroonplein, de ideeën zijn verwerkt, binnenkort komt er een presentatie. Doelstelling: Meer groen en snelheid uit het verkeer halen.

Parallelweg heel erg gevaarlijk

Uit de zaal komen diverse opmerkingen omtrent dit punt. Door het toegenomen verkeer op de Parallelweg is de verkeerssituatie op deze weg heel erg gevaarlijk geworden. Er is vooral onduidelijkheid over de toegestane maximum snelheid. Is het nu 50 km of 30 km? Maar ondanks dit wordt er veel te hard gereden van en naar de nieuwe zuidelijke op- en afrit van de N348. Vooral voor fietsers en wandelaars is de situatie regelmatig levensgevaarlijk. De aanwonenden pleitten dan ook  voor meer duidelijkheid en snelle maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Wethouder Ruud van Leeuwen heeft toegezegd zo snel mogelijk naar deze situatie te gaan kijken.

Uit de zaal komen de volgende punten:

 • * Snelheid op de Weerdhuisweg – er komt een smiley.
 • * Het asfalt is slecht ter hoogte van de Praamstraat/Tjalkstraat.
 • * Er moet meer ruimte komen voor de gehandicapten op het Kroonplein.

De burgemeester sluit af met een paar zeer wijze woorden: ”Veiligheid en verkeer: laat het niet alleen een probleem zijn voor de gemeente maar het is ons gezamenlijk probleem. Door ons rijgedrag veroorzaken we vaak veel gevaarlijke situaties. De gemeente kan en wil wel handhaven, maar de discipline ligt bij ONS. En ergeren we onze medeweggebruikers….. je kunt altijd melden via 0900-8844”.

tekst: Willemvantrui   foto’s: Hans Heerink

Geef een reactie