Verkiezingsuitslag Lemelerveld Tweede Kamerverkiezingen 15-17 maart 2021

Tabel 1 – Aantal stemmen + percentages in 2017 en 2021 in Lemelerveld

2017              % 20211              % 20212              %
CDA 1124 36,8 613 21,8 768 24,3
PVDA 102 3,3 105 3,7 136 4,3
VVD 691 22,6 767 27,2 847 26,8
D66 259 8,5 322 11,4 345 10,9
CU 65 2,1 56 2,0 64 2,0
GL 125 4,1 59 2,1 62 2,0
SGP 12 0,4 8 0,3 9 0,3
50PLUS 98 3,2 21 0,7 28 0,9
SP 253 8,3 116 4,1 128 4,1
PVV 225 7,4 251 8,9 264 8,3
PVDD 38 1,2 29 1,0 31 1,0
FvD 35 1,1 101 3,6 103 3,2
Bij1 1 0,0 1 0,0
JA21 79 2,8 81 2,6
CO 5 0,2 5 0,2
Volt 22 0,8 22 0,7
PP 2 0,1 2 0,1
LP 3 0,1 3 0,1
JONG 7 0,2 7 0,2
SPL 6 0,2 6 0,2
BBB 234 8,3 239 7,6
NLB 1 0,0 1 0,0
Trots 6 0,2 6 0,2
L30 3 0,1 3 0,1
PvdE 1 0,0 1 0,0
Anders 29 0,9 0 0,0 0 0,0
Uitgebrachte stemmen 3056 100,0 2818 100,0 3164 100,0
Blanco 4 2 2
Geldig 3060 2820 3164
Ongeldig 3 3 3
Aantal kiezers 3063 2823 3167
Opgeroepen 3701 3701
Opkomstpercentage 76% 86%

1 Deze kolom verwijst enkel naar de uitgebrachte stemmen in de Lemelerveldse stemlokalen en niet naar briefstemmen in 2021.

2 Deze kolom verwijst naar een inschatting op basis van het aantal uitgebrachte stemmen in de Lemelerveldse stemlokalen plus een raming van de resultaten van de briefstemmen in 2021.

 

Van 15 tot 17 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In bovenstaande tabel staat weergegeven hoe er gestemd is in Lemelerveld per partij, zowel in 2017 als in 2021. Dit jaar konden mensen boven de 70 ook stemmen via brief. Deze briefstemmen zijn echter niet gespecificeerd naar ieder dorp door de gemeente, waardoor onbekend is wat de resultaten zijn van de briefstemmen in Lemelerveld. In de kolom 20211 staan de stemmen weergegeven van de Lemelerveldse stembureaus, zonder briefstemmen dus. Het opkomstpercentage is dan aardig laag, 76,3%, aangezien toch zo’n 10% van de mensen per brief gestemd heeft. Om toch een accuraat beeld te geven van hoe er in Lemelerveld gestemd is, heb ik een inschatting gemaakt van de briefstemmen uit Lemelerveld op basis van verschillende factoren – ik leg later in dit artikel uit hoe ik dat precies heb gedaan. Een raming van het totaal aantal stemmen in Lemelerveld ziet u in kolom 20212..

Briefstemmers stemmen anders dan andere stemmers, zo is in de meest rechter kolom te zien. In vergelijking met de middelste kolom, wordt er een stuk vaker CDA gestemd, en een beetje vaker PVDA. Dit laat zien dat partijen die traditioneel populair waren in verhouding meer stemmen van briefstemmers krijgen. Waarschijnlijk hangt dat samen met het feit dat de briefstemmers 70-plussers zijn, en dus traditioneler stemmen.

In de tabel is verder te zien dat de VVD de grootste is geworden in 2021 met 26,8% van de stemmen, op korte afstand gevolgd door het CDA met 24,3%. In het artikel van vorige week over het stemgedrag van Lemelerveld door de jaren heen vergeleken met de landelijke tendens, gaf ik al aan dat het spannend zou worden welke partij als winnaar uit de bus kwam: de VVD dus! Het CDA, dat normaal gesproken het imago heeft van boerenpartij, zal vooral hebben geleden onder een nieuwkomer, namelijk de Boeren Burger Beweging, die maar liefst 7,6 procent van de stemmen binnen heeft weten te slepen. De BBB krijgt één zetel in de Tweede Kamer. Verder is te zien dat FvD is verdrievoudigd, en nieuwkomer JA21 – een afsplitsing van FvD – ook goed heeft gescoord. Zij kregen respectievelijk 3,2% en 2,6% van de stemmen. Dit ging niet ten koste van de PVV, die groeide van 7,4% naar 8,3% van de stemmen, terwijl zij het op nationaal niveau juist slechter deed dan vorig jaar. Partijen als SP, GroenLinks en 50PLUS hebben vooral veel stemmers verloren. Samen gingen zij van 15,6% naar slechts 7% van de stemmen. De cijfers laten dus voornamelijk een sterke groei zien van partijen met rechts-nationalistische signatuur, die 14,1% van de stemmen hebben behaald, en een sterke inkrimping op links. D66 groeide een beetje, en werd wederom de derde partij van Lemelerveld.  Nieuwkomer Volt, die met 3 zetels vertegenwoordigd zal worden in de kamer, trok 22 stemmers in Lemelerveld – de helft van het percentage dat zij landelijk scoorden. Opvallend is tenslotte het grote aantal partijen dat heeft meegedaan aan de verkiezingen en ook stemmen kreeg uit Lemelerveld, waaronder verschillende nieuwkomers die ook in de kamer vertegenwoordigd zullen worden.

Hoe heb ik een inschatting van het stemgedrag in Lemelerveld gemaakt?

Door aan te nemen dat het opkomstpercentage ongeveer gelijk zou zijn aan die van de gemeente Dalfsen in z’n geheel (86%) en door te kijken naar hoe stemgedrag in Lemelerveld bij de stembureaus verschilt van stemgedrag in de rest van de gemeente, heb ik in onderstaande Tabel 2 een raming gemaakt van de resultaten van de briefstemmen uit Lemelerveld. De eerste kolom ‘briefstemmen gemeente’ geeft simpelweg weer hoe er per brief is gestemd in de hele gemeente Dalfsen. De tweede kolom ‘Factor’ geeft weer hoe bij de reguliere stembureaus het Lemelerveldse stemgedrag verschilde van stemgedrag in de rest van de gemeente. Als de factor hoger dan ‘1’ is, betekent dat dat er in Lemelerveld relatief vaker is gestemd op die partij dan in de rest van de gemeente. Aannemende dat het opkomstpercentage in Lemelerveld hetzelfde zou zijn als in de hele gemeente (86%), berekende ik dat het percentage briefstemmen in Lemelerveld iets minder dan 10% zou zijn, aangezien het opkomstpercentage bij de stembureaus al zo’n 76% was. Dit zou neerkomen op 346 stemmen. Hele kleine partijen kregen geen extra stemmen door deze berekening omdat deze zijn afgerond naar 0, terwijl hier en daar een briefstemmer wellicht op een van deze partijen stemmen. Aan de hand van de factor, de briefstemmen uit de gemeente én het een inschatting van het aantal briefstemmen uit Lemelerveld kon ik dus berekenen hoe briefstemmers uit Lemelerveld ongeveer gestemd hebben. Dit blijft echter een inschatting met een aantal aannames. Kolom 20212 in Tabel 1 is dus een inschatting van het stemgedrag van Lemelerveld op basis van de gegevens van de stembureaus en een raming van de resultaten van de briefstemmen uit Lemelerveld.

Tabel 2 – Berekening van de Lemelerveldse briefstemmen

  Briefstemmen gemeente Factor Raming briefstemmen Lemelerveld
CDA 865 1,182 155
PVDA 198 1,038 31
VVD 427 1,231 80
D66 160 0,950 23
CU 245 0,227 8
GL 24 0,754 3
SGP 56 0,129 1
50PLUS 38 1,138 7
SP 86 0,950 12
PVV 81 1,060 13
PVDD 28 0,542 2
FvD 13 0,832 2
Bij1 1 0,405 0
JA21 12 1,156 2
Volt 4 0,633 0
PP 1 0,450 0
SPL 1 1,584 0
BBB 24 1,480 5
Trots 1 1,301 0
Uitgebrachte stemmen 2270 346

 

In vergelijking met de verkiezingsuitslag op landelijk niveau is er in Lemelerveld op een aantal punten anders gestemd, zo is te zien in onderstaande Tabel 3. De cirkeldiagrammen onderaan geven een wat grover overzicht. Daar heb ik een aantal partijen samengevoegd die ongeveer dezelfde agenda’s hebben. We zien dat vooral het CDA (en BBB), maar ook de VVD het goed doen in Lemelerveld in vergelijking met het landelijke resultaat. In het vorige artikel maakte ik al een uitgebreide vergelijking tussen Lemelervelds en landelijk stemgedrag in de afgelopen decennia, check dat artikel hier.

 

Tabel 3 – Percentage stemmen 2021 in Lemelerveld en landelijk

Lemelerveld Landelijk
CDA 24,3 9,5
PVDA 4,3 5,7
VVD 26,8 21,9
D66 10,9 14,9
CU 2,0 3,4
GL 2,0 5,1
SGP 0,3 2,1
50PLUS 0,9 1
SP 4,1 6
PVV 8,3 10,9
PVDD 1,0 3,8
Fvd 3,2 5
JA21 2,6 2,4
Volt 0,7 2,4
BBB 7,6 1
Anders 1,1 4,9
100,0 100

 

Tekst: Vincent Heerink

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *