Verhitte gesprekken tijdens gespreksavond gemeente met omwonenden Kroonplein

De kleine vergaderzaal van Reimink puilde uit. Vele buurtbewoners van Kerstraat en Kroonplein waren aanwezig om hun mening te laten horen. Maar daarnaast ook vele gemeenteraadsleden, SAAM welzijn, politie en nog enkele ambtenaren van de gemeente Dalfsen waren aanwezig. Wethouder Jan Uitslag nam nog eens door hoe het besluit tot een JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) op het Kroonplein tot stand is gekomen. Tijdens de lange zoektocht, naar een geschikte locatie zijn er verschillende locaties in beeld geweest. Uiteindelijk bleven 3 locaties over welke mogelijk geschikt zouden zijn.

Volgens de wethouder was de locatie achter de sporthal ter hoogte van het voetbal en handbalveld de beste plek. (zie foto)

Ondanks zijn voorkeur voor deze plek, die hij tot twee keer toe voorstelde, koos de gemeenteraad tijdens de vergadering in mei 2019 voor een andere locatie. Het Kroonplein. En wel de rechter locatie op de tekening bovenaan dit artikel, ter hoogte van de kruising Kerkstraat, Meester Gorisstraat. Lees hier het verslag van deze avond.

De buurtbewoners zijn hoogst verontwaardigd waarom bij de andere locaties, Heidepark en Hoenderweg, wel vooraf overleg is geweest met de buurt. En bij het Kroonplein niet. Wij staan nu voor een voldongen feit. Meerdere malen benadrukten verschillende buurtbewoners dat de besluitvorming van de gemeenteraad, alles behalve zorgvuldig is geweest. Zij hebben de buurtbewoners zelfs geen kans gegeven hun mening te geven. Dat is toch absoluut niet democratisch?

De meerderheid in de Gemeenteraad bepaalde tijdens deze avond in mei dat er geen ruimte meer was om omwonenden vooraf te polsen. Het besluit moest genomen worden. Gemeentebelangen, VVD en PVDA vormden samen deze meerderheid. Jan Uitslag had daarom te doen wat de gemeenteraad hem opdroeg.

De gemeenteraad gaf destijds de volgende opdracht mee aan het college:

a.de kwaliteit van de JOP passend dient te zijn bij de verdere herinrichting van het
Kroonplein (groen en cultuur)
b. bij de verdere planontwikkeling zowel welzijnsorganisatie SAAM, de jeugd alsmede de buurtbewoners betrokken worden
c. na 1 jaar een evaluatie gehouden wordt en dit ter bespreking aan de raad wordt aangeboden.

Of het college gehoor geeft aan punt a valt te betwijfelen. Zij hebben voor het plaatsen van het JOP vergunning verleend voor een stalen constructie. De voormalige JOP die eerder in Nieuwleusen heeft gestaan. Zie foto. Deze zal alleen voorzien worden van een nieuwe grijze verflaag.

De evaluatie na 1 jaar, punt c,  zal zeker plaatsvinden, zo verzekert Jan Uitslag de bewoners. En wanneer er sprake is van enorme overlast, ook eerder dan na 1 jaar. De vergunning is tijdelijk verleend voor een periode van maximaal 2 jaar.

Buurtbewoners vragen zich af welke mogelijkheden ze nu nog hebben om plaatsing van het JOP tegen te gaan. Want zij vrezen meer geluidsoverlast, zwerfafval en vandalisme. En als de stalen constructie zoals voorgesteld er komt, ook bederf van uitzicht. Waarom geen mooie muziekkoepel plaatsen?

Jan Uitslag geeft aan dat er twee opties zijn, de juridische weg en de politieke weg.

Via de juridische weg kunnen ze nog aanvullende bezwaren indienen bij de gemeente over plaatsing op het Kroonplein. Bijvoorbeeld wegens de verkeersveiligheid. Want als het JOP geplaatst wordt, dan verminderd het zicht op de Kerkstraat vanaf het Kroonplein oppert een buurtbewoner.  Indienen van aanvullende bezwaren kan nog tot 29 september.

Na sluitingstermijn van het indienen van bezwaren, zal een onafhankelijke bezwarencommissie zich buigen over de bezwaren en kan deze bezwaren gegrond verklaren. Mocht dit niet zo zijn, dan heb je nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Ook kan men nog aangeven dat het proces niet juist verlopen is, al geeft Jan Uitslag deze optie weinig kans. Hij dacht dat er geen fouten in het proces zijn gemaakt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een besluit te nemen, ook al heeft ze voor het nemen van het besluit geen overleg gehad met de buurt.

Om het besluit teruggedraaid te krijgen via de politieke weg, zal men in gesprek moeten met de verschillende fracties. Met name met Gemeente Belangen, VVD en PVDA. Zij moeten dan overtuigd worden door de buurtbewoners om het genomen besluit terug te draaien.

Op donderdagavond vergaderen meerdere fracties. De wethouder geeft aan om dan een rondje in het gemeentehuis te maken om zo met de genoemde fracties in gesprek te gaan.

 

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

1 reactie op “Verhitte gesprekken tijdens gespreksavond gemeente met omwonenden Kroonplein”

  1. Een Lemelervelder

    Lekkere schijnvertoning en vertegenwoordiging van ons dorp Lemelerveld, Gemeente “belangen” Dalfsen. Volgende verkiezingen weet ik waar ik NIET op moet stemmen…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *