Uw leefomgeving en de N348 in de omgevingsvisie

Ervaart u (geluids)hinder van de N348, kom dan naar het inloopmoment op dinsdag 16 november en laat uw stem horen. Enige tijd geleden is er een bericht geplaatst op Sukerbiet.nl en in De Lemelervelder over de N348 (snelheid en geluid) en de effecten ervan op het dorp Lemelerveld.

Dit onderwerp komt ook terug in de (concept) Omgevingsvisie van de Gemeente Dalfsen. Voor wie vragen heeft over het ontwerp van de Omgevingsvisie of graag in gesprek wil daarover worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 16 november in Kulturhus de Mozaïek, van 16.00 tot 20.00 uur kunt u daar dus iets van zeggen. En ook informatie krijgen over alle andere thema’s. Tijdens het inloopmoment zijn er medewerkers van de gemeente Dalfsen aanwezig om uw mening te noteren.

Bij deze een oproep om hier gehoor aan te geven en te reageren op de totale (concept) omgevingsvisie van de Gemeente Dalfsen. Dit betreft dus ook de invloed op uw leefomgeving en woongenot door effecten van de N348. Er is geen aanmelding vooraf nodig.

Diezelfde avond, vanaf 20.00 uur, is er een digitale inloopsessie, waarvoor vooraf aanmelden wel nodig is. Zie de flyer en website. Ook dan wordt de concept omgevingsvisie toegelicht, waarop een ieder online kan reageren. Dan is er tevens de mogelijkheid een onderwerp in te brengen tijdens de participatieronde.

Bij deze een oproep aan alle inwoners van Lemelerveld om zoveel mogelijk deze kans te benutten en uw stem/inbreng/reactie te laten horen. Nu hebt u de mogelijkheid om de Gemeente Dalfsen te laten inzien wat de alsmaar toenemende (negatieve) effecten van de N348 zijn, op onze dorpse leefomgeving.

Er staat veel informatie over de omgevingsvisie op

www.omgevingsvisiedalfsen.nl

O.a. de flyer ‘Omgevingsvisie’ en de ‘Concept Omgevingsvisie’. Pagina 37 t/m 41 gaat specifiek over Lemelerveld. Op pagina 40 van de ‘Concept Omgevingsvisie’ staat voor Lemelerveld nu bij ambitie 1 onder punt 4; We hebben aandacht voor de gezondheid en uitstraling van de N348 door de dorpskern.

Laten we over dit specifieke aandachtspunt, als saamhorige dorpskern en dorpsbewoners, duidelijk onze stem laten horen door even binnen te lopen bij het Kulturhus op dinsdag 16 november. De gemeenteraad zal namelijk aan het einde van dit jaar de eerste definitieve Omgevingsvisie vaststellen.

Wilt u graag meer informatie. Laat het mij dan gerust weten.

Met vriendelijke groet namens D66 Dalfsen
Ben Schrijver telefoon 06-81424409

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Advertenties

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten