Uitnodiging online bijeenkomsten over de toekomst van Dalfsen

In oktober en november biedt de gemeente iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen. Dat doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten. Door de komst van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De input die opgehaald wordt draagt bij aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Dit beschrijft de toekomst in 2030 van de omgeving waarin we wonen, leven en recreëren.

Bijeenkomst per gebied

De gemeente organiseert twee soorten bijeenkomsten. Allereerst een vijftal bijeenkomsten, per gebied één. Hierdoor biedt de gemeente alle inwoners, ondernemers en organisaties die in het betreffende gebied wonen of werken de mogelijkheid om mee te denken en te praten. Het gaat om een bijeenkomst waarin algemene, belangrijke onderwerpen aan bod komen: wat voor woningen moeten we bouwen en waar, waar ruimte voor bedrijven of waterberging is of waar je in de toekomst kan sporten of recreëren. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten, inclusief tijden.

 

Datum Locatie Tijd Soort bijeenkomst Onderwerp
20-okt Hoonhorst e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbare bijeenkomst Algemeen
21-okt Nieuwleusen e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbare bijeenkomst Algemeen
27-okt Lemelerveld e. o. 20.00 – 21.30 uur Openbare bijeenkomst Algemeen
12-nov Oudleusen e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbare bijeenkomst Algemeen
17-nov Dalfsen/Ankum e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbare bijeenkomst Algemeen

 

Omdat er online een maximum aantal mensen tegelijk kan deelnemen is aanmelden vereist. Aanmelden kan via www.dalfsen.nl/aanmelden.

 

Themabijeenkomsten

Daarnaast organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten. De themabijeenkomsten gaan dieper in op verschillende thema’s. Hiervoor worden experts op de thema’s uitgenodigd en wordt in een kleiner gezelschap specifieke thema’s besproken.

 

Datum Soort bijeenkomst Onderwerp
28-okt Themabijeenkomst Samen Werken / Economie en Regio
10-nov Themabijeenkomst Samen Werken / Eigentijds Platteland
18-nov Themabijeenkomst Samen Wonen en Leven / Toekomstbestendige en gezonde woon- en leefomgeving

 

Interesse in deelname aan één van deze bijeenkomsten en geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl en geef hierin aan waarom u hier graag bij wilt zijn. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.

Mening geven via vragenlijst

Voor een ieder die niet kan deelnemen aan de bijeenkomsten heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld. Deze staat op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en is in te vullen tot en met 31 oktober. Moeite met het invullen van online vragenlijsten? Bij de Infopunten liggen papieren vragenlijsten.

Link met toekomstvisie 2019

In 2019 is de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ samen met de inwoners uit de gemeente Dalfsen tot stand gekomen. Met de Omgevingsvisie maken we deze toekomstvisie concreter in met name de keuzes voor onze fysieke woon- en leefomgeving. Tijdens de bijeenkomst en in de vragenlijst wordt dieper ingegaan op uitdagingen en kansen in de kernen en het buitengebied.

Vragen of meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op www.omgevingsvisiedalfsen.nl. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529 of stuur een mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl.

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *