Torenteam maakt de balans op.

Reeds voor de zomer is er een enthousiaste club mensen bij elkaar gezocht om zich te formeren tot een heus ‘Torenteam’. Dit team had tot doel de kerktoren nieuw leven in te blazen, onder de slogan: ‘Waardeer het, Repareer het’. Vele malen is het team bij elkaar geweest om ideeën, plannen en doelen te vergaren en uit te werken.

En de eerste doelen zijn bereikt! Parochianen, inwoners en bedrijven zijn benaderd en gevraagd naar een bijdrage tot behoud van de toren. Het team is zeer verheugd en dankbaar dat er veel respons op deze actie is gekomen. Zij kunnen u melden dat er momenteel een bedrag van maar liefst € 55.969,- op de teller staat! Daarnaast is het team ook bijzonder content met de toezeggingen van kosteloos materiaal in de vorm van puincontainers, schaftketen etc. Ook voor de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en koren, zoals tijdens de ‘Open Torendag’ op 19 oktober j.l., is het team bijzonder dankbaar. Foto’s van de open dag zijn op te vragen uit het fotoarchief van Hans Heerink.

Klik hier voor meer informatie over het het traject ter reparatie van de Katholieke Kerktoren en de mogelijkheid om nog een steentje kunnen bijdragen. 

Het team kan nu aan de slag met het volgende punt op de planning, namelijk het aanvragen van vergunningen en offertes, zodat er in het najaar van 2020 een begin kan worden gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de broodnodige torenwerkzaamheden. Ze houden u op de hoogte. Nogmaals hartelijk dank voor alle bijdragen, in welke vorm dan ook!

Namens het torenteam, MoDi
foto’s: Hans Heerink

Geef een reactie