Sukerbiet.nl als app op je telefoon?

We merken dat onze website www.sukerbiet.nl steeds beter wordt bekeken. Wekelijks wordt de website circa 6500 keer bezocht en dit aantal is nog steeds groeiende. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij en trots op!

Om nog gemakkelijker de website te volgen, kun je het logo van Sukerbiet.nl tussen je andere apps op je telefoon zetten. Dit doe je als volgt: Zoek de website www.sukerbiet.nl op. Bovenaan in je scherm zie je rechtsboven 3 puntjes boven elkaar, zie afbeelding.

Klik op deze puntjes, een nieuw scherm opent zich.

Je klikt dan Toevoegen aan startscherm aan.

Het volgende scherm verschijnt.

Klik op toevoegen en www.Sukerbiet.nl is toegevoegd aan je startscherm op je telefoon!

Geef een reactie