SAAM Welzijn

Saam Welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Dalfsen.

Saam Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen de drie voormalige welzijnspartners in de gemeente Dalfsen: SWO Lemelerveld, Landstede Welzijn en SMON Welzijn. Saam Welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, van initiatiefrijk tot kwetsbaar en van betrokken tot zorg mijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken bij de sociale samenleving op een manier die bij hen past.

Onze inzet is erop gericht dat mensen sterker worden, zodat zij mee kunnen doen op alle levensgebieden, of dat nu binnen het gezin, onderwijs, werk, zorg voor elkaar of de woon- en leefomgeving is. Dat leidt ertoe, dat de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt en de veerkracht toeneemt.

Door individuele inzet van medewerkers, maar ook door het organiseren van activiteiten neemt  de eigen kracht van mensen toe. Op deze wijze zorgen we voor een natuurlijke buffer bij mensen en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van zorg. Welzijn werkt preventief tegen zorgbehoefte.

Medewerkers Saam Welzijn 

          Kiona Koers                    Irma Hegeman              Joyce Blokland

Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het Welzijnsteam:

0572- 372882                     M 06-11 758 607                                 E info@saamwelzijn.nl

Jongerenwerk
Het jongerenwerk biedt de jeugd een prima luisterend oor. Soms is het fijn om even met iemand te kunnen praten over moeilijke situaties die je als jongere meemaakt. Opgroeien in deze tijd is soms best een uitdaging! Wij zijn hier om de jeugd te helpen waar we dat kunnen. Daarbij organiseren we regelmatig nuttige thema-avonden voor de hele groep. Bijvoorbeeld over cyberpesten of voorlichting over alcohol en drugs.

Chillpoint, welke te vinden is in de kelder van Kulturhus de Mozaïek is een ideale plek om je vrienden en vriendinnen te ontmoeten. Lekker in de loungehoek op de bank hangen om muziek te luisteren. Of aan de grote tafel een bakkie koffie of thee te drinken en met elkaar de ervaringen van de dag te delen.

Gedurende het hele jaar worden veel activiteiten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld lasergamen of disco. De jeugd kan zelf ook een leuke activiteit verzinnen en meehelpen deze te organiseren!

Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het team Jongerenwerk:

T 0572- 372882                    M 06-11 474 582                                           E info@saamwelzijn.nl


Mantelzorg
“Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt.”

Dat betekent dat iedereen mantelzorger kan worden. Als iemand in je omgeving ziek of hulpbehoevend wordt, ga je vaak automatisch zorgen. Voor je moeder, die buurman, je kind, dat zusje of die goede vriend. Je bent dan mantelzorger, ook al ben je op de eerste plaats kind, buurvrouw, ouder, broer of vriendin.

In Lemelerveld kunnen mantelzorgers terecht bij:

 • Mantelzorgteam Saam Welzijn
  Bieden professionele ondersteuning aan mantelzorgers. Je kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies.
 • Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld
  Organiseren maandelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers, waarbij ontspanning en uitwisseling van informatie centraal staan.

Wat doet het Mantelzorgteam Saam Welzijn?
Mantelzorgers kunnen voor dilemma’s komen te staan of hulp nodig hebben. Het mantelzorgteam is er in de gemeente Dalfsen voor jou als mantelzorger. Je kunt er terecht voor onder andere:

 • Hulp bij regelwerk
 • Individuele gesprekken
 • Lotgenotencontact
 • Meedenken over de inzet van respijtzorg (even niet hoeven zorgen)
 • Scholing over bepaalde thema’s of ziektebeelden
 • Inzet van een (zorg)vrijwilliger
 • Een vraag met betrekking tot (mantel)zorg
 • Advies

Jonge mantelzorgers
Ook kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar die opgroeien met zorg binnen het gezin, kunnen ondersteund worden door het mantelzorgteam.

De consulent jonge mantelzorgers gaat met het kind of de jongere samen bekijken wat nodig is.        Ondersteuning kan bestaan uit: het geven van voorlichting over het ziektebeeld, het helpen (weer) in gesprek te komen met ouders of andere gezinsleden, aandacht voor de situatie op school of in de (sociale) omgeving van het kind.

Informele zorg
Als mantelzorger is het belangrijk om soms wat anders te doen. Op bezoek gaan, sporten, naar de kapper. Op deze momenten kan een zorgvrijwilliger je taken overnemen zodat je met een gerust hart weg kunt gaan. De zorgvrijwilliger houdt degenen waarvoor je zorgt gezelschap.

Ook als je alleen woont of geen mantelzorger in uw directe omgeving heeft, kun je  een beroep doen op een zorgvrijwilliger.

Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het Mantelzorgteam:                   T 0572- 372882                                    E info@saamwelzijn.nl

Vrijwilligerspunt
Vrijwilligerspunt Dalfsen is hét aanspreekpunt en dé informatieverschaffer voor vrijwilligerswerk in de gemeente Dalfsen.

Wij helpen mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Als organisatie kun je bij ons terecht voor informatie en advies over vrijwilligerswerk, selecteren en aannemen van vrijwilligers en het begeleiden van vrijwilligers. Wij kunnen je onder andere informatie geven over:

– Vrijwilligerscontracten
– Scholing
– Regelgeving 
– Verzekeringen
– Soorten vrijwilligerswerk
– Digitaal subsidieloket

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in allerlei vormen: kort- en langdurig, alleen of met een groep, op vaste en op wisselende tijden, overdag of ‘s avonds. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk maar kent andere vormen van beloning, zoals waardering, erkenning en het maken van nieuwe contacten. Ook kan het een opstap betekenen naar een betaalde baan.

In de vrijwilligersvacaturebank op www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl  vindt u een groot aanbod actuele vacatures.  

Voor informatie, ondersteuning of advies kun je contact opnemen met het vrijwilligerspunt:

T 0529- 793013                                 M 06-39 345 740                      info@vrijwilligerspuntdalfsen.nl

Overzicht van activiteiten:
De geboden activiteiten van Saam Welzijn Lemelerveld vind je hier.

Wanneer activiteiten plaatsvinden kun je raadplegen via agenda Sukerbiet.

Nieuws over Saam Welzijn Lemelerveld en aankondigingen van activiteiten zijn te vinden op www.Sukerbiet.nl  en facebookpagina Saam Welzijn Lemelerveld en Chillpoint (Saam Welzijn).

Algemene info

Algemeen:
0572- 372882
info@saamwelzijn.nl

Welzijnsteam:
06-11 758 607

Jongerenwerk:
06-11 474 582

Vrijwilligerspunt:
0529- 793013
06-39 345 740
info@vrijwilligerspuntdalfsen.nl

Nieuwsberichten

Moederdag cadeautje

Op 10 mei is het alweer Moederdag! Heb jij al een leuk cadeautje voor je moeder gemaakt? Normaal gesproken kon je samen met de vrijwilligers