Saam welzijn de De week van Zorg en Welzijn 2019

De week van Zorg en Welzijn 2019 #WZW2019

Mijn armen zijn te kort

Mantelzorgers vertellen vaak over overbelasting, over een schuldgevoel, omdat ze meer zouden willen betekenen voor hun partner, ouder, kind, familielid, vriend(in) of wie dan ook. Maar ja, hun armen zijn te kort. In een omgeving waar al een mantel is – in de vorm van een warme familieband, een fijne vriendenkring of goede buren – is mantelzorg makkelijker.
Voor wie die warme jas ontbeert, is het lastiger.
Voor iedere mantelzorger geldt dat je niet om de klus hebt gevraagd: het is je overkomen.

Je zorgt uit liefde, maar het voelt ook als een plicht. Als de taken zich dan opstapelen, als je ziet dat er meer zou moeten gebeuren, maar jij niet meer aankunt, dan valt het niet mee om grenzen te stellen en zonder schuldgevoel ook aan je eigen welzijn te denken.
De voorbeelden zijn eindeloos en iedere mantelzorgers heeft er een eigen verhaal bij. Sommigen voelen zich nooit schuldig, omdat ze vinden dat ze doen wat ze kunnen.
Voor anderen ligt dat ingewikkelder. Meestal komt het erop neer dat ze weliswaar doen wat ze kunnen, maar dat ze eigenlijk meer zouden willen doen. Dat gaat wringen.

Ze begrijpen heel goed dat niemand er wat aan heeft als ze teveel hooi op de vork nemen en overspannen raken. Toch kunnen ze maar moeilijk accepteren dat hun armen korter zijn dan ze wensen.

Het leven van mantelzorgers wordt voor een goed deel bepaald door hun zorgvrager. Dat is niet erg, zolang er in de agenda van de mantelzorger ook tijd blijft voor een eigen leven. Voor de één is dat een dagelijks wandeling, voor de ander het (betaalde) werk, het onderhouden van sociale contacten, een hobby of sport. Mantelzorgers voelen zich in de knel zitten als daar geen ruimte voor is. Voor alle mantelzorgers geldt dat zorg je agenda verandert. Soms geleidelijk en soms in één klap.

Aandacht hebben voor je eigen programma en je eigen agenda is niet hetzelfde als ‘leuke dingen doen’. Het is een misverstand om te denken dat mantelzorgers daar allemaal behoef-te aan hebben. Ze willen graag even aan iets anders denken dan ziekte, zorg, ouderdom, handicap: dat wel. Wat je nodig hebt is vrijheid, maar die zit vooral in je hoofd. Je kan alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt” ! Het is een troostrijke gedachte dat veel mantelzorgers hier moeite mee hebben.

Tips:
Wees duidelijk
Jij bepaalt wat je aankunt en wat niet meer. Durf ‘nee’ te zeggen!
Praat
Als je niets zegt of alleen klaagt, gebeurt er niets. Nodig mensen die je dier-baar zijn uit aan je keukentafel en praat!
Regelen
Als je weet wat jou energie geeft, regel dan dat je daar ook aan toe komt. Als je niets plant, komt er nooit wat van.

Binnen de gemeente Dalfsen is het mantelzorgteam van Saam Welzijn actief. Met hen kunt u ook het gesprek aan gaan over het mantelzorgen. Wat het met u doet, wat u nodig bent om het vol te houden, welke wegen u kunt bewandelen. Het mantelzorgteam organiseert jaarlijks meerdere ‘ontmoetmomenten’ voor mantelzorgers. In de vorm van themabijeenkomsten, cursussen of wandelingen. Individuele begeleiding wordt ook gegeven. In deze nieuwsbrief vindt u alvast wat activiteiten die dit jaar georganiseerd worden. Neemt u vooral contact op met Ilja Bomers of Janny Velthuis als u door wilt praten over uw rol als mantelzorger.

Bron: Een warme jas: Ineke Ludikhuize

Geef een reactie