Raboules ’98, Jeu de Boules, 20 jaar jong in 2018.

In de kajuit van het Anker vierde Raboules’98, de Jeu de Boulesclub Lemelerveld op een zonnige en warme donderdagmiddag haar 4e lustrum. Jan Hendrik Kleinlugtebeld gaf een kort overzicht van de ontwikkeling van de club. In 1998 gestart met 3 banen, in 2005 naar 5 banen, en thans 6 banen beschikbaar. Op 8 september 1998 was de officiële oprichting. Het eerste bestuur bestond uit Hans Rebers (voorzitter), Wilhelmien van den Berg (secretaris), Herman Smeenk (penningmeester), Wim Baarslag, Jan van Lenthe en Hein Velthuis. Een zevental leden die vanaf de oprichting nog lid zijn kregen een mooie roos aangeboden (zie foto).

Oud-voorzitter Hans Rebers vertelde dat hij, destijds op vakantie in Frankrijk, kennis maakte met Jeu de Boules. Na informatie opgevraagd te hebben bij de landelijke bond, deed Hans tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang het voorstel om het terrein achter het Anker in te richten met een Jeu de Boulesbaan. Door de Rabobank Dalfsen-Lemelerveld was, in het kader van 100-jarig bestaan ”Toekomst door samenspel”, tijdens het pleinspektakel op het Kroonplein al aandacht besteed aan het Franse spel Jeu de Boules. De secretaris van de bank deed extra voorwerk om dit te realiseren. Het ging ver over de begroting van het bedrag dat de Rabobank hiervoor had begroot. Met vrijwilligerswerk onder toeziend oog van de gemeente is de baan gerealiseerd. Zo kon op 25 juni 1998 de baan officieel geopend worden.

Wilhelmien van den Berg kreeg alle lof en waardering voor haar inzet in de afgelopen jaren. Zonder haar waren we niet zover gekomen aldus Hans Rebers en Jan Hendrik Kleinlugtebeld. Grote dank ging ook uit naar Rosengaerde voor het gebruik van de voorzieningen en de kajuit in het Anker. Intussen speelt Raboules ’98 al jaren mee aan de Regiocup Twente-Salland, het 3 dorpentoernooi en het 4 dorpentoernooi. Behoudens de wintermaanden wordt elke dinsdag en donderdagmiddag Jeu de Boules gespeeld. Al vele jaren mag de club zich verheugen met een vast bestand van 20 tot 24 leden. Zo is er ook een vaste groep die het baanonderhoud voor haar rekening nemen.

Sinds 2012 speelt de club onder rechtspersoonlijkheid van SWOL, nu SAAM Welzijn. Enkele leden die aan de baan wonen wisten te vertellen dat de speelinrichting rondom de baan vernieuwd wordt. Daar is door de wedstrijdleiding tijdig op ingespeeld waardoor er ook enkel aanpassingen bij de baan gerealiseerd kunnen worden. Voor info kan men Jan Hendrik Kleinlugtebeld en Wilhelmien van den Berg bellen, of breng is een keer een bezoekje aan de baan op de speelmiddagen van de club.

Groep 2

 

 

Geef een reactie