Raadscommissie akkoord met extra uitgaven voor het Kroonplein

Gisteravond heeft de meerderheid in de raadscommissie ingestemd met het voorstel van college van B&W om het Kroonplein te verbeteren. Na in gebruik name van het Kroonplein wordt het plein als sfeerloos en onveilig ervaren. Vorig jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden waarbij de Lemelervelders dit hebben aangegeven.

Met het voorstel moet het plein groener, veiliger en overzichtelijker gemaakt worden. Ook wordt het kunstwerk Romeo en Julia verplaatst. De inrit aan de zijde van de Kerkstraat komt te vervallen. Het JOP welke ook geplaatst moet worden op het Kroonplein volgens een recent gemeente raadsbesluit, is nog niet meegenomen in de verbeterplannen. De bezwaarprocudure hiervoor neemt veel tijd in beslag en de gemeente wil graag aankomend voorjaar beginnen met de inplant.  Al met al zijn de verbeterplannen berekent op  € 126.000 euro.

Het voorstel zal binnenkort ook besproken worden in de gemeenteraad.

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *