Presentatie verbeterplan Kroonplein

Op 21 november 2018 houdt de gemeente Dalfsen een bijeenkomst in zaal Reimink waarin voorstellen uit het verbeterplan op het gebied van groenbeleving en verkeersveiligheid m.b.t. het Kroonplein worden gepresenteerd. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Uit de uitkomsten van het eerder uitgevoerde belevingsonderzoek Kroonplein is aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid en groenbeleving op het Kroonplein. De gemeenteraad heeft het belevingsonderzoek in de februari 2018 behandeld en ingestemd met het voornemen van het college om een verbeterplan op te stellen. In dit plan wordt zorg gedragen voor een groenere uitstraling en een meer verkeersveilige beleving van het plein. Deze bijeenkomst is de terugkoppeling op de eerdere bijeenkomst  van 23 mei 2018.

De bijeenkomst op 21 november a.s. wordt begeleid door mevrouw Anet Scholma van Buro Mien Ruys.

Wanneer: woensdag 21 november 2018

    19.10 – 19.30 uur inloop
19.30 – 19.35 uur Welkom
19.35 –  20.15 uur Presentatie verbeterplan Kroonplein

Locatie: Zaal Reimink, Dorpsstraat 2  te Lemelerveld

Geef een reactie