Plannen in het buitengebied? Kom naar de inloopbijeenkomst op 12 maart!

De gemeente Dalfsen organiseert op dinsdag 12 maart 2019 een inloopbijeenkomst over de verzamelplannen buitengebied. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers meer informatie over wat een verzamelplan inhoudt en hoe kan worden meegedaan. Ook kan iedereen het ontwerp van het

5e verzamelplan bekijken en hierover vragen stellen.

 

De gemeente Dalfsen start dit jaar met het 6e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Iedereen die een (bouw-)plan heeft dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen de beleidsregels kan zich vóór 6 mei 2019 aanmelden om mee te doen aan het 6e verzamelplan buitengebied via het aanmeldformulier op de website, te vinden op www.dalfsen.nl/verzamelplan.

Begeleiding
Iedere deelnemer aan het verzamelplan krijgt intensieve begeleiding bij zijn of haar plan. De planning is vooraf duidelijk en men bespaart fors op de legeskosten. Het verzamelplan gaat alleen door als er vijf aanvragen zijn. Bij de vorige verzamelplannen was dit geen probleem, dus waarschijnlijk komt er dit jaar ook weer een verzamelplan. In het voorjaar organiseert de gemeente nog een inloopbijeenkomst en kan iedereen zich weer aanmelden voor het verzamelplan buitengebied. Let wel op: als u gebruik wilt maken van het sloop voor kansen beleid dan moet bij aanmelding het sloopoppervlak al bekend en door ons goedgekeurd zijn!

Inloopbijeenkomst op 12 maart
Op 12 maart 2019 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de foyer  van het gemeentehuis in Dalfsen. Van 16.00 uur tot 19.00 uur kunt u binnenlopen. U kunt dan informatie krijgen over deelname aan het 6e verzamelplan en vragen hierover stellen. Ook kunt u het ontwerp 5e verzamelplan dan bekijken.

Vorig jaar is gestart met het  5e verzamelplan, dat is nu in ontwerp klaar. Verschillende  ontwikkelingen en ook een aantal kleinere wijzigingen vanuit de gemeente zijn in dit verzamelplan opgenomen. Dit 5e verzamelplan ligt vanaf 26 februari ter inzage en tot en met 9 april kan hierop gereageerd worden.

Heeft u plannen in het buitengebied, vragen over het verzamelplan of bent u van plan om mee te doen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Gorter of mevrouw Klink via het telefoonnummer 14 0529 of door te mailen naar gemeente@dalfsen.nl. Wij zijn altijd bereid om met u mee te denken en samen met u te kijken naar de mogelijkheden.

Geef een reactie