Oudjaarsavond–viering H. Hart Kerk.

Thema: ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’.

De begrippen ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ betekenen meer dan beleefdheidsformules.
Het is de meest sympathieke manier van onderlinge communicatie.
Je vraagt een gunst of je biedt iets aan, en je bedankt voor wat je krijgt.

Waarom zouden we kinderen immers al zo jong leren om alsjeblief en dankjewel te zeggen?
Omdat je met veel vriendelijkheid het verste komt?

In een tijd van individualisme, van ieders eigen verantwoordelijkheid,
en van het ‘zo lang mogelijk op-je-zelf blijven’,
lijkt het steeds moeilijker de ander om ‘alsjeblieft’ te vragen of ‘dankjewel’ te zeggen.
Hoe vaak horen we niet, ‘daar wil ik niemand mee lastig vallen’.
Maar dat betekent dan wel 2 gemiste kansen; niets gegeven en ook niets gekregen!

Een jaarwisseling betekent terugkijken naar het afgelopen jaar en een nieuw begin maken.
Als geloofsgemeenschap willen we op het einde van het jaar bij elkaar komen
om God en zeker ook elkaar te bedanken.
Maar ook om samen te bidden om alstublieft veel kracht om het Nieuwe Jaar
zo voorspoedig mogelijk te doen verlopen.
Immers, samen-sterker, met alsjeblieft en dankjewel.

Iedereen van harte uitgenodigd op dinsdag 31 december om 19.00 uur

Geef een reactie