Op Adem Komen

Dit thema van de tentviering werd op ludieke wijze vertolkt door pastor Joop Butti en de leden van de voorbereidingsgroep. In een aantal sketches werd het, opnieuw talrijke, publiek een heldere spiegel voorgehouden. Ze lieten zien hoe we met de tong gemakkelijk knopen kunt leggen die we met onze tanden nog niet weer los kunt krijgen.

De sketches maakten duidelijk hoe we vaak bezig zijn om elkaar te overschreeuwen en er nauwelijks aan toe komen eens goed naar elkaar te luisteren, hoe we onszelf een enorme druk opleggen en veelal vergeten echte rustmomenten te pakken om op adem te komen. Tijd om eens lekker niks te doen!

Het koor Palet uit Luttenberg sloot, onder andere met het lied ‘Pak maar mijn hand’ van Nick & Simon, mooi aan bij het thema. De muzikale ondersteuning werd verzorgt door Miranda Temmink.

Het was weer een tentdienst waarin de saamhorigheid van onze unieke dorp voelbaar was en die tevens een prima start betekende van de slotdag van een fantastisch Sukerbietenfeest.

tekst: Gerrit Hoogenboom foto’s: Hans Heerink

Geef een reactie