Nieuws van Participatieraad Dalfsen

Op maandag 4 juni van 19.30 tot 21.30 uur vergadert de Participatieraad Dalfsen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert omtrent de thema’s Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugd, en Participatie. De participatieraad vergadert elke maand ergens anders zodat we in de Dalfser samenleving staan en zo horen wat er leeft zodat we goede adviezen kunnen geven aan de gemeente.

De volledige agenda van de vergadering is te bekijken via www.participatieraaddalfsen.nl/vergaderingen. De vergadering van de Participatieraad vindt dit keer plaats op Zorgboerderij The Ranch; Vilstersestraat 26 8151 AA Lemelerveld en is openbaar. Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar: info@participatieraaddalfsen.nl
Graag tot ziens.

Geef een reactie