Nieuws van het Plaatselijk Belang

Agenda jaarvergadering Plaatselijk Belang

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert Plaatselijk Belang haar jaarvergadering. Gelijk aan voorgaande jaren zal dit weer plaatsvinden in samenwerking met de gemeente Dalfsen. U wordt hier van harte voor uitgenodigd! 19.45 uur ontvangst met koffie, 20.00 uur aanvang jaarvergadering.

AGENDA VAN DE JAARVERGADERING
1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering 2017.
3. Jaarverslag over het jaar 2017.
4. Buurtbus. Korte toelichting door voorzitter Willy Thijs.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie en (her-) benoeming kascommissie.
7. Bestuurszaken.
– aftredend: Maria Poelhekke.
– verkiesbaar: Lies Akkermans
8.1e deel presentatie door burgemeester Erica van Lente.
PAUZE.
9. 2e deel presentatie door de wethouders van de Gemeente
10. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal
11. Rondvraag
12. Sluiting van de avond door de voorzitter PB.
Noteer in uw agenda: dinsdag 12 februari 19.45 uur
bij café-restaurant Reimink, Lemelerveld

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar een lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar
Dus steun ons!

Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte
Secretariaat: Postbus 17, 8150 AA Lemelerveld
E-mail: info@pblemelerveld.nl – Banknummer NL 15 RABO 0127 8072 76

Nieuws januari 2019:

• Wij wensen iedereen een gezond en mooi 2019
• Coőperatieweken Rabobank:
De Coőperatieactie heeft Plaatselijk Belang een mooi bedrag opgeleverd voor het project: duurzame verlichting aan het Zwembadlaantje. Binnenkort worden de gesprekken hierover gepland.
• Jaarvergadering:
De jaarvergadering in combinatie met de gemeentelijke informatieavond is vastgesteld op dinsdag 12 februari. De uitnodiging en de agenda worden binnenkort gepubliceerd.
• Inloopspreekuur:
Het volgende inloopspreekuur is dinsdag 15 januari van 19.30 tot 20.00 in het Kulturhus.

  • Verkiezingsgsdebat

Als voorbereiding op de gemeentelijke verkiezingen

wordt er een verkiezingsdebat georganiseerd. Plaatselijk Belang zal samen met de OVL en Welzijn Lemelerveld de politici aan de tand voelen over de plannen die de verschillende partijen presenteren. Donderdag 8 maart om 20.00 uur vindt dit plaats bij zalencomplex Reimink.

  •  Sierbruggetje

De vergevorderde plannen van de Historische Kring om

een autenthiek voetgangersbruggetje te maken, worden van harte ondersteund door Plaatselijk Belang. Donaties kunnen worden gestort op de rekening t.n.v. Plaatselijk Belang NL15RABO0127807276 onder vermelding van Sierbruggetje.

  •  Avond voor het bestuur van verenigingen

Woensdag 21 februari wordt er door Plaatselijk Belang,

Welzijn Lemelerveld en het Kulturhus een avond georganiseerd voor besturen van plaatselijke verenigingen.. Onder professionele leiding wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden om je vereniging toekomstbestendig te houden. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd en aanmelden kan tot 14 februari.

  •  Inloopspreekuur

Vanaf 2018 wil Plaatselijk Belang vooraf elk

maandelijks overleg een inloopspreekuur inzetten. Gedurende 30 minuten kan iedereen zijn of haar wens/opmerking of vraag kenbaar maken bij het bestuur van Plaatselijk Belang. Het volgende inloopspreekuur is woensdag 7 februari van 19.30 tot 20.00 in het Kulturhus.

Geef een reactie