Motie “verruiming kampeerbeleid”

“CDA vraagt het college om in gesprek te gaan met de recreatieve sector voor verruiming van de mogelijkheden binnen het huidige kampeerbeleid”

Vanavond (28-9-2020) dient het CDA onderstaande motie in:

Ondergetekende(n), lid/leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dient/dienen de volgende motie in:

gehoord hebbende:

– de behoeftes van (recreatie)ondernemers in persoon en tijdens de bijeenkomst Gastvrij Dalfsen van afgelopen woensdag nav hogere bezettingsgraad en meer diversiteit in doelgroepen bestaande kampeerterreinen in de afgelopen jaren.

overwegende dat:
– Dalfsen een mooie gemeente is waar toeristen graag willen recreëren en verblijven
– Het verblijfsaanbod in Dalfsen beperkt is en misschien op termijn nog minder wordt
– Het goed is voor de lokale economie in de Gemeente Dalfsen om meer recreanten in onze gemeente te laten verblijven

spreekt uit dat:
– Dat het gewenst is dat er meer campings binnen onze gemeente komen, voor diverse doelgroepen bij de diverse kernen van Dalfsen, dit voor vergroting werkgelegenheid en meer reuring in de kernen.
– Dat er meer mogelijkheden moeten zijn bij boerderijcampings om goede boterham te kunnen verdienen icm het boerenbedrijf, bijvoorbeeld het hele jaar rond
– Dit wel passend moet zijn in de omgeving om de rust en ruimte die we als Dalfsen hebben te behouden. (zoals natuur en agrarische bedrijvigheid)

verzoekt het college:
– Om met de sector in gesprek te gaan, de behoeftes met de sector te onderzoeken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen Dalfsen tot uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen.
– In het eerste kwartaal van 2021 met een voorstel te komen.

De aanleiding hiervoor is dat de afgelopen periode is gebleken dat er meer behoefte is aan mogelijkheden tot overnachting op campings dan dat er aan aanbod is. Dat het kampeerbeleid van 2011 volgens het CDA niet meer voldoet met dat wat de markt vraagt. Dat het ook goed is voor de toeristische sector en de aanverwante bedrijven om meer recreanten te trekken naar onze mooie gemeente. Met in achtneming van het behoud van onze rust en ruimte. (zoals natuur en agrarische bedrijvigheid)

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *