Loket Wonen, Zorg en Welzijn

Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, afgekort SWOL, is hét loket voor Lemelerveld als het gaat om laagdrempeligheid voor informatie over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onderwerpen die te maken hebben op het terrrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort Wmo. Lokale informatie en advies is één van de producten waarvoor afspraken met de gemeente zijn gemaakt.

Elke maandagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur en op afspraak kunt u met uw vragen terecht op het gebied van
◾mogelijkheden voor seniorenwoningen van de Veste en VechtHorst, wooncentrum het Anker en WoonZorghuis Lemelerveld;
◾aanpassingen van woningen;
◾hulpmiddelenverstrekking;
◾vervoersvraagstukken, zoals regiotaxi en landelijk vervoer;
◾schootmobieltraining en voorlichting over rijvaardigheidscursussen met verkeersregels;
◾aanvraag voor een indicatie van de gemeente voor hulp bij het huishouden;
◾aanvraag voor een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor persoonlijke verzorging en verpleging;
◾aanvraag en ondersteuning voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo en voor persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten);
◾de te betalen eigen bijdrage voor de Wmo-hulp bij het huishouden en AWBZ-thuiszorg, zowel in natura (ZIN) als bij een persoonsgebonden budget (PGB);
◾aanvraag mantelzorgcompliment;
◾aanvraag bijzondere bijstand.

Voor andere voorlichtingsonderwerpen, ga terug naar de basisregel voorlichting.

Geef een reactie