Locatie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) nog onzeker

In de Raadscommissievergadering van de gemeente Dalfsen op maandag 3 december 2018 is uitvoerig gesproken om de locatie ten noorden van het sportpark Heidepark als Jongeren Ontmoetingsplek in Lemelerveld aan te wijzen. Alle partijen waren positief over het initiatief van de jongeren zelf en zijn van mening dat deze er moet komen. Ook het overleg met de buurtbewoners, Scouting  De Verbinding, ouders, Plaatselijk Belang en Stichting Sportbelangen werd als positief ervaren.

Misvatting

Een misvatting was echter dat de gemeente Dalfsen in de Stichting Sportbelangen de vertegenwoordiging van de verschillende sportverenigingen aan tafel dacht te hebben. Dat bleek niet zo te zijn. Vandaar dat er kort voor deze raadscommissievergadering nog van twee sport verenigingen uit Lemelerveld ingezonden brieven kwamen en ook één van Scouting De Verbinding. Voetbalvereniging Lemelerveld en Handbalvereniging LHC, en ook in tweede instantie, Scouting De Verbinding hebben aangegeven de locatie niet geschikt te vinden voor een JOP. Zij zijn van mening dat de plek te veel achteraf in het donker ligt, waardoor de jongeren zonder zich bespied te voelen hun gang kunnen gaan.

Angst voor overlast

Ze zijn vooral bang voor overlast door rommel en vandalisme. Vooral ook omdat er door de vrijwilligers van de sportverenigingen altijd enorm hard gewerkt wordt om het terrein goed schoon en netjes te houden. Scouting De Verbinding geeft aan dat zij in het verleden al vaker te maken hebben gehad met zwerfafval en vandalisme door hangjeugd op het terrein. De komst van het JOP dat zo kort grenst aan hun terrein geeft hun weinig vertrouwen voor de toekomst. Zij maken zich zorgen om de overlast en de extra kosten die zij hierdoor eventueel krijgen. Zij vragen om een heroverweging van de locatie.

Verrassing

Voor de raadsleden en Wethouder Uitslag kwamen deze brieven zo kort voor het te nemen besluit als een verrassing. De meeste partijen willen de locatiekeuze opnieuw in de fractie bespreken alvorens zij een toezegging doen of ze met het raadsvoorstel van de locatiekeuze akkoord kunnen gaan. Wel waren alle partijen het er over eens dat de jeugd in Lemelerveld een JOP verdient. Zeker omdat zij zelf ook hiertoe het initiatief hebben genomen. Ook de afspraken rondom de controle werden als positief ervaren maar toch waren er enorme twijfels over de locatie bij de meeste partijen. Wethouder Uitslag maakte duidelijk dat hij niet op eigen initiatief een nieuwe locatie gaat zoeken. Op 17 december komt het voorstel in de Raad. Dan zal duidelijk worden of dit plan doorgang kan vinden of dat er een nieuwe locatie gezocht moet worden.

De gekozen locatie achter de spelzaal en het scoutinggebouw wordt niet gezien als de beste plek. Een luchtfoto van de beoogde plek vind je hier. 

Tekst: Annet Schoorlemmer

 

Geef een reactie