Lintje in de Orde van Oranje-Nassau voor Herman Overkamp

Op maandag 26 april maakte burgemeester van de gemeente Raalte dhr. M. Dadema middels een beeldverbinding bekend dat oud Lemelervelder Herman Overkamp een koninklijke onderscheiding krijgt. Op vrijdagmiddag 30 april werd de decoratie persoonlijk door de burgemeester aan hem uitgereikt.

Groot was de verrassing voor Herman Overkamp. Maar ook dubbel omdat deze week zijn zwager uit Tilburg aan Covid 19 was overleden. Dan zie je dat verdriet en geluk soms dicht bij elkaar zitten. Zijn vrouw Paula wilde echter dat de uitreiking voor Herman toch door zou gaan.

Voor veel Lemelervelders is Herman Overkamp geen onbekende. Tot 1997 woonde hij aan de Oude Twentseweg op de boerderij die hij overgenomen had van zijn ouders. Al op jonge leeftijd moest hij zijn school opgeven om de boerderij over te nemen omdat zijn vader overleden was. Hij was nooit voor intensieve landbouw maar meer een boer die in deze tijd weer modern aan het worden is. Na de verkoop van zijn boerderij ging hij samen met zijn vrouw Paula in Heino wonen.

Vrijwilligerswerk in Lemelerveld

Herman is altijd actief geweest als vrijwilliger. Al op jonge leeftijd werd hij secretaris van de Jonge Boeren- en Tuindersbond. In vervolg daarop werd hij ook politiek actief bij de plaatselijke politieke partij van de KVP, die later in het CDA overging. Daarnaast was hij lid van de catechese werkgroep in de H. Hartkerk. Binnen Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte bekleedde hij jarenlang (tussen 1975 en 1995) diverse functies.

Hij was o.a. voorzitter van de werkgroep Buitengebied waarbij hij vooral aandacht vroeg voor het verkrijgen van gasaansluitingen, verbetering van wegen en voorzieningen voor het buitengebied. Ook werkte hij mee aan de totstandkoming van één postcode voor Lemelerveld, dat destijds onder vier gemeenten viel. In 1975/1976 was hij betrokken bij een grote enquête die onder de Lemelerveldse bevolking gehouden werd over de herindeling van Lemelerveld. Hij deed daarvoor veel onderzoek en cijferwerk.

Hij zat dan ook in de werkgroep Herindeling van Lemelerveld en in het bestuur van Plaatselijk Belang.

Ander vrijwilligerswerk

Nadat hij zijn boerderij verkocht had en in Heino ging wonen met zijn vrouw Paula hield hij zich bezig met veel onderzoekswerk voor de Historische verenigingen van Dalfsen en Heino. Zijn kennis en onderzoek brachten veel historische gegevens over boerderijen rond Heino naar boven. Onder zijn auteurschap en met medewerking van de leden van de werkgroep geschiedenis bracht de heemkunde vereniging Omheining 5 boeken uit. Een 6e deel over de boerderijen in het dorp Heino is in concept klaar.

Herman is een bescheiden man die nooit op de voorgrond treedt en zijn werk in stilte doet. Hij zit vele uren “schrijvend” achter zijn bureau. De historische verenigingen van Dalfsen en Heino, maar ook overheidsinstanties en particulieren, maken graag gebruik van zijn kennis. Hij doet dit alles belangeloos voor de gemeenschap en daarom is het zo mooi dat hij daarvoor een Koninklijke Onderscheiding gekregen heeft.

Tekst: Annet Schoorlemmer
Foto met Burgemeester: Stefan Kemper
Met dank aan Wim Overkamp.

 

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *