Kerkuil als gast?

U heeft misschien wel een plek die geschikt is voor een kerkuil zonder dat u het weet. Misschien komt er zelfs wel eens een kerkuil als gast in uw omgeving zonder dat u het merkt. De kerkuil is een nachtvogel die heel stil vliegt om zo zijn prooi ongemerkt te kunnen naderen. Meestal zijn dat prooidieren zoals ratten en muizen die juist voor de mens als schadelijke soorten bekend staan. De kerkuilen maar ook andere uilen zijn hun natuurlijke vijanden.
De naam kerkuil heeft te maken met hun vroegere voorkeur voor nestplaatsen in kerktorens. Toen ze door de galmgaten in de kerktorens nog vrij in en uit vliegen konden. Deze galmgaten zijn tegenwoordig meestal afgeschermd in verband met duivenoverlast en onder andere daardoor ook niet meer bruikbaar voor de uilen.
Voor de kerkuil is een open schuur ook een prima oplossing. Als er maar vrij in en uit gevlogen kan worden. In een omgeving waar het niet te druk is en er wel prooi gevonden kan worden. En er moet een geschikte plek zijn om een nest te maken. Liefst op een wat donkerder plek in een speciale nestkast die geschikt is voor kerkuilen. Voor dat laatste kan de uil wel wat hulp gebruiken van u. Daar hoeft u zelf niet veel voor te doen. Er staan nog 3 nestkasten klaar om geplaatst te worden. Zonder kosten voor u. Neemt u voor informatie en om af te stemmen of de plek bij u thuis of op uw (boeren)bedrijf geschikt is gerust even contact op. Het voorjaar komt er snel weer aan.
De vrijwilligers die u dan kunnen helpen om te bekijken of en waar en hoe een nestkast geplaatst kan worden zijn:
Ben Schrijver tel. 0572-372411 email Benschrijver@planet.nl
Bertus Boerkamp tel. 0572-372291 email a.boerkamp@home.nl

Geef een reactie