Inzet van Burgerhulpverlener bij acute hulpvraag van levensbelang.

De informatieavond op woensdag 17 oktober over de gezamelijke inzet van burgerhulpverleners en professionele hulpverleners is goed bezocht en was zeer interessant. Het initiatief is genomen door enkele  burgerhulpverleners en EHBO-ers die na een reanimatieoproep met vragen kwamen. Naast een groot aantal leden van de  EHBO-vereniging was er een groep inwoners op persoonlijke titel naar het Kulturhus gekomen om nader geïnformeerd te worden over de gang van zaken vanaf het moment dat er een 112 melding is.

Als eerste spreker heeft Arjan Hanekamp als manager meldkamer r a v IJsselland een uiteenzetting gegeven hoe de procedure is als er een spoedmelding binnen komt. Als eerste vraagt de centralist waar bevind je je en wat is je telefoonnummer. Dan komt de vraag: wat  is er aan de hand? Naar aanleiding van de informatie die gegeven wordt maakt de centralist een eerste inschatting en laat alvast een ambulance rijden. Als uit de informatie blijkt dat er mogelijk sprake is van een hartstilstand  gaat er een alarmbericht uit naar een groep burgerhulpverleners binnen een straal van 1500 meter rond de plaats van het incident. Ook gaat er een tweede ambulance rijden en wordt  de dichtstbijzijnde politieauto opgeroepen. Ondertussen blijft de centralist met de melder aan de telefoon in gesprek en geeft aanwijzingen over wat je kunt doen totdat de eerste helpers er zijn, zoals voordeur open, licht aan enz. De opgeroepen burgerhulpverleners krijgen een oproep op hun telefoon en gaan met spoed naar het adres van het incident voor een reanimatie. Een aantal van hen krijgt tevens het bericht; haal op het volgende adres een AED. In geval van een hartstilstand is zo snel mogelijk starten met reanimeren van het levensbelang. In de praktijk blijkt dat de opgeroepen burgerhulpverleners heel vaak binnen enkele minuten ter plaatse zijn en binnen de belangrijke 6 minuten grens kunnen starten met  reanimeren.

Als tweede spreker sprak Ans Kogelman als ambulanceverpleegkundige over de werkwijze van het ambulancepersoneel. Met name de samenwerking met de burgerhulpverleners, die in veel gevallen al bezig zijn met reanimeren en een AED inzet, kwam aan de orde. Als ervaringsdeskundige sprak zij ook over de communicatie tussen de aanrijdende ambulances onderling en de meldkamer. Zeer interessant was het om in een filmpje te zien hoe een autopuls werkt. Dit hulpmiddel wordt ingezet op het moment dat de AED inzet stopt en vervoer gaat starten. Op het moment dat duidelijk is welke hulp het slachtoffer verder nodig heeft is er vanuit de ambulance al contact met het ziekenhuis en kan er een team geformeerd worden die de spoedhulp overneemt.

Als  derde professionele hulpverlener gaf wijkagent Roy Jansen uitleg over de rol van de politie bij  een spoedmelding met hartstilstand. In de politieauto is ook een AED aanwezig. Als zij ter plaatse komen en er is nog geen reanimatie gestart zullen zij beginnen met reanimeren. Ingeval er al burgerhulpverleners bezig zijn helpt men elkaar door afwisselend door te gaan met reanimeren tot dat het ambulance personeel deze hulpverlening overneemt. Vanaf het moment dat de ambulance verpleegkundigen aanwezig zijn nemen zij de leiding over de voortgang.

Dat de inzet van burgerhulpverleners wel degelijk van groot belang is kwam naar voren uit het verhaal van een naaste wiens echtgenoot met succes door vier burgerhulpverleners in Lemelerveld is gereanimeerd. Er was ook een dorpsgenoot aanwezig de vertelde  zelf slachtoffer te zijn geweest van een hartstilstand en met succes is gereanimeerd. Ook de burgerhulpverleners die hem hebben gereanimeerd vertelden over hun ervaringen tijdens deze en voorgaande oproepen.

Door de aanwezige bezoekers werden meerdere vragen gesteld aan zowel de professionele hulpverleners, burgerhulpverleners en aan de andere betrokkenen bij incidenten met een hartstilstand. Tevens was informatie beschikbaar over hoe je burgerhulpverlener kunt worden, de aanmelding bij HartslagNu en de registratie van een AED bij de meldkamer.

“Reanimeren en dan?”, was de titel van deze informatieavond. Als de eerste hulpverlening achter de rug is gaat ieder weer zijn of haar eigen weg. In veel gevallen is het wenselijk om toch na afloop of in de dagen erna, de gelegenheid te hebben om over de hulpinzet te praten en de ervaringen te delen. Hiervoor wil de EHBO-vereniging starten met laagdrempelige nazorg. Het bestuur van de EHBO- vereniging heeft hiervoor enkele personen beschikbaar maar komt graag in gesprek met mensen die ervaring hebben op dit gebied. Stuur een mail naar het secretariaat van EHBO Lemelerveld voor een afspraak over meer informatie en/of eventuele suggesties.

In de komende wintermaanden wil EHBO Lemelerveld weer starten met cursussen Eerste Hulp en Reanimatie. Tevens gaan we in samenwerking met het Rode Kruis, bij voldoende belangstelling, weer een workshop eerste hulp aan baby’s en kinderen verzorgen. Maak je wensen kenbaar per mail  secretariaat@ehbolemelerveld.nl en wij nemen contact met je op.

tekst: Wim Heerink  foto’s Hans Heerink

Geef een reactie