Zorg algemeen

Zorg Algemeen

Klik op het gekleurde blok hieronder voor meer of voor minder informatie.

Wie voldoende sociale contacten heeft, zich nuttig en gewaardeerd voelt en de ruimte heeft om zichzelf te ontplooien, blijft langer gezond en gelukkig. Dat is leven vanuit eigen kracht. Sommige mensen hebben daarbij net even een extra zetje nodig. Saam Welzijn geeft hen een steuntje in de rug door middel van activiteiten, vrijwilligerswerk, sociale contacten en individuele begeleiding.
Saam Welzijn is een welzijnsorganisatie voor inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Dalfsen en voor jongeren in de gemeente Staphorst. Ons hoofddoel is niet alleen het vergroten van de eigen kracht, maar ook van groepskracht en buurtkracht. Want de maatschappij, die maak je samen. Als mensen mee kunnen doen, neemt niet alleen hun eigen veerkracht toe, maar ook die van de samenleving in het algemeen.
Uitgangspunt van Saam Welzijn is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Saam Welzijn wil zichtbaar zijn in het dorp en wil van de Lemelervelders horen wat er speelt en waar behoefte aan is. Hier spelen we op in en daardoor kunnen we maatwerk bieden.
In Lemelerveld kun je Saam Welzijn vinden in Kulturhus De Mozaïek. Kijk voor alle activiteiten, diensten en projecten op www.saamwelzijn.nl of loop eens binnen bij ons kantoor in De Mozaïek.

Op de zorg en welzijn-pagina’s van Sukerbiet.nl kunt u informatie vinden van de verschillende disciplines van Saam Welzijn in Lemelerveld te weten: opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorgondersteuning en jongerenwerk en de algemene hulpdienst Graag Gedaan.

Bekijk de algemene adresgegevens van SAAM Welzijn.

Zie je een fout in deze tekst, mail het ons s.v.p.

Uitgangspunt voor Sukerbiet is dat de inwoners uit Lemelerveld zo lang mogelijk in Lemelerveld blijven wonen. Dat betekent dat deze pagina's niet alleen over zorg gaan. Zo wordt bijvoorbeeld ook aandacht gegeven aan het openbaar vervoer. Op de Sukerbietpagina’s is praktische informatie te vinden over zorgvragen die Lemelervelders hebben. In sommige gevallen kun je zelfs direct bepaalde zorg regelen. Soms moet je aantonen dat je zorg nodig hebt, of dat je een laag inkomen hebt. Als dat het geval is, wordt dat vermeld en wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld Samendoenindalfsen.

Voor vragen kun je ook terecht bij het informatiepunt of op de site Samendoenindalfsen.

Zie je een fout in deze tekst, mail het ons s.v.p.

Bij het nieuwe meldpunt zorg en sociaal domein kunnen alle inwoners van Overijssel anoniem hun ervaringen melden rond alle aspecten van zorg, hulpverlening en/of ondersteuning.

U kunt uw melding sturen naar: meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl of melden via de website www.zorgbelang-overijssel.nl.

Het Meldpunt is alleen bedoeld om de knelpunten en ervaringen te melden.

Zie je een fout in deze tekst, mail het ons s.v.p.

Op deze site van de gemeente Dalfsen is veel informatie te vinden op het gebied van zorg en welzijn voor de hele gemeente. De site bevat echter zoveel informatie, dat de informatie die van toepassing is voor Lemelerveld, lastig te vinden is. Daarom is specifieke informatie voor de Lemelervelders op deze sukerbietpagina's te vinden.

Het zal regelmatig voorkomen dat je naar de gemeente Dalfsen moet omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het sociaal beleid. Het gaat hierbij onder meer om de jeugdzorg, het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO) en de Participatiewet die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden.

De gemeente kan ervoor zorgen dat je zo goedkoop mogelijk de juiste zorg krijgt, thuis of op een andere plaats in Lemelerveld. Daarbij is soms de hoogte van het inkomen van belang.
Het is mogelijk dat je niet weet welke hulp beschikbaar is in je gemeente. Of dat je niet weet bij wie en hoe je dit moet aanvragen. Of dat je denkt dat je gezien het inkomen wellicht een lagere prijs ervoor mag betalen.

Hierna wordt ingegaan op een paar voorbeelden van zorghulp. Je vindt hierover dus ook altijd meer informatie op samendoenindalfsen.nl. Het zijn voorbeelden waar je misschien niet zo gauw aan denkt:
- wonen na een verhuizing,
- aanpassingen van woningen,
- hulpmiddelenverstrekking,
- vervoersvragen,
- scootmobieltraining en voorlichting over rijvaardigheidscursussen met verkeersregels,
- het aanvragen van een indicatie van de gemeente voor hulp bij het huishouden,
- het aanvragen van voor een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor persoonlijke verzorging en verpleging,
- aanvraag en ondersteuning voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor persoonlijke verzorging vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg),
- de te betalen eigen bijdrage voor de Wmo-hulp bij het huishouden (HH2, waarbij alleen sprake is van stimuleren en toezien) en WLZ-thuiszorg, zowel in natura (ZIN) als bij een persoonsgebonden budget (PGB),
- aanvraag van een mantelzorgcompliment,
- aanvraag bijzondere bijstand.

Kom je er niet uit, blijf je met vragen zitten, neem dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 14 05 29 (zonder 0572 ervoor!). Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Zie je een fout in deze tekst, mail het ons s.v.p.

<< terug naar overzicht zorg

Helpt u ons mee?

Kies 1 antwoord.