Huldiging jubilarissen H. Hartkerk

Na alle corona-jaren konden we weer gewoon in juni op de dag van het H.Hartfeest de vrijwilligers huldigen die zich een memorabel aantal jaren hebben ingezet voor de geloofsgemeenschap.

Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep zei Fons Wanink dat alle uren aan inzet voor onze geloofsgemeenschap voor 98% door vrijwilligers gedaan wordt. Dat is niet gering. Vrijwilligers bepalen hiermee de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is aan onszelf hoelang we onze locatie open kunnen houden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd voor 165 jaar vrijwilligerswerk bedankt.

Allereerst Riky Brok die zich 25 jaar met hart en ziel heeft ingezet. Via de toenmalige parochievergadering is ze mede-beheerster van het parochiecentrum geworden. Ze praat mee in de werkgroep beheer gebouwen, brengt het parochieblad rond en zorgt voor de Mariakapel.

Ria Zandman mochten we ook bedanken voor 25 jaar inzet. Zij was mede-oprichtster van de Tienerclub en via de Caritas en de werkgroep Missie-Ontwikkeling-Vrede belandde ze in de werkgroep Kerk In Platteland. Zij bieden hulp en hebben een luisterend oor voor boeren die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken. Haar inzet is vooral achter de schermen en daar voelt ze zich prima bij.

Herman Ogink is al 25 jaar werkzaam geweest op de begraafplaats. Hij hielp elke week met het onderhoud en als dat nodig was, konden we een beroep op hem doen bij het delven van de graven. Dit voorjaar is hij, mede door leeftijd en gezondheidsproblemen, hiermee gestopt. Helaas kon hij bij de huldiging in het parochiecentrum niet aanwezig zijn omdat hij net met corona besmet was geraakt. Na afloop zijn hem de oorkonde en de bloemen bij de voordeur van zijn huis overhandigd.

Fons Wanink is al 40 jaar een actieve parochiaan. In 1982 is hij in het toenmalige parochiebestuur begonnen. Hij werd er voorzitter. Het bestuurswerk zit hem in het bloed want ook nu nog is hij lid van de Pastoraatsgroep en de Locatieraad. Jarenlang was hij voorzitter van de Caritas en is hij nog steeds collectant. En hij is namens de H.Hartkerk lid van de Raad van Kerken in Lemelerveld. Naast het vele praatwerk steekt hij de handen uit de mouwen bij het onderhoud van de gebouwen.

Riky Harink was deze morgen de nestor van het gezelschap jubilarissen. Zij zet zich al 50 jaar in voor onze geloofsgemeenschap. In talloze vieringen was zij voorgangster. Ze zette zich in voor het parochiebestuur, de Raad van Kerken maar helpt ook mee in de kerkschoonmaak en het bezorgen van het parochieblad. Van alle markten thuis dus.

Alle jubilarissen kregen een oorkonde en bloemen en werden met een hartelijk applaus bedankt voor hun trouwe inzet.

Tenslotte deed Fons Wanink nog een oproep om nieuwe vrijwilligers te werven. Willen we alles gaande kunnen houden dan moet er aanwas komen van een nieuwe generatie mensen die zich, al was het maar voor een klein onderdeel, willen inzetten voor het behoud van de Locatie H. Hart van Jezus. In 2024 willen we graag het 150-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap vieren en we hopen dat velen zich daarvoor gaan inzetten.

Op de groepsfoto staan v.l.n.r. Fons Wanink, Ria Zandman, Riky Harink en Riky Brok.
Tekst: Nolly Sibelt
Foto’s: Hans Heerink

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *