Hoog bezoek bij bakkerij Van der Most

Maar… het was in deze sinterklaastijd niet de Goedheiligman en zijn Pieten die op bezoek waren gekomen, maar burgervader Han Noten met zijn helpers van het college van B&W van de gemeente Dalfsen. Zij kwamen op visite aan de Schoolstraat in het kader van een bedrijfsbezoek. Mark van der Most informeerde de vroede vaderen over alle ins- en outs betreffende de bedrijfsvoering van een moderne brood- en banketbakkerij.

Het werd een uitvoerige, interessante en leerzame bijeenkomst in een aimabele sfeer. Na de koffie met gevulde speculaas werden de gasten geinformeerd over hoe een en ander bij Van der Most in zijn werk gaat. Vanaf de aanvang van de werkzaamheden om half tien ‘s avonds tot aan de volgende morgen half zes als de eerste bestelwagens volgeladen de poort verlaten. Ook werd in het kort de historie van bakkerij Van der Most aangehaald.

De gasten kregen alle informatie die ze wensten en tevens de mogelijkheid om alles te weten te komen omtrent de gang van zaken aangaande voorbereiding, verwerking, bakken, logistiek en verdere gang van zaken. Bij de rondgang door het pand werden alle onderdelen uitvoerig belicht. Het magazijn, de koelcellen, de ovens, alles kwam aan bod. Een zeer leerzame ervaring.
Veel indruk maakten ook de prijzen die Van der Most in de wacht gesleept heeft met zijn producten. Een heel bijzondere was de van chocola geboetseerde duiker in duikerspak die in Leeuwarden, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, de grote prijs voor Sierkunstwerk voor zijn rekening nam.

Bij Van der Most werken zeventig personeelsleden, te weten vijf bakkers, drie chauffeurs, twee mensen op kantoor en de overigen als winkelpersoneel. Allen zijn gediplomeerde medewerkers.
Van de gemaakte producten gaat vijfenzeventig procent naar de eigen winkels. De overige vijfentwintig procent kan men aantreffen bij andere afnemers, zoals supermarkten e.d. Ook de Voedselbank krijgt regelmatig overtollige bakkerijproducten toegeschoven.

Mark maakte wel de kritische opmerking dat het huidige onderwijs niet aansluit bij de behoefte. Hij voorziet in de toekomst een nijpend gebrek aan gediplomeerde bakkers. Zijns inziens sluit het huidige onderwijs niet aan bij de praktijk van alledag: “ Het heeft weinig zin,” vertelt hij,” om hier in de bakkerij stage te komen lopen omdat je later een cupcake-winkeltje wilt beginnen. Kwaliteit vraagt om nachtwerk en dat moet je voor dit vak overhebben.”

Aan het eind van het bezoek waren er voor iedereen Dalfser Moppen, met als extraatje voor Han Noten een afscheidspresentje als zijnde scheidend burgervader.
Na een paar leerzame uurtjes waren de aanwezigen het er over eens dat Brood- en Banketbakkerij Van der Most een modern geoutilleerd bedrijf is met een sterke regionale functie. Men bruist van de ondernemingsgeest en levert hoogstaande kwaliteit. Een ondernemer waar Lemelerveld trots op mag zijn!

© Bert Rodenburg

  

plaatsing niet gegarandeerd
Aantal foto's
3

Geef een reactie