Goed bezochte jaarvergadering van Plaatselijk Belang

Dinsdagavond 11 februari hield PB haar jaarvergadering. De avond stond in het teken van stellingen, waarop het publiek zijn stem uit mocht brengen in de vorm van een groen, oranje of rode kaart. Het gaat te ver om al deze stellingen hieronder te citeren, dus dit verslag zal een samenvatting zijn van de kernpunten.

Voorzitter Erik Jansen Holleboom gaf om 20.00 u de aftrap:

 • Notulen vorige vergadering: goedgekeurd
 • Jaarverslag:
  • Kroonplein: Jo{o}p gaat er komen gelijk het bouwwerk in Nieuwleusen. Nog in gesprek met omwonenden
  • Kruising fietspad Ten Broeke/parallelstraat: zie onder
  • Duurzame verlichting zwembadlaantje: lastig verhaal ivm de vele bomen en er ligt geen kabel in de grond. De aanwezige financiën hiervoor worden geparkeerd.
  • Buurtbus: loopt goed maar de voorzitter heeft een beetje dubbel gevoel. Enerzijds mooi al die vrijwilligers, maar is er voldoende beschikbaarheid op alle vrijwilligersfuncties om de dienstverlening op peil te houden?
  • Woonvisie: door de vergrijzing wordt de behoefte aan meer woonruimte voor ouderen groter. De zaal is het hiermee eens. Verder zou de prognose zijn, dat het inwonertal over een paar jaar gaat krimpen. Met alle lopende bouwactiviteiten wordt dit in twijfel getrokken. De zaal was niet eensluidend of Lemelerveld zich meer moest profileren in de regio en een groot deel was voor 1 gemeenschappelijke basisschool.
  • Nieuwbouw:het terrein op ’t Febriek is recent zeer uitgebreid met de aankoop van 3 grote kavels. In de woningbouw dreigt Nieuwe Landen 2 vol te lopen en moet gekeken worden naar nieuw bouwterrein
  • 75 jaar vrijheid: Lemelerveld is 10 april 2045 bevrijd en dit wordt gevierd op diverse data begin april. Nadere info volgt
  • De N348: helaas nog steeds niet klaar. Momenteel is men bezig met het afzinken van de folie en wederom is het geheel eind dit jaar gereed.
 • Financieel verslag: Yvette licht op haar eigen enthousiaste manier de financiën toe. De kascommissie(Paul Stijns en Jan Beukenkamp) keurt het verslag goed. Omdat er geld op de plank ligt(verlichting zwembadlaantje) is de suggestie uit de zaal om dit te gebruiken voor verlichting van het voetgangersbrugje.
 • Bestuursverkiezing:
  • Ge Nijboer en Yvette Wagenmans treden af en niet herkiesbaar.
  • Ietje Pauw komt nieuw binnen en neemt de taak van secretaris op zich.
  • Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie durft?

Voor het project Duurzaam Wonen geven Paul Stijns en Theo Logtenberg een presentatie

 • Wat is er sinds de oprichting in 2013 tot heden bereikt:
  • Reparatiepunt bij de Enk iedere eerste woensdag van de maand
  • Boomtuintjes
  • Onderzoek verduurzaming energieverbruik sportpark/sporthal
  • Belevingspark Heidepark
  • Binnenkort komt er een energiespel, waaraan iedereen mee kan doen en leuke prijzen te verdienen zijn.
  • Door de veelheid aan projecten kan het bestuur best wel wat extra handjes gebruiken.
  • Het zonnepanelenveld: gaat door, men is op zoek naar 25% eigen middelen(sponsors). Dit is naast de diverse subsidies verplicht. Voor verdere info zie bijlage.
  • Verdere info: http://www.duurzaamleefbaarlemelerveld.nl/
 • Het eerste deel van de avond wordt besloten door de burgemeester Erica. Zij bedankt het PB voor haar inzet en samenwerking met de gemeente.

Het blok na de pauze is ingeruimd voor de gemeente Dalfsen:

 • Wethouder Ruud van Leeuwen:
  1. N348: . In maart komt er een inloopdag bij de tunnel van de Twentseweg. Uitnodiging hiervoor volgt via de Provincie.
  2. Uitbreiding t Febriek: 3 nieuwe percelen aangekocht dus Lemelerveld kan weer volop uitbreiden.
  3. Integrale fietsvisie:
   • Verbetering fietspad langs kanaal naar Raalte
   • Men is bezig om de BK-weg te verbeteren voor de fietsers
   • Er is een onderzoek rond de veiligheid van het kruispunt bij van der Most
   • De fietsoversteek bij ten Broeke is te gevaarlijk. Als tijdelijke maatregel worden er plastic hobbels aangebracht.
   • Kroonplein: start verbouw maart 2020
  4. Biodiversiteit
   • Een stelling om de eikenbomen maar te vervangen door andere bomen haalt het niet. Per kern wordt een plan van aanpak opgesteld tegen de eikenprocessierups. Verder worden 1000 nestkastjes beschikbaar gesteld door de gemeente voor de koolmees (natuurlijke vijand) Uitgifte woensdag 12 februari.(Deze vrijstaande(vrijhangende) woningen worden niet meegeteld in de nieuwbouwplannen van de gemeente)
   • Klimaatadaptatie: wordt toegelicht. De gemeente is er mee bezig en komt met een kadernota.
  5. Wethouder André Schuurman:
   • Duurzaamheid:zonne/windenergie. Op de stelling:liever 3 grote windmolens dan 100 kleine was de zaal unaniem voor 3 grote. Om de doelstelling in 2025 te halen zal de gemeente gas moeten geven.
   • Wonen: André peilt de woonbehoefte in de zaal. Nagenoeg niemand van overwegend grijze aanwezigen blijkt niet weg te willen uit ons dorp.
   • Er wordt nog wat gediscussieerd over de eerder aangehaalde prognoses over de toekomst van Lemelerveld in Woonvisie. De vergrijzing baart de gemeente ook zorgen…is wel een landelijke trend, dus we zijn niet de enige, die er mee bezig moeten.
  6. Wethouder Jan Uitslag:
   • Heeft een onderzoek gedaan naar Dalfsen Kerngezond. Een landelijke trend is dat Nederland steeds minder beweegt. Hier moet wat aan gedaan worden. Hoe? Dit is vastgelegd in een lokaal akkoord. Hierin wordt gepoogd de inwoners meer in beweging te krijgen. Dalfsens streven is kerngezonde inwoners.
  7. Burgemeester Erica van Lente
   • Zij is trots op alle evenementen in Lemelerveld en heeft er inmiddels een aantal bezocht. Punt van aandacht zijn de paasvuren. Hier wordt strikter op toegezien dat ze de 500 m3 niet overschrijden. In het verleden bleken de vuren vele malen groter. Dit is onverantwoord, dus de gemeente gaat strenger handhaven.
   • De burgemeester sluit af met iedereen te bedanken voor de aandacht, nodigt de zaal uit om nog wat na te blijven voor wat contacten met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Dalfsen en wenst Lemelerveld een mooi carnaval. En dan is er tijd voor een biertje, nee voor haar een Spa. Het was nog lang gezellig…
tekst: Willem van Trui  foto’s: Hans Heerink

 

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertenties

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten