Gemeentebelangen en CDA samen in Dalfser college

Gemeentebelangen en het CDA vormen de nieuwe coalitie in Dalfsen voor de komende vier jaar. Onder leiding van formateur Roland Kip zijn de onderhandelingen over de coalitievorming succesvol afgerond en is er gezamenlijk een coalitiedocument opgesteld.

Nabijheid
De rode draad in het coalitiedocument is nabijheid: ‘Wij willen dichtbij onze inwoners staan, met elkaar in contact zijn en de krachten bundelen’, zo valt te lezen in het document. Belangrijke onderwerpen die een plaats hebben in het coalitieakkoord zijn burgerparticipatie, klimaat en duurzaamheid, transformatie van het sociaal domein, zelfstandige gemeente, solide financieel beleid, onderwijs en economische ontwikkeling, recreatie en toerisme en vrije tijd, sport en cultuur.
Input voor het nieuwe coalitiedocument komt uit de verkiezingsprogramma’s van de beide partijen, de raadsagenda die door alle fracties is opgesteld en het strategisch overdrachtsdocument van het huidige college dat inzicht geeft in de belangrijke opgaven waar de gemeente voor staat. Het coalitiedocument geeft verdere richting aan onderwerpen in de genoemde documenten.

Beoogd wethouders
Gemeentebelangen en het CDA hechten aan een kwalitatief goed bestuur en wethouders. Stabiliteit en continuïteit in het college zijn ook belangrijke uitgangspunten geweest voor de samenstelling. Ook met het oog op het komende vertrek van de voorzitter van het college, burgemeester Han Noten. Dat betekent dat beide partijen de huidige wethouders voordragen voor benoeming door de gemeenteraad. Het gaat om Ruud van Leeuwen en André Schuurman voor Gemeentebelangen en Jan Uitslag voor het CDA.

Het proces
De heer Roland Kip heeft als formateur de coalitievorming geleid. Eerder was hij al informateur tijdens de informatieronde. Als informateur gaf hij twee mogelijkheden aan voor een nieuwe coalitie. Hij adviseerde daarbij om als eerste te onderzoeken of Gemeentebelangen en het CDA vorm konden geven aan een nieuwe coalitie. Daarna is de heer Kip als formateur aangesteld en heeft hij de onderhandelingen tussen Gemeentebelangen en het CDA geleid.
Naar verwachting wordt het nieuwe college geïnstalleerd in de raadsvergadering van 28 mei.

Geef een reactie