Fantastische impuls Lemelerveld

Oud-ondernemer Jo Tielbeke zorgt er voor dat Lemelerveld wordt verrast met een prachtige financiële injectie op sportief, cultureel gebied. Al een hele tijd liep Jo met dit plan rond, maar nu is het zover. Een aanzienlijk bedrag gaat naar diverse verenigingen en stichtingen. Het gaat om koren, orkesten, diverse sportverenigingen, scouting, zwembad, ijsbaan en niet te vergeten de carnavalsvereniging. Een gedeelte van het bedrag werd al in een wat eerder stadium verstrekt, maar het overgrote deel wordt in 3, jaarlijkse, termijnen overgemaakt op betreffende bankrekeningen, waarvan nu de eerste. In overleg met een aantal ‘bekende’ Lemelervelders kwam een verdeling over diverse partijen tot stand.

Ook in het verleden heeft Jo al heel vaak blijk gegeven van een groot hart voor Lemelerveld, wat hij liet zien op een breed terrein in onze plaatselijke samenleving, zowel financieel als organisatorisch. Als medeoprichter van Tielbeke Transport, één van onze belangrijkste werkgevers, is Jo sowieso niet weg te denken uit de geschiedenis van ons dorp. Daarnaast waren zaken zoals zijn inbreng bij de totstandkoming van sporthal Heidepark en niet te vergeten zijn adequate aanpak bij de herinrichting van het dorpscentrum hoogtepunten, van onschatbare waarde.
En hoewel op leeftijd, zijn interesse in en liefde voor Lemelerveld heeft nog niets aan kracht ingeboet. Dagelijks is hij nog steeds te vinden op ‘t Febriek, voor de boodschappen en ook zeker om een praatje te maken.
Al met al lijkt me deze spontane actie van Jo, een prachtige, zeer gewaardeerde impuls voor sportief en cultureel Lemelerveld.

One thought on “Fantastische impuls Lemelerveld

Geef een reactie