Extra bijeenkomst alzheimercafé Dalfsen

“Het is mijn passie om een steentje bij te dragen aan goede zorg voor mensen met dementie, mede door het informeren en motiveren van anderen”, aldus Tim van Iersel, ook wel de de-mentie-dominee genoemd. We denken continu na over wat goed is om te doen. In ons leven en ook in de zorg. Als je bedenkt wat je goed vindt om te doen, doe je dat altijd op basis van waarden. Waarden zijn dingen die we belangrijk vinden om na te streven. Soms zijn er situa-ties waarin je meerdere dingen belangrijk vindt en na wilt streven, maar je ze niet tegelijk waar kunt maken. Dilemma’s zijn situaties waarin verschillende waarden met elkaar conflic-teren, maar waarin je wel een keuze moet maken. Bij dementie komen t.o.v. andere ziekte-beelden specifieke dilemma’s voor. En over die dilemma’s gaan we met Tim van Iersel in gesprek. Tim van Iersel werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuizen waar vooral ouderen met dementie wonen. Op maandagochtend 13 mei a.s. is hij bij ons te gast in een extra bij-eenkomst, alleen voor mantelzorgers, van het alzheimercafé Dalfsen. Locatie Zalencentrum de Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen. Inloop vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur en we eindigen rond 12.30 uur. Toegang is gratis, aanmelden gewenst ! Voor in-formatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Janny Velthuis, mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383 of j.velthuis@saamwelzijn.nl

Geef een reactie