Een JOOP op het Kroonplein

Maandagavond is het plan van een JOP op sportpark Heidepark terzijde geschoven. En  kwamen PvdA, VVD en gemeentebelangen met een voorstel van een JOOP (Jong en Ouderen Ontmoetings Plek) op het Kroonplein. Navraag bij de jeugd in samenspraak met SAAM Welzijn bleek dat de jongeren deze plek ook wel een kans wilden geven.

Dit tot teleurstelling van het CDA en Christenunie die de voorgestelde plek door Wethouder Jan Uitslag (sportpark Heidepark) een betere locatie voor de jeugd vinden. Minder kans op overlast voor de omwonenden en verkeersveiliger. Inpassing van een JOP zou hier ook sneller gerealiseerd kunnen worden met de bestaande JOP die eerder in Nieuwleusen heeft gestaan. Een stalen constructie, zie foto hieronder. Ook zou dit qua kosten aanzienlijk voordeliger zijn.

Een JOP of JOOP op het kroonplein zien zij mede uit verkeersveiligheid oogpunt en vermoedelijke overlast voor omwonenden van het plein niet als een geschikte locatie. Ook zou inpassing van een JOP veel meer kosten met zich mee brengen. Daar zet je niet een stalen constructie neer.

Een besluit over het JOP is eindelijk genomen, er komt geen JOP, maar wel een JOOP op het Kroonplein. Het is nu aan het college hoe er verder invulling wordt gegeven aan de JOOP op het Kroonplein. Wel met de volgende uitgangspunten:

a. de kwaliteit van de JOOP passend dient te zijn bij de verdere herinrichting van het
Kroonplein (groen en cultuur)
b. bij de verdere planontwikkeling zowel welzijnsorganisatie SAAM, de jeugd alsmede de buurtbewoners betrokken worden
c. na 1 jaar een evaluatie gehouden wordt en dit ter bespreking aan de raad wordt aangeboden.

Als het aan José Eilert van de PvdA ligt hoeft dit op zich niet lang te duren. De gemeenteraad zal bij het college een vinger aan de pols houden over de voortgang van het plan.

De hoofdfoto bij dit artikel is niet hoe de plek eruit gaat zien, maar is puur als voorbeeld hoe zo’n plek eruit zou kunnen zien.

tekst: Ilse Schoorlemmer

 

 

 

Geef een reactie