De slimste Kerkganger!

De vragen liggen klaar, de antwoordbriefjes zijn gekopieerd, de boeken zijn bestudeerd, de jury is geïnstrueerd, kortom: NIETS staat ons meer in de weg om te ontdekken WIE DE SLIMSTE KERGANGER  is van Lemele of Lemelerveld! Wie weet alles over zijn eigen kerk? Maar wie weet ook veel over de kerk van haar buren? Wie is vertrouwd met wierook en doopvonten, wie kan er lezen en schrijven met pastoors en dominees? WIE, OH WIE GAAT DEZE QUIZ WINNEN?  Kom het meemaken op dinsdag 16 oktober, in het kerkgebouw van De Lichtbron, Kerkstraat 17 in Lemelerveld, aanvang: 19.30 uur, opgeven niet nodig!

Een activiteit van “Over de Drempel”Raad van Kerken Lemele / Lemelerveld

Geef een reactie