De kanaalvisie: een parelsnoer door Lemelerveld

We zien de laatste jaren allerlei bouwactiviteiten in de kern van Lemelerveld, waarbij de leek misschien het idee krijgt :”Ze doen maar wat”, maar aan al die bouwsels ligt een heel plan ten grondslag: de kanaalvisie. Interessant voor een bouwkundige, dus maar eens contact gezocht met het brein achter dit plan bij de gemeente en dan kom je bij Wietze van der Ploeg, projectleider Ruimtelijk Ordening, terecht. Op een zonnige maandag maar eens een afspraak gemaakt aan de parallelweg en met enige trots vertelt hij zijn verhaal.

Ten grondslag aan al deze plannen ligt een rapport “De blik op het kanaal” opgesteld door Het Oversticht, in samenwerking met meerdere partijen: de gemeente Dalfsen, plaatselijk belang, provincie Overijssel en waterschap Groot Salland. Plaatselijk belang had een werkgroep opgericht met dorpsbewoners, die hierin actief meegedacht hebben. Ook zijn er meedenkavonden georganiseerd

.https://ris.dalfsen.nl/…blik-op-het-kanaal…/7—Visie-De-Blik-op-het-kanaal-van-Lemelerveld

Lemelerveld dankt zijn ontstaan aan het kanaal. Naast de waterregulering werd het gebruikt voor de scheepvaart. Er ontstond een suikerbietenfabriek en zo is het allemaal begonnen. Het dorp groeide in de loop der jaren, maar de schepen en de fabriek zijn allang historie. En eigenlijk lag het kanaal nu maar lastig dwars door het dorp. Samen met de snelweg verdeelden ze het dorp in vier kwadranten. Daar moest wat aan gedaan worden volgens de werkgroep. In plaats van verdelen moest het kanaal verbinden,  zowel naar het verleden als ook het heden.

Aan de hand van een grote tekening legt Wietze uit, wat er reeds gerealiseerd is en wat er nog in de pijplijn zit. Hij vergelijkt ons dorp met een parelsnoer, waaraan al een aantal mooie parels zitten, maar zo hier en daar ontbreken nog enkele schakels. Wietze benadrukt dat hij niet zelf de parels bedacht heeft; wel rijgt hij de goede ideeën aan elkaar en zit als de spreekwoordelijke “bok op de haverkist” om ze uitgevoerd te krijgen.

Inmiddels zijn gerealiseerd het Kroonplein, de nieuwe viaduct van de N348, de fietsstraat en de Driepuntbrug en met een link naar het verleden het nieuwe Kerkbrugje, de tolhekken, de rollepalen, de hoogbouw aan de Driepuntbrug en komt ook de herinnering aan het klooster terug.

Het Kroonplein krijgt binnenkort een update en daardoor een meer uitnodigend karakter. Te denken valt aan beschutte hoekjes door extra beplanting en de integratie van de kunstwerken, die er nu wat verloren bij staan. Het nieuwe viaduct, dat tegenwoordig als Sukerbietenbrug door het leven gaat, is ook duidelijk aangepast aan de visie, met dank aan samenwerking tussen de provincie, het waterschap en de gemeente: met zijn slanke vorm en de prachtige verlichting, waarbij de blauwe lampen in het midden weer het water symboliseren. De tolhekken staan er wat verloren bij, maar hier wordt aan de fietsstraat nog een extra woning gebouwd als een soort tolhuis. Inmiddels is de woning aan de Kanaaldijk Noord (het witte huis tegenover de bakker) ook gerealiseerd. De wens was om deze een groot volume te geven, zodat de naastliggende viaduct wat minder dominant boven het dorp uitstak. Om een betere koppeling te krijgen met de Nieuwe Landen  wordt met de bewoner op de hoek van de Vilstersedijk overlegd om de woning wat meer zichtbaar te krijgen voor het dorp door wat bomen weg te halen en streekgebonden beplanting en bomen aan te brengen. Hierdoor is er straks ook beter zicht vanaf de Vilstersedijk op de kruising. Het nog open deel aan de Kanaaldijk Noord wordt ingericht als een soort park.

Inmiddels wordt op de locatie Jansen druk gebouwd en komt er op de hoek van de Schoolstraat een markant appartementengebouw, dat weer herinnert aan het oude klooster. Verder ligt er voor het oude Welkoopterrein een plan met woningen aan het water, waarbij de industriestraat verdwijnt en de woningen toegankelijk worden vanaf de achterzijde, maar daarvoor is men nog in overleg met de bewoners.

Verder komt er een soort terras op het water bij de Wagenmansbrug, waar de bewoners van het Anker, maar uiteraard ook andere,  gezellig kunnen vertoeven.

Dan loopt de parelsnoer door tot de katholieke kerk. Er zijn plannen om de kerktuin meer te betrekken bij het dorp en wellicht is hier ook nog plaats voor een extra voetgangers/fietsbrugje. Voor de fietsers wordt nog gekeken of de verkeersveiligheid vanaf de Driepuntbrug richting Raalte verbeterd kan worden en gaat het fietspad voor de schoolgaande jeugd verbreed worden.

In vogelvlucht hebben we hierboven de plannen benoemd. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat alle projecten gerealiseerd zijn maar het is een kwestie van geduld. Maar is net als een echte parelsnoer….als je weer een paar centen hebt koop je er weer een parel bij. Ondertussen begint het al een mooi sieraad te worden en moeten we nog wel een paar keer jarig zijn om te kunnen zeggen: ”Het is af.”

 

tekst en foto’s Willem van Trui.

 

 

2 reacties

  • Mooie realisatie allemaal,maar wanneer komt er een geluidswal tussen Nieuwe landen en Vilstersestraat i.v.m het steeds drukker worden van N348

  • Op het vrij komende Welkoop terrein zou een aantal senioren woningen niet misstaan e.v.t in overleg met Rozengaarde om zorg aan bejaarden meer te centraliseren. Wanneer gaan gedachten ook eens naar hen uit. Een aantal betaalbare huurwoningen zeer welkom juist op dez plaats

Geef een reactie