Coronavirus legt sociale leven in Lemelerveld plat | update (17)

Advertenties

Het coronavirus dat wereldwijd om zich heen grijpt legt ook het sociale leven in Lemelerveld plat.

Alle berichten die vanaf vanavond (13-03-2020)  binnen komen, zullen we als eerste in dit bericht plaatsen. Bekijk dus regelmatig dit bericht of er een update is geplaatst. De volgende berichten zijn binnengekomen na de laatste update:

Kijk HIER voor veel gestelde vragen over het Coronavirus.

===================================================================

Update per 2 april 10.00  uur

Maatregelen verlengd

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Op de afbeelding hieronder kun je de maatregelen nalezen.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Of bel met 0800-1351

www.dalfsen.nl/corona voor inwoners en ondernemers in de gemeente Dalfsen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die door de Rijksoverheid is aangekondigd vast te stellen voor de regio IJsselland. Deze nieuwe noodverordening is vanmiddag ondertekend door voorzitter Peter Snijders. Met het vaststellen van de nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.
Binnen onze regio zien we vooral dat de meeste mensen zich goed en zorgvuldig houden aan de landelijke maatregelen. Met deze noodverordening hebben we in onze regio echter mogelijkheden om te handhaven waar dat nodig is. Om de ernst van de situatie helder te maken voor de hele regio én om duidelijkheid richting onze inwoners en ondernemers te verschaffen, geldt deze noodverordening voor de hele regio.
De noodverordening bevat daarnaast via artikel 2.5 specifieke maatregelen voor campings en vakantieparken. Tijdens deze crisis willen we geen toestroom hebben van toeristen. Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen bevat. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie is verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.
Voorzitter Peter Snijders: “We treffen de maatregelen met een goede reden: we willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen. Een toename van toerisme in onze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij. We hebben deze maatregelen niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor de campings en vakantieparken in onze regio en kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen.”
Samenkomsten
In de nieuwe noodverordening zijn ook specifieke maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten. Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast is het in de hele regio verboden om met 3 of meer personen samen te komen indien er geen afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio is tevens bevoegd om winkels of markten waar de maatregelen niet worden nageleefd, te sluiten

Update per 24-03-2020 10.00 uur:

RBT IJsselland bijeen over evenementen en handhaving

Het kabinetsbesluit om alle evenementen tot 1 juni, ook die met minder dan honderd deelnemers, te schrappen, sluit goed aan bij de wens van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio IJsselland. Onder deze evenementen vallen paasvuren en evenementen rond Koningsdag en 75 jaar Bevrijding. Die gaan nu niet door.

Het RBT kwam maandagmiddag 23 maart onder voorzitterschap van Peter Snijders (burge-meester Zwolle) voor de derde maal bijeen in verband met de coronacrisis. Het RBT bestaat uit de elf burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, en onder meer de GGD-GHOR, brandweer, politie, defensie en het OM.

Wekelijks bespreekt het RBT het actuele beeld in de regio, en beslist over te nemen maatre-gelen om de coronacrisis in de regio te beheersen. Op lokaal niveau ligt de crisiscoördinatie bij Gemeentelijke Beleidsteams (GBT’s). Tussen beide vindt uiteraard goede afstemming en uitwisseling plaats.

Het RBT boog zich maandag over de ontwikkeling van de corona-epidemie in de regio. De tot maandag door het kabinet afgekondigde maatregelen om besmetting tegen te gaan, worden in de regio in de regel doorgaans goed en zorgvuldig opgevolgd. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo werd de regel om minstens anderhalve meter afstand te houden, soms slecht nageleefd in onder meer bouwmarkten en tuincentra. Ook bleven groepen jongeren soms bijeenkomen.

Het kabinet besloot maandagavond tot aanvullende maatregelen. Indien goed overleg niet tot oplossingen leidt, kunnen deze maatregelen worden ingezet om groepsvorming op straat, ongewenste samenkomst op locaties en ongewenst winkelgedrag (op minder dan anderhalve meter) tegen te gaan.

Het RBT komt op maandag 30 maart, of eerder indien nodig, weer bijeen.

Bericht van Team Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld

Wij hebben besloten om vanaf dinsdag 24 maart tot en met vrijdag 3 april de praktijk te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wij hebben de moeilijke afweging moeten maken hoe we om moeten gaan met deze crisis. Wij zijn zorgverleners en willen mensen met lichamelijke klachten graag helpen om goed te blijven functioneren, maar omdat veel behandelingen bestaan uit lichamelijk contacten willen wij niet degene zijn die het virus van de ene naar de andere patiënt overbrengt.

Welke mogelijkheden bieden wij wel?
Telefonisch of video consult:
U kunt zich bij ons aanmelden voor een telefonisch of videoconsult. Dit mag per e-mail of u kunt ’s morgens tussen 08.00-12.00 uur bellen 06-40767255. Er zal een telefonisch consult ingepland worden bij één van de collega’s.
Als u bij ons bekend bent of een telefonische of videoconsult gehad heeft dan kunnen wij een oefenprogramma voor u online maken.
Ook kunt u met vragen altijd contact met ons opnemen via telefoon (0572-372158) , Whatsapp (06-40767255), via e-mail (info@fysiolemelerveld.nl) of via het contactformulier op onze website (www.fysiolemelerveld.nl)

Behandelingen die wel door gaan:
Na een operatie (van bijvoorbeeld een voorste kruisband, nieuwe heup of knie). Uw behandelend fysiotherapeut zal contact met u opnemen of en hoe er een afspraak wordt gepland. Oefentherapie zou met een online schema kunnen worden voortgezet
Acute klachten voor mensen met vitale beroepen en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is.
Acute klachten die worden verwezen door de huisarts of specialist en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is.

Wij hopen op uw begrip en we doen onze best om u voldoende van dienst te zijn en de wens is om elkaar na deze crisis weer in goede gezondheid te mogen zien.

Team Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld

Bericht van P.c.b. de Regenboog

Via deze weg willen we laten weten dat de geplande Fancy fair op P.c.b. de Regenboog niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een later moment. We houden u op de hoogte.

======================================================

Update per 22-03-2020 11.30 uur

Ook in Lemelerveld zien we helaas nog steeds mensen die de situatie rondom het coronavirus nog niet serieus nemen. Het landelijk advies is om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Ook bij LemelerveldAlert krijgen wij berichten binnen van bezorgde inwoners, zo blijken er nog steeds groepen van ruim 20 kinderen samen in de zandbak te spelen waarbij de ouders gewoon toekijken. Laten wij met z’n allen proberen om Lemelerveld zo gezond mogelijk te houden en elkaar wijzen op de verantwoordelijkheden. Alleen SAMEN kunnen wij zorgen wij voor een veilig Lemelerveld

Op het moment van plaatsen komt er een Noodwaarschuwing  NL Alert binnen om nog maar eens te bevestigen hoe ernstig de situatie is!

=======================================================

Update per 21-03-2020 12.00 uur

ELKE AVOND EEN ‘MEDITATIEF KWARTIERTJE’
Met ingang van a.s. maandag 23 maart zendt de Brugkerk elke avond om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd op de website Brugkerk-Lemelerveld.nl via de link “Kerkdienstgemist.nl” in de rubriek “Diensten”.
De reguliere kerkdiensten zijn op dit moment afgelast.
Voor zondag 22 maart verwijst ze graag door naar de korte viering die de landelijke Protestantse Kerk om 9:20 uur op NPO2 uitzendt, en aansluitend naar de katholieke eucharistieviering die om 10:00 uur rechtstreeks vanuit de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo wordt uitgezonden. De Emmanuelparochie zendt zondagochtend om 11:00 uur via Kerkdienstgemist.nl een Eucharistieviering uit vanuit de Brigittakerk in Ommen. Op TV Oost kunt u om 10:00 uur een kerkdienst in aangepaste vorm volgen vanuit Gramsbergen.

===========================================================

Update per 20-03-2020 15.00 uur

Koningsdag Lemelerveld afgelast

Koningsdag in Lemelerveld wordt afgelast. Dat meldt de organisatie van het feestelijke evenement. ‘De reden hiervoor is het Coronavirus en de maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden. Ondanks dat de afgekondigde maatregelen vooralsnog tot en met 6 april gelden, vinden wij het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan’, aldus de organisatie. De organisatie betreurt dat Koningsdag in Lemelerveld niet door kan gaan, maar vindt het in het licht van de ontwikkelingen op dit moment het verstandigste besluit. De georganiseerde activiteiten worden verplaatst naar volgend jaar.

Raadsvergaderingen in tijden van het coronavirus 

Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen. Dit betekent dat er tot en met in ieder geval 6 april geen vergaderingen van de raadscommissie zijn en de raad in beginsel niet zal deelnemen aan externe activiteiten. De raadsvergadering van maart gaat wel door.

 “De gemeenteraad ziet zich gesteld voor een dilemma. Aan de ene kant kun je stellen dat er helemaal niet vergaderd moet worden, omdat we de landelijke richtlijnen inzake de volksgezondheid uiteraard op willen volgen en besluitvorming in de gemeenteraad bij wet fysieke aanwezigheid vereist. Dus moet de raad niet met 21 raadsleden willen vergaderen in de raadszaal. Aan de andere kant zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat vergaderd kan worden als er noodzakelijke besluiten op de agenda staan. En dus kun je het standpunt innemen dat er toch vergaderd moet worden. Waarbij de term ‘noodzakelijk’ voor meerdere uitleg vatbaar is”, aldus burgemeester Erica van Lente in haar rol als voorzitter van de gemeenteraad. “Samen met de agendacommissie en de fractievoorzitters zijn verschillende scenario’s verkend. En daar is een mogelijke tussenweg uit naar voren gekomen”.

Voorstel raadsvergadering van maart

Voorgesteld wordt nu om de raadsvergadering van maart door te laten gaan. Wettelijk is er een minimum aantal raadsleden vereist om de vergadering te kunnen openen en besluiten te nemen. Dit heet quorum en dat ligt voor Dalfsen op 11 raadsleden. Door bij een eerste vergadering niet te voldoen aan het quorum (er zijn geen 11 raadsleden aanwezig), kan een nieuwe vergadering belegd worden op een later tijdstip, waarna de besluiten genomen kunnen worden met de dan aanwezige raadsleden. De eis van het quorum geldt dan niet.

Voor de raadsvergadering die gepland is op 23 maart, betekent dit het volgende:

  • De voorzitter constateert mogelijk om 19:30 uur dat er geen quorum is en dat de raadsvergadering niet kan worden geopend. In dat geval belegt de voorzitter een nieuwe raadsvergadering op woensdag 25 maart om 19:30 uur (met dezelfde agenda als die voor 23 maart op tafel lag. De raad stelt echter op 25 maart de agenda vast en kan besluiten bepaalde agendapunten niet te willen behandelen);
  • De raad vergadert zonder pers en publiek. Wel is het mogelijk live mee te kijken via ris.dalfsen.nl.
  • Uitgangspunt blijft dat de uitslag van stemmingen niet anders wordt dan wanneer de voltallige raad aanwezig zou zijn.

Situatie vanaf 6 april 2020

Het is denkbaar dat er ook na 6 april 2020 nog maatregelen nodig zijn om het coronavirus het hoofd te bieden. Voor de periode na 6 april zal daarom onderzocht worden hoe de raad zijn opiniërende en besluitvormende vergaderingen vorm kan geven. Daarbij is het faciliteren van het spreekrecht en van de aanwezigheid van pers en publiek uiteraard ook weer zeer gewenst.

Ter informatie aan de ondernemers Recreatie en Toerisme in verband met de Corona aanpak.

Als gemeente Dalfsen begrijpen we dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus
grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Dalfsen.
Met onderstaande informatie willen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.
Zo vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en links naar belangrijke telefoonnummers en websites.

Ook is een brief van Gastvrij Nederland bijgevoegd.

Gemeente Dalfsen
Op de website van gemeente Dalfsen staat vanaf 17 maart’20 onderstaande informatie:

https://www.dalfsen.nl/home/faq-coronavirus-ondernemers_42599/

Marketing Oost

Eveneens is op de site van Marketing Oost nadere informatie te vinden:

–      https://www.marketingoost.nl/

Ondernemershuis Vechtdal

–      https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/news/164/coronavirus-informatie-voor-ondernemers

Gastvrij Overijssel

Ter informatie treft u hieronder  de brandbrief die afgelopen maandag vanuit Gastvrij Nederland is verstuurd aan het Rijk.

10081 Staatssecretaris Keijzer Inz. Coronavirus

Bericht van Provincie Overijssel

Bestuur provincie Overijssel: “Noaberschap betekent op dit moment thuisblijven én oog houden voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving”

Beste Overijsselaars,

De hele wereld is inmiddels zwaar getroffen door de coronacrisis, de menselijke en economische impact is immens. Het dagelijks leven in Overijssel staat volledig op z’n kop. Door mensen die ziek worden, door thuiswerken, de sluiting van scholen, sportclubs en horeca. Als provincie van het noaberschap is dat een vreemde gewaarwording.

Noaberschap betekent op dit moment dat dat we zoveel als mogelijk thuis blijven, onze bewegingsvrijheid beperken, maar tegelijkertijd ook blijven omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren in onze samenleving. Blijf dit vooral doen, wees creatief. Laten we met z’n allen oog houden voor de mensen om ons heen. Op allerlei manieren kunnen we elkaar door deze crisis heen helpen.

In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar diegenen die in Overijssel in de persoonlijke sfeer direct te maken hebben met de gevolgen van de ziekte. Onze dank gaat uit naar alle mensen die zich inzetten voor het overeind houden van onze samenleving. We zijn trots op jullie enorme inzet. We leven daarnaast mee met alle mensen die besmet zijn, mensen die ernstig ziek zijn en vechten voor hun leven. We wensen jullie en jullie naasten veel sterkte toe.

Als provinciebestuur laten we, zo goed en zo kwaad als het kan, het werk van de provinciale organisatie zo veel mogelijk doorgaan. Op dit moment kijken we vooral wat gedaan kan worden voor onze samenleving, voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Ondernemers in onze provincie ervaren en ondervinden nog veel meer dan wijzelf de gevolgen van de coronacrisis. Vanuit onze organisatie proberen we zoveel mogelijk de opdrachten en werkzaamheden die we uitzetten bij ondernemers in gang te houden. Daarnaast zijn we extra alert om te zorgen dat corona geen remmende werking heeft op het op tijd betalen van facturen. De regering heeft daarnaast een noodpakket voor banen en de economie aangekondigd, met daarin een aantal maatregelen. Waar mogelijk bieden we hulp met kennis en expertise.

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren houden ons allemaal bezig. De situatie is onwerkelijk, de menselijke en economische impact is enorm. In ons openbaar vervoer wordt de dienstregeling aangepast, vele evenementen zijn afgelast of verzet. Met al deze organisaties zijn we in overleg over de impact van deze maatregelen en wat we als provincie hierin kunnen betekenen.

Tot slot: deze crisis zal nog wel even voortduren. Vanuit onze maatschappelijke positie staan we open voor initiatieven uit de Overijsselse samenleving, sluiten we aan bij initiatieven waar we dat kunnen en springen we in op gaten die ontstaan. Wij hebben vertrouwen in de kracht en de veerkracht van ons als Overijsselaars en zijn ontzettend trots en dankbaar voor ieders inzet en de wijze waarop jullie omkijken naar elkaar. De crisis brengt veel onzekerheid mee, maar we vertrouwen op een gezonde toekomst. Pas goed op jezelf en je omgeving.

Namens het bestuur van de provincie Overijssel,

Commissaris van de Koning Andries Heidema

Klokken van troost en hoop. Vele kerkelijke parochies en gemeenten in het land luiden op woensdagavond 18 maart, 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken als “boodschap van troost en hoop” voor wie met het Corona-virus te maken heeft en als dank en bemoediging voor de hulpverleners die zich op dit moment fantastisch voor anderen inzetten. Ook in Lemele, Lemelerveld, Vilsteren en Luttenberg worden de kerkklokken geluid.

Activiteiten 75 jaar vrijheid afgelast.

De viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen is door de situatie rond het coronavirus van de baan. Alle activiteiten worden in overleg met de betrokken organisaties afgelast of naar een ander moment verplaatst. Er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. De organisatoren kijken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. Op www.dalfsenviertvrijheid.nl komt deze periode de meest actuele informatie te staan.

Afgelopen maandag heeft provincie Overijssel al besloten alle provinciale activiteiten af te gelasten of te verplaatsen, in navolging van veel lokale vieringen. Na zorgvuldige afweging is ook door de organisatoren in de gemeente Dalfsen besloten om de activiteiten af te gelasten en waar mogelijk te verplaatsen. De lustrumactiviteiten zouden begin april van start gaan, waarbij het ‘zwaartepunt’ in het paasweekend van 10-13 april zou plaatsvinden.

Burgemeester Van Lente: “Het is heel spijtig dat dit besluit genomen moest worden, maar er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. Organisaties, ondernemers en vrijwilligers hebben de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen. Ik waardeer ieders inzet enorm en had graag gezien dat dit harde werken werd beloond en we met het bedachte programma samen stil konden staan bij 75 jaar vrijheid”.

 

=====================================================

Update 14 per 17-03-2020 10.00 uur

Verenigingendag uitgesteld. Het zal geen verrassing zijn dat ook wij niet onder het Coronavirus uitkomen. Helaas hebben wij hierdoor moeten besluiten om de verenigingendag uit te stellen. Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar we moeten voor elkaar zorgen en geen risico nemen. De open dag zal zeker door ons worden opgepakt en we komen bij u terug met een nieuwe datum.

De scholen in Lemelerveld zijn gesloten, geen open dag! Het zal u ook zeker niet ontgaan zijn dat de beslissing is genomen om alle scholen in Nederland en zo ook in Lemelerveld te sluiten met onmiddellijke ingang! Dit betekent dat alle geplande (school)activiteiten komen te vervallen tot 6 april 2020. Woensdag 18 maart 2020 stond de jaarlijkse open dag voor de Lemelerveldse scholen gepland voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Deze komt door de eerder gestelde maatregel te vervallen. De directies van de scholen maken bekend dat de open dag dit jaar niet gaat plaatsvinden. We raden potentiële ouders aan om rechtstreeks contact op te nemen via de mail met de scholen waar u zich op wilt oriënteren om een persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismaking.

OBS Heidepark;                      info@obsheidepark.nl

PCB de Regenboog;                directie@regenboog-lemelerveld.nl

KBS Heilig Hartschool;            directie.heilighart@catent.nl

Onthulling Nieuwe naam H.Hartschool?

Woensdag 18 maart a.s. is het zover!! De nieuwe naam voor H. Hartschool wordt bekendgemaakt, ware het niet dat alle activiteiten zijn afgelast! Daarom is de bekendmaking tot nader order uitgesteld omdat de school dit uitbundig wil vieren in aanwezigheid van kinderen, ouders en belangstellenden. Wanneer dit nu wel gaat plaatsvinden is nog onbekend. Dat hangt nauw samen met de maatregelen van de overheid. Dus nog even geduld !

Gemeentehuis alleen op afspraak geopend vanwege coronavirus

Servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten Vanaf dinsdag 17 maart en minimaal tot en met 6 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Inwoners maken een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunnen gesteld worden aan een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. De telefonische bereikbaarheid geldt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit

De ambtelijke organisatie werkt in het gemeentehuis met een minimale bezetting om de veiligheid van medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Bijeenkomsten zoals die van dinsdagavond over het Centrumplan, maar ook de boomfeestdag en de opening van de Jagtlusterallee gaan niet door. Zelf kunnen inwoners ook een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door vragen aan de gemeente telefonisch te stellen en een bezoek aan het gemeentehuis zoveel mogelijk uit stellen. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken.

Behoort u tot een risicogroep en kan uw bezoek niet worden uitgesteld? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140529.

Informatie voor ondernemers. Heeft u als ondernemer vragen? Kijk dan op www.dalfsen.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 140529.

Vragen en antwoorden over het coronavirus aan de gemeente. Op www.dalfsen.nl/corona staat een overzicht met meest gestelde vragen aan de gemeente.

Heeft u vragen over het coronavirus? Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Telefonisch kunnen inwoners met vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met (milde) klachten thuisblijven. De maatregelen duren vooralsnog tot en met 6 april 2020.

===================================================================

update 12 per 16-03-2020 19.30 uur:

Genomen maatregelen Saam Welzijn m.b.t. het Caronavirus per 16-03-20

In verband met ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de maatregelen die hiervoor getroffen zijn heeft Saam Welzijn het volgende besloten:
Alle medewerkers van Saam Welzijn zijn, tot nader orde, verplicht om thuis te werken.
Saam Welzijn blijft telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0529-482121 en op 0529-793012 op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Blijf gerust uw vragen stellen!
De Ouderenadviseurs, Magriet Zandink en Alie Buit, en de Mantelzorgondersteuning Ilja Boomers en Janny Velthuis, zijn telefonisch beschikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Zij zijn beschikbaar voor een luisterend oor, meedenken in praktische oplossingen (bijv. boodschappen) en eventuele hulp.
Magriet Zandink 06-29285356
Alie Buit 06-51982259
Ilja Boomers 06-19218070
Janny Velthuis 06-11276383
Saam Welzijn zet zich in om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten en te werken aan een vitale samenleving. Laten we in de situatie rondom het Coronavirus, waar ouderen en kwetsbare inwoners minder bezoek krijgen, omzien naar elkaar in onze eigen buurt en wijk. Een telefoontje, een kaartje (bijv. www.omapost.nl ), alle kleine beetjes helpen.
Saam Welzijn
W. Noorman – directeur bestuurder.

Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld heeft alle Corefit en Fit trainingen tot en met 6 april opgeschort. 1 op 1 behandelingen in de praktijk gaan vooralsnog wel door met inachtneming van de voorgeschreven hygiëne maatregelen en adviezen van het RIVM en de beroepsgroep. Verdere berichtgeving zal plaatsvinden via de website www.fysiolemelerveld.nl

update 11 per 16-03-2020 16.30 uur:

Live uitzending Vechtdal FM over Coronavirus

VECHTDAL – De lokale omroep Vechtdal FM besteedt vandaag tussen 19.00 en 22.00 uur in een rechtstreeks radio-uitzending aandacht aan het coronavirus. Welke omvang heeft het virus inmiddels en wat kunnen we nog verwachten? In Dalfsen en Ommen zijn de eerste besmettingen inmiddels vastgesteld.

Er wordt onder meer gesproken met burgemeester Erica van Lente van de gemeente Dalfsen, voorzitter Annemieke Wissink van de PvdA-Statenfractie, het CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg, loco-burgemeester Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg, alsmede locatiecoördinator Sharon Broekroelofs van basisschool Het Natuurrijk in Vilsteren en verpleegkundige infectieziekten Gerda Curfs van de GGD IJsselland. Ook Wladimir Nijenhuis van de Dalfser Stichting Joris Bezorgt komt aan het woord. Namens Joris Bezorgt brengen Joel en Joris groenten, fruit en brood tot aan de voordeur. Een uitkomst in tijden van crisis. De maatregelen treffen ook de horeca in het Vechtdal. Daarover praten we met Marc Koggel van hotel restaurant De Barones in Dalfsen.

Vechtdal FM is te ontvangen via 105.9 en 106.3 en via de kabel in Dalfsen en Ommen op 104.1 en in Lemelerveld op 106.7, alsmede via internet en verschillende telefoon apps. Caywai: kanaal 785, Solcon: kanaal 1809
KPN/Telfort/XS4ALL: kanaal 1113 (witte afstandsbediening)
KPN/Telfort/XS4ALL/XMS/Edutel/Vodafone/Fiber.nl/Stipte/Lybrandt: kanaal 3094 (zwarte afstandsbediening), Ziggo: kanaal 918, kanaal 1918 of kanaal 2918 (kanaalnummer is afhankelijk van de gebruikte decoder/cam module)

update 10 per 16-03-2020 12.00 uur:

Het kulturhus is gesloten tot 6 april 2020.

De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM/de Rijksoverheid raken ook ons kulturhus. De gezondheid van mensen staat voorop en daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het niet verder verspreiden van het virus. Het kulturhus is daarom gesloten tot en met 6 april.

De bibliotheek en het infopunt zijn tevens gesloten. Zie ook www.bibliotheekdalfsen.nl voor meer informatie.

Ook alle activiteiten zijn geannuleerd tot en met 6 april.

Mocht u Carinova nodig zijn, dan belt u met de bereikbaarheidsdienst tel:0570- 51 85 64 team Lemelerveld (07.00 – tot 23.00 uur) of 0900- 8662 (’s nachts)

Aangepaste openingstijden Zwakenberg eten&drinken Naar aanleiding van de regelgeving omtrent het Coronavirus, zijn wij genoodzaakt om ook onze werkwijze hierop aan te passen. We zullen enkel geopend zijn voor het afhalen van telefonische bestellingen. ​tel 0572 371526

De volgende tijden zijn wij geopend:​

Maandag                  Gesloten

Dinsdag t/m Donderdag    17.00 – 19.00 uur

Vrijdag t/m Zondag       11.30 – 14.00 uur en van  17.00 – 20.00 uur​

Wil u uw bestelling per PIN betalen?

KBO en PCOB

De Jaarvergadering van KBO in Parochiehuis en PCOB in het Kulterhus gaan 24 maart a.s. niet door wegens het coronavirus. Meer informatie in het inlegvel van april magazine.

Oud papier inzameling maart geannuleerd

Vanwege de uitbraak van het Corona virus heeft de organisatie van het oud papier inzameling Lemelerveld besloten om de inzameling van eind maart te annuleren. De gezamenlijke scholen achten het gezondheidsrisico voor de vrijwilligers te groot en tevens kunnen we op het laatste moment met een tekort aan vrijwilligers worden geconfronteerd. Tevens hebben we overwogen om mensen zelf het oud papier naar het inzamelpunt op het feestterrein laten brengen, maar enige coördinatie is dan nog steeds noodzakelijk. Om die reden willen we meteen duidelijkheid verschaffen door het te annuleren. We begrijpen dat dit enige overlast voor u kan betekenen dat u een maand langer met het oud papier in huis zit. Toch denken we als organisatie dit deze maatregelen onvermijdelijk is. We hopen uiteraard in april de oud papier inzameling weer te kunnen hervatten.

Protestantse Gemeente Lemele

In de Ichthuskerk zijn er de komende drie zondagen geen morgendiensten. Dit i.v.m. de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wel wordt er elke zondagmorgen een uitzending vanuit onze kerk verzorgd. Deze kunt u meemaken door naar de website van de Ichthuskerk Lemele te gaan en vervolgens naar ‘Kerkdienst gemist’. Zo kunt u de uitzending rechtstreeks meekijken of later terugkijken. Op de zondagen 22 en 29 maart beginnen we om 10.00 uur en op zondag 5 april om 09.30 uur. De dienstdoende ouderling verzorgt de mededelingen namens de kerkenraad en ds. Leon Eigenhuis houdt een korte overdenking. De uitzending duurt ongeveer 20 minuten.

GKv De Lichtbron in Lemele-Lemelerveld De diensten gaan tot 31 maart niet door i.v.m. het corona virus.

Potgrondactie

Potgrondactie van paardensportvereniging Marwinus te Lemele kan helaas aankomend weekend niet huis aan huis doorgaan dit in verband met het Coronavirus. Mocht u onze vereniging nog wel willen steunen en potgrond kunnen gebruiken dan kunt u alsnog een mailtje sturen naar marwinus@hotmail.com en dan brengen wij u graag de potgrond aan huis.

Plaatselijk Belang Lemele

In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Lemele van 23 maart a.s. voorlopig uitgesteld.

Bericht namens de huisartsenpraktijk:

De Huisartsenpraktijk Lemelerveld neemt de volgende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan:

– Kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel eerst met de assistente!
– Alleen patiënten meteen afspraak mogen in de praktijk komen.

Heeft u vragen over het Corona-virus dan verzoeken wij u eerst te kijken op beschikbare juiste informatie op www.thuisarts.nl of op RIVM of GGD.

-Er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk telefonisch te regelen.
-Bij verkoudheid, keelklachten en of griepklachten met of zonder koorts:
ADVIES THUISBLIJVEN!!!

-De assistente beslist samen met de huisarts welke patiënten beoordeeld moeten worden. Wanneer u beoordeeld moet worden krijgt u van de assistente te horen waar en hoe laat dat is.

-Niet iedereen wordt getest op Corona.
-Verrichtingen zullen voorlopig niet gedaan worden.
-Bloedprikken alleen SPOED afname,
controles die kunnen worden uitgesteld liever NIET komen!

Afspraken bij de POH zullen NIET doorgaan; deze zullen telefonisch worden verplaatst door de POH-er of assistente.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart.
Wij vragen om uw begrip en geduld en medewerking!!

Corona maatregelen en extra services bij Multimate en Jumper

Beste klanten, om u zo goed mogelijk van dienst te blijven, nu er extra maatregelen door de overheid zijn afgekondigd. Houden wij ons aan de volgende voorschriften om verspreiding van virussen te beperken:
-zelf reinigen we met regelmaat onze handen.
-we reinigen extra vaak onze pin apparaten, kassa’s, deurkrukken e.d.
-we willen onze klanten vragen zoveel mogelijk contactloos te pinnen.
-onze medewerkers komen alleen naar de winkel als ze zich goed voelen.
-voor uw en onze veiligheid graag gepaste afstand houden van onze medewerkers en andere bezoekers.

Extra services:
-we starten per direct met extra bezorg- en klaarzetservices.
U belt of mailt uw bestelling. Vervolgens zetten wij de bestelling voor u klaar en kunt u bij de kassa uw producten afhalen en gelijk pinnen. Indien nodig zullen wij producten bij u thuis bezorgen. Een groot deel van ons assortiment vindt u op Multimate.nl en jumper.nl

Horeca en Scholen ook in Lemelerveld tot 6 april dicht, Vanaf vanavond !8.00 uur zijn alle horeca gelegenheden in Lemelerveld ook gesloten. Ook de scholen blijven tot 6 april dicht.

Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Dat heeft minister Slob bekendgemaakt op een persconferentie.

Sporthal/spelzaal sportpark Heidepark sluit tot 6 april

Buurtbus Salland stopt vervoer ivm corona Het bestuur heeft zojuist besloten om per direct te stoppen met de uitvoering van de dienstregeling in verband met het Coronavirus. Vanaf maandag 16 maart 2020 zullen er dus geen diensten op lijn 516, 517 en 518 worden uitgevoerd. We zullen tijdig melden wanneer we weer starten met de uitvoering van de dienstregeling, wanneer dit is valt nu nog niet te zeggen. Keolis zal zorgdragen voor de communicatie van dit besluit, zowel digitaal als fysiek bij de haltes.

Eerste besmetting coronavirus gemeente Dalfsen vastgesteld
Bij een inwoner van de gemeente Dalfsen is zaterdag 14 maart besmetting met het coronavirus vastgesteld. Deze inwoner bevindt zich op dit moment in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. Ook heeft burgemeester Erica van Lente telefonisch contact gehad met deze persoon.

Burgemeester Van Lente: “In het telefoongesprek heb ik begrepen dat deze inwoner nu aan de beterende hand is. Ik heb de patiënt en de direct betrokkenen sterkte gewenst. Omdat het aantal besmettingen zich blijft uitbreiden, nu dus ook in onze gemeente, roep ik inwoners op om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Neem verantwoordelijkheid voor uzelf en uw omgeving: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken.”

Meer informatie
Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Telefonisch kunt u met al uw vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).

BOERENMARKT VILSTEREN 21 maart afgelast

Vanwege de corona-problemen gaat de Boerenmarkt niet door.

Wel is het mogelijk om producten te bestellen bij de een aantal producenten en op zaterdag 21 maart op erve Meijerink op te halen. Zie www.ervemeijerink.nl

OV-ambassadeurs

Wegens het Corona virus gaan de activiteiten van de OV-ambassadeurs t/m 31 maart helaas niet door! Donderdag  26 maart 2020 zou dit in De Overkant in Dalfsen zijn.

Dansavond Dalfsen

In verband met het corona virus is besloten deze maand geen dansavond te houden in het Emmagebouw in Dalfsen. We hopen dat het de derde zaterdag van april wel weer door kan gaan.

Toneelvoorstelling Vilsteren

De voorstellingen van Toneelvereniging Tot Nut en Vermaak Vilsteren op 20,21 en 28 maart gaan niet door.

Imminkhoeve

Bingo avond op 24 maart gaat niet door.

Eerder binnengekomen berichten tot vrijdagmiddag:

Bij zowel de voetbal, handbal en de volleybal zijn alle wedstrijden en trainingen tot en met 31 maart afgelast. Muziekvereniging Polyhymnia heeft ook haar repetities en optredens tot nader orde stop gezet.

Alle activiteiten van Saam welzijn in het Kulturhus zijn afgelast , de overige activiteiten in het Kulturhus gaan vooralsnog wel door.

De NL doet dag bij Natuurlijk Heidepark van a.s. zaterdag gaat ook niet door.

Afgelastingen bij scouting de Verbinding Lemelerveld in verband met Corona virus: COVID-19 Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen in Nederland om alle activiteiten tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Wij houden ons aan het advies van Scouting Nederland, dit betekent dat de opkomsten tot en met 31 maart niet door gaan. De schoonmaak van 21 maart gaat ook niet door.  NL doet aanstaande zaterdag gaat niet door, deze wordt verplaatst naar een andere datum.

ZGR, Brugstede overdag ook op slot
We hebben besloten om onze woonzorglocaties niet alleen ’s nachts, maar voor de tijdelijkheid ook overdag te sluiten en een stringent deurbeleid te hanteren. Daarnaast is besloten vanaf 19.00 uur ’s avonds helemaal geen bezoek meer toe te laten, uitzonderingen daargelaten. Externen vragen we om alleen noodzakelijke bezoeken aan de locatie te brengen. We willen u daarnaast verzoeken om het landelijk advies over het bezoeken van kwetsbare doelgroepen op te volgen, en een weloverwogen besluit te nemen over een mogelijk bezoek aan onze locatie en uw naaste. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de contactpersoon op de locatie.

Het concert dat de Bargzangers morgen zouden geven in Zaal Dijk in Lemele gaat vanwege de coronacrisis niet door.

Zondag 15 maart 2020 géén dienst in de Brugkerk,

Brugkerk blijft gesloten tot en met 31 maart Vandaag is besloten om, uit voorzorg, de Brugkerk gesloten te houden tot en met 31 maart in verband met het Coronavirus. Hiermee komen alle diensten, activiteiten, vergaderingen en dergelijke voor deze periode te vervallen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat samenkomsten binnen onze gemeente zouden kunnen leiden tot de verspreiding van het virus. De berichtgeving omtrent het Coronavirus zal nauwlettend worden gevolgd zodat zo spoedig mogelijk besluiten kunnen worden genomen voor de periode na 31 maart. Door de PKN wordt morgen om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver verzorgd en uitgezonden op NPO 2 als vervanging van de kerkdienst die niet doorgaan.

De diensten van GKv De Lichtbron in Lemele-Lemelerveld gaan a.s. zondag 15 maart ook niet door i.v.m. het corona virus.

Ook de Katholieke kerk heeft zijn vieringen voor dit weekend afgelast. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Judo vereniging Salland geeft in verband met de maatregelen tot 31 maart geen lessen.

Vrijwilligerswaarderingsavonden afgelast. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft het Vrijwilligerspunt Dalfsen besloten om de vrijwilligerswaarderingsavonden op 20 maart in De Mozaïek en op 27 maart in De Trefkoele+ niet door te laten gaan. Ook de cabaretvoorstelling op 2 april in theater De Stoomfabriek gaat niet door.
Over de andere waarderingsactiviteiten informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Koffiehus de Kletsmajoor wil haar vrijwilligers beschermen en gaat daarom in iedere geval tot en met 31 maart dicht.

Alzheimercafé maandag 16 maart a.s. gaat NIET door.

Rosengaerde neemt nieuwe maatregelen Coronavirus

In verband met de landelijke maatregelen die ons kabinet gisteren heeft aangekondigd, neemt Zorgcentrum Rosengaerde nieuwe maatregelen om onze kwetsbare cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om het risico op besmetting te minimaliseren. Om die redenen vinden wij het noodzakelijk om een aantal ingrijpende maatregelen door te voeren. Welke maatregelen dat zijn, lees u op onze website: https://www.rosengaerde.nl/nieuws/rosengaerde-neemt-nieuwe-maatregelen-coronavirus/ Deze informatie is vandaag ook per brief naar familieleden en eerste contactpersonen van onze cliënten gegaan

Als er andere verenigingen of organisaties zijn die nieuws hebben omtrent de coronacrisis  kunnen dit melden bij nieuws@sukerbiet.nl wij zullen dit zo spoedig mogelijk plaatsen op onze website! (Er komt een paar keer per dag een update)

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten