Coronavirus legt sociale leven in Lemelerveld plat

Het coronavirus dat wereldwijd om zich heen grijpt legt ook het sociale leven in Lemelerveld plat.

Alle berichten die vanaf vanavond (13-03-2020)  binnen komen, zullen we als eerste in dit bericht plaatsen.

Kijk HIER voor veel gestelde vragen over het Coronavirus. Voor een overzicht van cijfers en het meest actuele nieuws zie de site van RIVM.

De volgende berichten zijn binnengekomen na de laatste update:

update 6 mei 2021

Update 28 april 2021

Update 23 april 2021

Update 21 april 2021

Update 19 april 2021

Update 16 april 2021

Update 14 april 2021

Update 12 april 2021

Update 9 april 2021

Update 7 april 2021

Update 2 april 2021

Update 31 maart 2021

update 29 maart 2021

update 24 maart 2021

update 22 maart 2021

update 19 maart 2021

Update 17 maart 2021

Update 15 maart 2021

Update 12 maart 2021

update 10 maart 2021

update 8 maart 2021

Update 5 maart 2021

Update 1 maart 2021

Coronaregels van 3 maart tot en met minstens 15 maart 2021

Update 26 februari 2021

Update 24 februari 2021

Update 22 februari 2021

Update 17 februari 2021

Update 15 februari 2021

 

Update 12 februari 2021

Update 10 februari 2021

update 8 februari 2021

update 5 februari 2021

Update 3 februari 2021

Update 1 februari 2021

Update 29 januari 2021

Update 27 januari 2021

Update 25 januari 2021

Update 23 januari 2021

Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/vanaf-zaterdag-23-januari-geldt-een-avondklok?fbclid=IwAR2E0SGLPtrNhP5tkhiRweK9W87O5-ydsROY07q2

 

Update 22 januari 2021

update 20 januari 2021

update 18 januari 2021

Update 15 januari 2021

Update 13 januari 2021

update 11 januari 2021

Update 8 januari 2021

update 6 januari 2021

update 4 januari 2021

update 30 december 2020

update 28 december 2020:

update 23 december 2020:

update 21 december 2020:

Update 18 december 2020:

Update 16 december 2020:

Update 14 december 2020:

update 11 december 2020:

Update 9 december 2020

 

Update 8 december 2020

Update 7 december 2020

Update 4 december 2020

Update 2 december 2020

Update 30 november

Update 27 november

update 25 november

update 23 november

Update 20 november

Update 18 november

Update 16 november

Update 13 november:

Update 11 november:

Update 9-11-2020

Update 6 november 2020

Update 4 november 2020

Update 3 november 2020

Update 2 november 2020

Update 30 oktober

Update 28 oktober 2020

Update 26 oktober 2020

Update 23 oktober 2020

Update 21 oktober 2020

Update 19 oktober 2020

Update 16 oktober 2020

Update 14 oktober

Update 13 oktober

Nieuwe stengere regels:

Nieuwe regels voor groepen

 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
  Kinderen tellen mee.
 • U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken.
  Of met alle mensen die bij uw huishouden horen.
  Bijvoorbeeld in een bioscoop.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn.
  Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee

Update 12 oktober

update 7 oktober

Corona monitor GGD

update 5 oktober

update 2 oktober 2020

update 28 september 2020

Aangescherpte maatregelen om het virus terug te dringen

Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. Zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald. Daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om twee keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen. Zo worden mensen met een kwetsbare gezondheid goed beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:

 • VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • horeca aan de airside van luchthavens.

Bellen met vragen over het coronavirus

 • U kunt bellen naar 0800 – 1351.
 • Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
 • Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het coronavirus naar vrijsselland.nl/coronavirus of naar de website van Rijksoverheid.

———————————————————————————————————

Update 25 juni 2020

Regels binnen

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag.
  Maar alleen als u een plek reserveert.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
  U moet reserveren.
  En u krijgt een gezondheidscheck.
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto?
  Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
  Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Update 12 juni 2020

Campings en vakantieparken

Zijn de faciliteiten en voorzieningen op de vakantieparken en campings alweer open?
Op dit moment zijn de gedeelde sanitaire voorzieningen nog gesloten. Deze mogen vanaf 15 juni weer verantwoord in gebruik worden genomen (in plaats van 1 juli). Er ligt een advies van het RIVM aan ten grondslag.

De datum van 15 juni sluit aan bij het besluit om toerisme onder voorwaarden weer toe te staan en de oproep om buiten de gereguleerde schoolvakanties op vakantie te gaan.

Recreatieondernemers mogen sanitair tot die tijd privé toewijzen aan gasten (zie eerste vraag onder ‘Recreatieondernemers’).

Recreatieruimtes waren gesloten maar mogen sinds 1 juni weer open voor maximaal 30 personen (1,5 meter afstand/exclusief personeel).

Zijn de zwembaden open op campings?
Ja, de zwembaden mogen sinds 11 mei open, evenals toiletten die bij het zwembad horen.

Mag de binnenspeeltuin op mijn camping open?
Ja, de verruiming van de maatregelen geldt ook voor binnenspeeltuinen en campings.

Ik woon niet in Overijssel, maar heb een huisje (gehuurd) in een van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland. Kan ik daar naartoe?
Ja, dat kan.

Mag ik met mijn vrienden naar een stacaravan op een vakantiepark in een gemeente in Veiligheidsregio IJsselland, mag ik daar naartoe?
Ja, dat mag als u (als niet-huishouden) altijd 1,5 meter afstand kunt houden.

Ik wil kamperen, mag dat?
Ja, dat mag als u zelfverzorgend bent en dus niet aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, (af)wassen en toiletgebruik. Deze gaan op 15 juni weer open op verantwoorde wijze. Het legen van een chemisch toilet op een stortplaats op het recreatieterrein of in een gebouw voor gedeelde sanitaire voorzieningen is toegestaan. Dit onder de strikte voorwaarde dat er geen gebruik wordt gemaakt van de andere voorzieningen in het gebouw.

NB: Recreatieondernemers mogen op dit moment sanitair wel privé toewijzen aan gasten als dit realiseerbaar is(zie eerste vraag onder ‘Recreatieondernemers’).

Ik heb een caravan of camper met een eigen toilet, mag ik daarmee naar een camping of recreatieterrein?
Ja, dat mag als u zelfverzorgend bent en dus niet aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, (af)wassen en toiletgebruik. Deze gaan op 15 juni weer open op verantwoorde wijze. Het legen van een chemisch toilet op een stortplaats of in een gebouw voor gedeelde sanitaire voorzieningen is toegestaan. Dit onder de strikte voorwaarde dat u geen gebruik maakt van de andere voorzieningen in het gebouw.

NB: Recreatieondernemers mogen op dit moment sanitair wel privé toewijzen aan gasten als dat realiseerbaar is (zie eerste vraag onder ‘Recreatieondernemers’).

Mag ik een vrijstaande kraan op de camping of het recreatieterrein gebruiken om water te tappen?
Een kraan die vrij staat van een gedeelde sanitaire voorziening mag worden gebruikt.

Mag ik met meerdere gezinnen een groepsaccommodatie/vakantiehuis huren vanaf 1 juni 2020?

Dat mag vanaf 1 juni 2020 in overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek. Groepsaccommodaties en vakantiehuizen worden ook daartoe gerekend. Er mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen. Mensen die niet tot één huishouden behoren houden altijd (dus ook binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar, kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd. Er gelden geen beperkende maatregelen voor het gebruik van  gedeelde sanitaire voorzieningen in de groepsaccommodatie.

==================================================

Update 8 juni 2020

De Kerken van Lemele en Lemelerveld in corona- en vakantietijd

RK Heilig Hartkerk Lemelerveld

Adres: Posthoornweg 6 te Lemelerveld.

Vieringen in het weekend op zaterdag 19.00 uur of zondag 9.00 uur.

Deze zijn voorlopig nog met een beperkt aantal mensen bij te wonen.

U dient zich daarom van tevoren aan te melden.

Meer informatie via de website: www.parochielemelerveld.nl

 

Protestantse Gemeente Lemelerveld – De Brugkerk

Adres: Kroonplein 1 te Lemelerveld

Diensten zondag: van april t/m oktober: 9.30 uur; van november t/m maart: 10.00 uur

Tot september alleen kerkuitzendingen zonder kerkgangers via www.kerkdienstgemist.nl,

met kindermoment. Daarna kerkdiensten met een begrensd aantal kerkgangers.

Graag van tevoren aanmelden via de scriba. Welkom!

Bel voor meer informatie de predikant of mail naar de scriba.

Predikant: ds. Georg Naber, tel. 0572-371281 / 06-10768723

e-mail scriba: scriba@brugkerk-lemelerveld.nl; website: www.brugkerk-lemelerveld.nl

 

De Lichtbron – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Adres: Kerkstraat 17 Lemelerveld

Website: www.gkvlemelerveld.nl

Informatie over kerkdiensten:

Basten Westrik: 0641200802

Bertus Dijk: 0623217310

 

Protestantse Kerk Lemele

Adres kerkgebouw:    Ichthuskerk, Lemelerweg 74, 8148 PD Lemele

Kerkdiensten:             Elke zondagmorgen om 09. 30 uur

Digitale uitzending:    U kunt de dienst rechtstreeks meemaken of later terugkijken door naar de website te gaan en dan naar kerkdienstgemist.nl

Website kerk:             www.ichthuskerk-lemele.nl

Dienst bijwonen:         Vanaf 1 juni 2020 kunnen er in de nieuwe anderhalve meter setting naast de  vaste groep van 6 personen, 23 kerkgangers de dienst fysiek bijwonen.

Aanmelden bij:           Voor het bijwonen van de dienst, dient u zich van te voren aan te melden.

De gegevens hiervoor vindt u op de website van de kerk (zie hierboven).

Update 19 mei 2020

Nieuws van de Veiligheidsregio:

“Ik reken op de inwoners van Veiligheidsregio IJsselland”
Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat de geplande versoepelingen van de maatregelen per 1 juni doorgaan. “We hebben ruimte, en die hebben we met elkaar verdiend” sprak Mark Rutte. Dat is goed nieuws, want in onze samenleving zetten we met elkaar stappen die ervoor zorgen dat we ons deze versoepelingen langzamerhand steeds meer kunnen permitteren. Maar met een prachtig Hemelvaartweekend op komst geldt eigenlijk maar één boodschap: het is nog geen 1 juni. We zijn er nog niet.

“Dat betekent dus dat de huidige maatregelen gewoon gelden en dat er gehandhaafd wordt indien deze niet worden opgevolgd” zegt Arjan Mengerink, directeur Veiligheidsregio IJsselland. “Het kabinet en het RIVM laten langzaam de teugels vieren. Niet met het idee dat wij weer onze gang kunnen gaan, maar met het idee dat in een volwassen democratie mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is nu aan ons als samenleving.”

Versoepelingen
Het kabinet heeft vanavond aangegeven dat de versoepelingen per 1 juni doorgaan. Dat is een belangrijk moment voor onder andere theaters, bioscopen en horeca, die weer richting de toekomst kunnen kijken. Middelbare scholen gaan ook weer open. Al deze versoepelingen vinden plaats onder een aantal voorwaarden: we houden anderhalve meter afstand, niezen en hoesten in onze elleboog en blijven thuis bij gezondheidsklachten.

Arjan Mengerink: “In IJsselland zien we dat mensen zich erg goed houden aan de maatregelen. Het is duidelijk drukker in parken, bossen en op straat, maar mensen houden anderhalve meter afstand. Bedrijven en instellingen kijken samen met gemeenten naar hoe op een veilige manier vormgegeven kan worden aan de versoepelingen en er zijn nog steeds overal hartverwarmende initiatieven. Het is mooi om te zien hoe we als collectief het coronavirus bestrijden.”
Verantwoordelijkheid

Het weekend rondom Hemelvaart belooft een weekend te worden met prachtig weer: warm en zonnig. En met dergelijk weer én een vrije dag, zullen mensen erop uit willen trekken. Dat kan weer, maar met mate en daar ligt de nadruk op. Arjan Mengerink: “Ik wil een dringende oproep doen: mensen, we zijn er nog niet. Blijf uitkijken en omkijken naar elkaar. Geniet van het mooie weer, maar doe dit op verantwoordelijke wijze. Vermijd drukke plaatsen en houd anderhalve meter afstand. Dat we het coronavirus onder controle krijgen is een wens die we met elkaar gemeen hebben. En dit is hoe we dat met elkaar als samenleving gaan doen. Ik reken op de inwoners van onze regio!”

Corona aanpak voor Toerisme gemeente Dalfsen

Update:  11 mei 2020

Als gemeente Dalfsen begrijpen we dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus
grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Dalfsen.
Met onderstaande informatie willen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.
Zo vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en links naar belangrijke telefoonnummers en websites.

Veel bedrijven zijn inmiddels plannen aan het maken hoe er gewerkt kan worden met; de 1.5 m afstand en het hygiënisch werken.

Via de Overijsselse Taskforce Gastvrij Overijssel en het loket van Marketing Oost wordt kennis gedeeld en afstemming tussen R&T bedrijven bevorderd.

Inmiddels is de per 11 mei 2020 gewijzigde Noodverordening voor u beschikbaar, via de link naar de Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio IJsselland

De  meest actuele Noodverordening staat onder:

–      https://www.vrijsselland.nl/coronavirus/

 

Gemeente Dalfsen
Op de website van gemeente Dalfsen staat corona -informatie:

–      https://www.dalfsen.nl/home/faq-coronavirus-ondernemers_42599/

 

Marketing Oost

Eveneens is op de site van Marketing Oost nadere informatie en een CORONA helpdesk te vinden:

–      https://www.marketingoost.nl/nl/corona-dossier/

Ondernemershuis Vechtdal

–      https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/news/164/coronavirus-informatie-voor-ondernemers

 

De gehele noodverordering is hieronder te lezen:

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio IJsselland 11 mei 2020)

 De voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG en 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio IJsselland, te weten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 

Artikel 1.2. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

–     contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt;

–     cruciale beroepen: cruciale beroepen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;

 • eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
 • evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;
 • gastouder: gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang;
 • gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;
 • jachthaven: een haven met de daarbij behorende grond en voorzieningen waar tegen betaling (overwegend) gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen, waarbij geen sprake is van openbare op- en afstapplekken;
 • kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
 • onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;
 • publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;
 • sauna’s: sauna’s en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hamams, beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa’s;
 • seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
 • sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;
 • sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • vitale processen: vitale processen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;
 • voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland.

 

 

Hoofdstuk 2. Maatregelen

 

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten

 1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
  1. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;
  2. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
  3. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
  4. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
  5. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid;
  6. door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;
  7. buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder;
  8. bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
  9. bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van de voorzitter uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft;
  10. door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar.
  11. markten, als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder g, van de Gemeentewet, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.
  12. Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.

 

Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
  2. kinderen tot en met 12 jaar die:
   1. samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;
   2. georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f;
 • georganiseerde activiteiten bijwonen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel j.

 

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

 1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:
  1. eet- en drinkgelegenheden;
  2. sport- en fitnessgelegenheden;
  3. sauna’s;
  4. seksinrichtingen;
  5. coffeeshops;
  6. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.
 2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op:
  1. inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f en g, mogelijk wordt gemaakt, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
  2. instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
  3. zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt.

 

Artikel 2.4. Uitoefening contactberoepen

 1. Beoefenaren van contactberoepen of de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling.
 2. Het is sekswerkers verboden om hun beroep uit te oefenen.

 

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties

 1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
  2. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden, met uitzondering van voorzieningen voor het ledigen en reinigen van chemische toiletten.

 

 

 

============================================================

Update per 8 mei 2020

Impact Corona op ontmoetingscentra

Alle ontmoetingscentra in Overijssel hebben in maart 2020 de deuren moeten sluiten. Jullie activiteiten zijn stilgelegd als gevolg van de corona-crisis. De hierdoor opgelopen financiële schade verschilt enorm per accommodatie, mogelijk oplopend tot € 20.000,- per maand voor grote accommodaties. In de stilte tekent zich een urgent probleem af dat de komende jaren grote impact gaat hebben op de maatschappelijke voorzieningen in onze dorpen en wijken.

Naast dit directe effect van de corona-crisis, verandert het virus onze samenleving in een ongekend tempo. Sinds enkele weken zijn we gewend geraakt aan video-overleggen en social distancing. De wereld vindt een weg in functioneren zonder fysieke ontmoeting. Gebouwen staan leeg. Na heropening komen we waarschijnlijk niet geheel terug in dezelfde wereld. Dat vraagt van de ontmoetingscentra om een aangepaste koers in beleid en exploitatie.

Inmiddels zijn we aanbeland in de overgangsperiode tussen strikte corona-maatregelen en volledige heropening; de 1,5 meter samenleving. Hier moeten ook ontmoetingscentra  een weg in zien te vinden en kijken waar kansen liggen.  Als er één les te leren is, is dat we de huidige uitdagingen alleen overwinnen als we samenwerken met alle betrokken partijen.

Er wacht ons een flink klus. Als OVKK zijn we door de provincie Overijssel gevraagd om invulling te geven aan ondersteuning van onze ontmoetingscentra. We hebben de hulp onderverdeeld in drie fases:

 

 1. Noodhulp, financiële maatregelen en advies voor noodlijdende exploitaties.
 2. Puinruimen, een weg vinden in de tijdelijke 1,5 meter samenleving
 3. Opbouwen, door ontwikkelen naar duurzame organisaties en gebouwen die aansluiten bij de vraag van de samenleving.

De Overijsselse gemeenten zijn aan zet in de eerste fase. De eerste verantwoordelijkheid voor urgente gevallen ligt bij het betreffende accommodatiebestuur en de gemeente. De gemeente is in sommige gevallen eigenaar van het pand en/of heeft subsidierelaties met gebruikers van de accommodatie. In een overleg dat we onlangs hadden met de gedeputeerde en de verantwoordelijke wethouders kwam nadrukkelijk naar voren dat gemeenten deze rol graag op zich nemen en dat hier vaak al stappen in zijn gezet.

Voor fase 2 en fase 3 zien gemeenten en provincie een belangrijke gezamenlijke rol. Als OVKK faciliteren we momenteel een samenwerkingsverband tussen diverse experts op dit thema. Om zodoende zo adequaat mogelijk ondersteuning te verlenen.

Deze experts zijn nu al in gesprek met de besturen van accommodaties en verlenen eerste hulp. Bovendien gaan we via hen in gesprek met gemeenten om te werken aan de juiste financiële hulp. In die gesprekken kijken de experts naar wat er financieel nodig is, denken ze mee over de programmering en op welke wijze de kansen van de 1,5 meter samenleving benut kunnen worden.

Om accommodaties echt goed te kunnen helpen is het nodig om ook een traject op te starten waarin we besturen van accommodaties begeleiden in het gezond maken van de exploitatie en het maken van een visie op de lange termijn samen met de gebruikers van accommodaties.

We kunnen dus ook ú helpen! Wanneer uw bestuur ook nadelige effecten ondervindt van de Corona maatregelen, is het goed om dat bij ons te melden. Enerzijds zodat wij op deze wijze input kunnen verzamelen om samen met provincie en gemeenten de goede ondersteuning te bieden. Anderzijds zodat we met u mee kunnen denken bij het zetten van de juiste stappen.

Contact opnemen kan via info@ovkk.nl of bellen naar 06 57 44 87 53.

==================================================

Update per 6 mei 2020

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

====================================================================================

Update per 21 april 20.00 uur:

Kinderen en jongeren

De regering heeft onderzoek gedaan naar corona bij kinderen. In het onderzoek staat dat corona voor kinderen meestal ongevaarlijk is.  Als kinderen corona hebben besmetten ze andere mensen bijna nooit. Daarom mogen kinderen weer naar de basisschool, de opvang en de sportclub. 

 

Kinderen en opvang ( van 0 tot 4 jaar)

Op 11 mei gaat het kinderdagverblijf weer voor alle kinderen open.  Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opvang.

Kinderen op de basisschool ( van 4 tot 12 jaar)

Op 11 mei gaat de basisschool weer open.  Kinderen krijgen wel minder lessen. De kinderen gaan niet allemaal tegelijk naar school. De school kiest wanneer uw kind naar school moet komen.  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.

 

Het speciaal onderwijs

Op 11 mei gaat het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs weer open. De kinderen krijgen weer normaal les op school. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang gaat op 11 mei weer open. Misschien mag uw kind niet elke dag naar de opvang. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opvang.

 

Buiten sporten 

Vanaf 29 april mogen kinderen weer samen buiten trainen in een team.  Ze hoeven geen afstand te houden. Kinderen moeten thuis douchen. Ouders mogen niet komen kijken naar het sporten. Een wedstrijd spelen met een ander team mag niet. 

 

Jongeren op de middelbare school ( van 12 tot 18 jaar)

De middelbare school blijft dicht. De regering beslist eind mei of de scholen in juni weer open gaan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.

 

Het voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs blijft dicht. De regering beslist eind mei of de scholen in juni weer open gaan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de school.

Buiten sporten  

Vanaf 29 april mogen jongeren weer samen buiten sporten. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar.

 

Op bezoek bij ouderen thuis

Vanaf 29 april mogen mensen van 70 jaar en ouder die thuis wonen bezoek krijgen. Dit moeten steeds dezelfde 1 of 2 mensen zijn.  Kinderen mogen niet op bezoek bij ouderen. 

Mensen die in een verzorgingstehuis wonen mogen nog geen bezoek krijgen. 

 

Contact met andere mensen

 • Cafés, bioscopen en pretparken blijven dicht. 
 • Contactberoepen zoals de kapper, pedicure en fysiotherapeut blijven dicht voor bezoek. 
 • Betaald voetbal, concerten en festivals gaan niet door tot 1 september. 

 

Niet vergeten:

 • Blijf thuis.
 • Nies in uw elleboog.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak uw handen met zeep.

===================================================================

Update per 9 april 21.00 uur:

Burgemeesters in IJsselland roepen inwoners op tot rustig Pasen
Het Regionale Beleidsteam van Veiligheidsregio IJsselland (met alle burgemeesters van onze regio) heeft met het oog op komende dagen eigenlijk maar één centrale boodschap: blijf het gezond verstand gebruiken en geniet vooral in de eigen omgeving van dit paasweekend. Blijf dus thuis. Het is de inwoners en bedrijven in IJsselland grotendeels gelukt om, ondanks het stralende weer, de afgelopen tijd zoveel mogelijk de regels in acht te nemen. Natuurlijk waren er uitzonderingen waarop gehandhaafd is, maar dat doet niets af aan het feit dat onze regio zich van de goede kant heeft laten zien.
Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: ‘En de enige manier om deze crisis onder controle te krijgen, is om dit gedrag met z’n allen vol te houden. Dus ook tijdens dit prachtige paasweekend. Blijf allemaal dus zoveel mogelijk thuis en geniet in de eigen omgeving van dit paasfeest. Ga niet onnodig reizen en ga niet in groepen op pad.’ Naast de huidige noodverordening geldt in onze regio momenteel een vaarverbod in Giethoorn en is een skatepark in Hardenberg gesloten. We hebben daarnaast nog geen specifieke wegen of gebieden gesloten; de veiligheidsregio vertrouwt erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zoveel mogelijk thuisblijven. Mocht blijken dat het ergens te druk is of groepen de regels rondom corona niet in acht nemen, dan treffen we maatregelen. Het is gewoon te risicovol om in groepen samen te zijn. Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar of motorrijders die anderen geen ruimte geven op smalle dijkweggetjes en samen met elkaar pauze nemen. Er wordt veelvuldig in onze regio gecontroleerd en daar waar nodig schromen we niet om te handhaven en een bekeuring uit te delen.

=================================================================

Update per 2 april 10.00  uur

Maatregelen verlengd

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Op de afbeelding hieronder kun je de maatregelen nalezen.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Of bel met 0800-1351

www.dalfsen.nl/corona voor inwoners en ondernemers in de gemeente Dalfsen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die door de Rijksoverheid is aangekondigd vast te stellen voor de regio IJsselland. Deze nieuwe noodverordening is vanmiddag ondertekend door voorzitter Peter Snijders. Met het vaststellen van de nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.
Binnen onze regio zien we vooral dat de meeste mensen zich goed en zorgvuldig houden aan de landelijke maatregelen. Met deze noodverordening hebben we in onze regio echter mogelijkheden om te handhaven waar dat nodig is. Om de ernst van de situatie helder te maken voor de hele regio én om duidelijkheid richting onze inwoners en ondernemers te verschaffen, geldt deze noodverordening voor de hele regio.
De noodverordening bevat daarnaast via artikel 2.5 specifieke maatregelen voor campings en vakantieparken. Tijdens deze crisis willen we geen toestroom hebben van toeristen. Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen bevat. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie is verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.
Voorzitter Peter Snijders: “We treffen de maatregelen met een goede reden: we willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen. Een toename van toerisme in onze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij. We hebben deze maatregelen niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor de campings en vakantieparken in onze regio en kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen.”
Samenkomsten
In de nieuwe noodverordening zijn ook specifieke maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten. Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast is het in de hele regio verboden om met 3 of meer personen samen te komen indien er geen afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio is tevens bevoegd om winkels of markten waar de maatregelen niet worden nageleefd, te sluiten

Update per 24-03-2020 10.00 uur:

RBT IJsselland bijeen over evenementen en handhaving

Het kabinetsbesluit om alle evenementen tot 1 juni, ook die met minder dan honderd deelnemers, te schrappen, sluit goed aan bij de wens van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio IJsselland. Onder deze evenementen vallen paasvuren en evenementen rond Koningsdag en 75 jaar Bevrijding. Die gaan nu niet door.

Het RBT kwam maandagmiddag 23 maart onder voorzitterschap van Peter Snijders (burge-meester Zwolle) voor de derde maal bijeen in verband met de coronacrisis. Het RBT bestaat uit de elf burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, en onder meer de GGD-GHOR, brandweer, politie, defensie en het OM.

Wekelijks bespreekt het RBT het actuele beeld in de regio, en beslist over te nemen maatre-gelen om de coronacrisis in de regio te beheersen. Op lokaal niveau ligt de crisiscoördinatie bij Gemeentelijke Beleidsteams (GBT’s). Tussen beide vindt uiteraard goede afstemming en uitwisseling plaats.

Het RBT boog zich maandag over de ontwikkeling van de corona-epidemie in de regio. De tot maandag door het kabinet afgekondigde maatregelen om besmetting tegen te gaan, worden in de regio in de regel doorgaans goed en zorgvuldig opgevolgd. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo werd de regel om minstens anderhalve meter afstand te houden, soms slecht nageleefd in onder meer bouwmarkten en tuincentra. Ook bleven groepen jongeren soms bijeenkomen.

Het kabinet besloot maandagavond tot aanvullende maatregelen. Indien goed overleg niet tot oplossingen leidt, kunnen deze maatregelen worden ingezet om groepsvorming op straat, ongewenste samenkomst op locaties en ongewenst winkelgedrag (op minder dan anderhalve meter) tegen te gaan.

Het RBT komt op maandag 30 maart, of eerder indien nodig, weer bijeen.

Bericht van Team Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld

Wij hebben besloten om vanaf dinsdag 24 maart tot en met vrijdag 3 april de praktijk te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wij hebben de moeilijke afweging moeten maken hoe we om moeten gaan met deze crisis. Wij zijn zorgverleners en willen mensen met lichamelijke klachten graag helpen om goed te blijven functioneren, maar omdat veel behandelingen bestaan uit lichamelijk contacten willen wij niet degene zijn die het virus van de ene naar de andere patiënt overbrengt.

Welke mogelijkheden bieden wij wel?
Telefonisch of video consult:
U kunt zich bij ons aanmelden voor een telefonisch of videoconsult. Dit mag per e-mail of u kunt ’s morgens tussen 08.00-12.00 uur bellen 06-40767255. Er zal een telefonisch consult ingepland worden bij één van de collega’s.
Als u bij ons bekend bent of een telefonische of videoconsult gehad heeft dan kunnen wij een oefenprogramma voor u online maken.
Ook kunt u met vragen altijd contact met ons opnemen via telefoon (0572-372158) , Whatsapp (06-40767255), via e-mail (info@fysiolemelerveld.nl) of via het contactformulier op onze website (www.fysiolemelerveld.nl)

Behandelingen die wel door gaan:
Na een operatie (van bijvoorbeeld een voorste kruisband, nieuwe heup of knie). Uw behandelend fysiotherapeut zal contact met u opnemen of en hoe er een afspraak wordt gepland. Oefentherapie zou met een online schema kunnen worden voortgezet
Acute klachten voor mensen met vitale beroepen en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is.
Acute klachten die worden verwezen door de huisarts of specialist en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is.

Wij hopen op uw begrip en we doen onze best om u voldoende van dienst te zijn en de wens is om elkaar na deze crisis weer in goede gezondheid te mogen zien.

Team Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld

Bericht van P.c.b. de Regenboog

Via deze weg willen we laten weten dat de geplande Fancy fair op P.c.b. de Regenboog niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een later moment. We houden u op de hoogte.

======================================================

Update per 22-03-2020 11.30 uur

Ook in Lemelerveld zien we helaas nog steeds mensen die de situatie rondom het coronavirus nog niet serieus nemen. Het landelijk advies is om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Ook bij LemelerveldAlert krijgen wij berichten binnen van bezorgde inwoners, zo blijken er nog steeds groepen van ruim 20 kinderen samen in de zandbak te spelen waarbij de ouders gewoon toekijken. Laten wij met z’n allen proberen om Lemelerveld zo gezond mogelijk te houden en elkaar wijzen op de verantwoordelijkheden. Alleen SAMEN kunnen wij zorgen wij voor een veilig Lemelerveld

Op het moment van plaatsen komt er een Noodwaarschuwing  NL Alert binnen om nog maar eens te bevestigen hoe ernstig de situatie is!

=======================================================

Update per 21-03-2020 12.00 uur

ELKE AVOND EEN ‘MEDITATIEF KWARTIERTJE’
Met ingang van a.s. maandag 23 maart zendt de Brugkerk elke avond om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd op de website Brugkerk-Lemelerveld.nl via de link “Kerkdienstgemist.nl” in de rubriek “Diensten”.
De reguliere kerkdiensten zijn op dit moment afgelast.
Voor zondag 22 maart verwijst ze graag door naar de korte viering die de landelijke Protestantse Kerk om 9:20 uur op NPO2 uitzendt, en aansluitend naar de katholieke eucharistieviering die om 10:00 uur rechtstreeks vanuit de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo wordt uitgezonden. De Emmanuelparochie zendt zondagochtend om 11:00 uur via Kerkdienstgemist.nl een Eucharistieviering uit vanuit de Brigittakerk in Ommen. Op TV Oost kunt u om 10:00 uur een kerkdienst in aangepaste vorm volgen vanuit Gramsbergen.

===========================================================

Update per 20-03-2020 15.00 uur

Koningsdag Lemelerveld afgelast

Koningsdag in Lemelerveld wordt afgelast. Dat meldt de organisatie van het feestelijke evenement. ‘De reden hiervoor is het Coronavirus en de maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden. Ondanks dat de afgekondigde maatregelen vooralsnog tot en met 6 april gelden, vinden wij het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan’, aldus de organisatie. De organisatie betreurt dat Koningsdag in Lemelerveld niet door kan gaan, maar vindt het in het licht van de ontwikkelingen op dit moment het verstandigste besluit. De georganiseerde activiteiten worden verplaatst naar volgend jaar.

Raadsvergaderingen in tijden van het coronavirus 

Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen. Dit betekent dat er tot en met in ieder geval 6 april geen vergaderingen van de raadscommissie zijn en de raad in beginsel niet zal deelnemen aan externe activiteiten. De raadsvergadering van maart gaat wel door.

 “De gemeenteraad ziet zich gesteld voor een dilemma. Aan de ene kant kun je stellen dat er helemaal niet vergaderd moet worden, omdat we de landelijke richtlijnen inzake de volksgezondheid uiteraard op willen volgen en besluitvorming in de gemeenteraad bij wet fysieke aanwezigheid vereist. Dus moet de raad niet met 21 raadsleden willen vergaderen in de raadszaal. Aan de andere kant zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat vergaderd kan worden als er noodzakelijke besluiten op de agenda staan. En dus kun je het standpunt innemen dat er toch vergaderd moet worden. Waarbij de term ‘noodzakelijk’ voor meerdere uitleg vatbaar is”, aldus burgemeester Erica van Lente in haar rol als voorzitter van de gemeenteraad. “Samen met de agendacommissie en de fractievoorzitters zijn verschillende scenario’s verkend. En daar is een mogelijke tussenweg uit naar voren gekomen”.

Voorstel raadsvergadering van maart

Voorgesteld wordt nu om de raadsvergadering van maart door te laten gaan. Wettelijk is er een minimum aantal raadsleden vereist om de vergadering te kunnen openen en besluiten te nemen. Dit heet quorum en dat ligt voor Dalfsen op 11 raadsleden. Door bij een eerste vergadering niet te voldoen aan het quorum (er zijn geen 11 raadsleden aanwezig), kan een nieuwe vergadering belegd worden op een later tijdstip, waarna de besluiten genomen kunnen worden met de dan aanwezige raadsleden. De eis van het quorum geldt dan niet.

Voor de raadsvergadering die gepland is op 23 maart, betekent dit het volgende:

 • De voorzitter constateert mogelijk om 19:30 uur dat er geen quorum is en dat de raadsvergadering niet kan worden geopend. In dat geval belegt de voorzitter een nieuwe raadsvergadering op woensdag 25 maart om 19:30 uur (met dezelfde agenda als die voor 23 maart op tafel lag. De raad stelt echter op 25 maart de agenda vast en kan besluiten bepaalde agendapunten niet te willen behandelen);
 • De raad vergadert zonder pers en publiek. Wel is het mogelijk live mee te kijken via ris.dalfsen.nl.
 • Uitgangspunt blijft dat de uitslag van stemmingen niet anders wordt dan wanneer de voltallige raad aanwezig zou zijn.

Situatie vanaf 6 april 2020

Het is denkbaar dat er ook na 6 april 2020 nog maatregelen nodig zijn om het coronavirus het hoofd te bieden. Voor de periode na 6 april zal daarom onderzocht worden hoe de raad zijn opiniërende en besluitvormende vergaderingen vorm kan geven. Daarbij is het faciliteren van het spreekrecht en van de aanwezigheid van pers en publiek uiteraard ook weer zeer gewenst.

Ter informatie aan de ondernemers Recreatie en Toerisme in verband met de Corona aanpak.

Als gemeente Dalfsen begrijpen we dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus
grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Dalfsen.
Met onderstaande informatie willen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.
Zo vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en links naar belangrijke telefoonnummers en websites.

Ook is een brief van Gastvrij Nederland bijgevoegd.

Gemeente Dalfsen
Op de website van gemeente Dalfsen staat vanaf 17 maart’20 onderstaande informatie:

https://www.dalfsen.nl/home/faq-coronavirus-ondernemers_42599/

Marketing Oost

Eveneens is op de site van Marketing Oost nadere informatie te vinden:

–      https://www.marketingoost.nl/

Ondernemershuis Vechtdal

–      https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/news/164/coronavirus-informatie-voor-ondernemers

Gastvrij Overijssel

Ter informatie treft u hieronder  de brandbrief die afgelopen maandag vanuit Gastvrij Nederland is verstuurd aan het Rijk.

10081 Staatssecretaris Keijzer Inz. Coronavirus

Bericht van Provincie Overijssel

Bestuur provincie Overijssel: “Noaberschap betekent op dit moment thuisblijven én oog houden voor elkaar. Pas goed op jezelf en je omgeving”

Beste Overijsselaars,

De hele wereld is inmiddels zwaar getroffen door de coronacrisis, de menselijke en economische impact is immens. Het dagelijks leven in Overijssel staat volledig op z’n kop. Door mensen die ziek worden, door thuiswerken, de sluiting van scholen, sportclubs en horeca. Als provincie van het noaberschap is dat een vreemde gewaarwording.

Noaberschap betekent op dit moment dat dat we zoveel als mogelijk thuis blijven, onze bewegingsvrijheid beperken, maar tegelijkertijd ook blijven omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren in onze samenleving. Blijf dit vooral doen, wees creatief. Laten we met z’n allen oog houden voor de mensen om ons heen. Op allerlei manieren kunnen we elkaar door deze crisis heen helpen.

In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar diegenen die in Overijssel in de persoonlijke sfeer direct te maken hebben met de gevolgen van de ziekte. Onze dank gaat uit naar alle mensen die zich inzetten voor het overeind houden van onze samenleving. We zijn trots op jullie enorme inzet. We leven daarnaast mee met alle mensen die besmet zijn, mensen die ernstig ziek zijn en vechten voor hun leven. We wensen jullie en jullie naasten veel sterkte toe.

Als provinciebestuur laten we, zo goed en zo kwaad als het kan, het werk van de provinciale organisatie zo veel mogelijk doorgaan. Op dit moment kijken we vooral wat gedaan kan worden voor onze samenleving, voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Ondernemers in onze provincie ervaren en ondervinden nog veel meer dan wijzelf de gevolgen van de coronacrisis. Vanuit onze organisatie proberen we zoveel mogelijk de opdrachten en werkzaamheden die we uitzetten bij ondernemers in gang te houden. Daarnaast zijn we extra alert om te zorgen dat corona geen remmende werking heeft op het op tijd betalen van facturen. De regering heeft daarnaast een noodpakket voor banen en de economie aangekondigd, met daarin een aantal maatregelen. Waar mogelijk bieden we hulp met kennis en expertise.

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren houden ons allemaal bezig. De situatie is onwerkelijk, de menselijke en economische impact is enorm. In ons openbaar vervoer wordt de dienstregeling aangepast, vele evenementen zijn afgelast of verzet. Met al deze organisaties zijn we in overleg over de impact van deze maatregelen en wat we als provincie hierin kunnen betekenen.

Tot slot: deze crisis zal nog wel even voortduren. Vanuit onze maatschappelijke positie staan we open voor initiatieven uit de Overijsselse samenleving, sluiten we aan bij initiatieven waar we dat kunnen en springen we in op gaten die ontstaan. Wij hebben vertrouwen in de kracht en de veerkracht van ons als Overijsselaars en zijn ontzettend trots en dankbaar voor ieders inzet en de wijze waarop jullie omkijken naar elkaar. De crisis brengt veel onzekerheid mee, maar we vertrouwen op een gezonde toekomst. Pas goed op jezelf en je omgeving.

Namens het bestuur van de provincie Overijssel,

Commissaris van de Koning Andries Heidema

Klokken van troost en hoop. Vele kerkelijke parochies en gemeenten in het land luiden op woensdagavond 18 maart, 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken als “boodschap van troost en hoop” voor wie met het Corona-virus te maken heeft en als dank en bemoediging voor de hulpverleners die zich op dit moment fantastisch voor anderen inzetten. Ook in Lemele, Lemelerveld, Vilsteren en Luttenberg worden de kerkklokken geluid.

Activiteiten 75 jaar vrijheid afgelast.

De viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen is door de situatie rond het coronavirus van de baan. Alle activiteiten worden in overleg met de betrokken organisaties afgelast of naar een ander moment verplaatst. Er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. De organisatoren kijken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. Op www.dalfsenviertvrijheid.nl komt deze periode de meest actuele informatie te staan.

Afgelopen maandag heeft provincie Overijssel al besloten alle provinciale activiteiten af te gelasten of te verplaatsen, in navolging van veel lokale vieringen. Na zorgvuldige afweging is ook door de organisatoren in de gemeente Dalfsen besloten om de activiteiten af te gelasten en waar mogelijk te verplaatsen. De lustrumactiviteiten zouden begin april van start gaan, waarbij het ‘zwaartepunt’ in het paasweekend van 10-13 april zou plaatsvinden.

Burgemeester Van Lente: “Het is heel spijtig dat dit besluit genomen moest worden, maar er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. Organisaties, ondernemers en vrijwilligers hebben de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen. Ik waardeer ieders inzet enorm en had graag gezien dat dit harde werken werd beloond en we met het bedachte programma samen stil konden staan bij 75 jaar vrijheid”.

 

=====================================================

Update 14 per 17-03-2020 10.00 uur

Verenigingendag uitgesteld. Het zal geen verrassing zijn dat ook wij niet onder het Coronavirus uitkomen. Helaas hebben wij hierdoor moeten besluiten om de verenigingendag uit te stellen. Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar we moeten voor elkaar zorgen en geen risico nemen. De open dag zal zeker door ons worden opgepakt en we komen bij u terug met een nieuwe datum.

De scholen in Lemelerveld zijn gesloten, geen open dag! Het zal u ook zeker niet ontgaan zijn dat de beslissing is genomen om alle scholen in Nederland en zo ook in Lemelerveld te sluiten met onmiddellijke ingang! Dit betekent dat alle geplande (school)activiteiten komen te vervallen tot 6 april 2020. Woensdag 18 maart 2020 stond de jaarlijkse open dag voor de Lemelerveldse scholen gepland voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Deze komt door de eerder gestelde maatregel te vervallen. De directies van de scholen maken bekend dat de open dag dit jaar niet gaat plaatsvinden. We raden potentiële ouders aan om rechtstreeks contact op te nemen via de mail met de scholen waar u zich op wilt oriënteren om een persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismaking.

OBS Heidepark;                      info@obsheidepark.nl

PCB de Regenboog;                directie@regenboog-lemelerveld.nl

KBS Heilig Hartschool;            directie.heilighart@catent.nl

Onthulling Nieuwe naam H.Hartschool?

Woensdag 18 maart a.s. is het zover!! De nieuwe naam voor H. Hartschool wordt bekendgemaakt, ware het niet dat alle activiteiten zijn afgelast! Daarom is de bekendmaking tot nader order uitgesteld omdat de school dit uitbundig wil vieren in aanwezigheid van kinderen, ouders en belangstellenden. Wanneer dit nu wel gaat plaatsvinden is nog onbekend. Dat hangt nauw samen met de maatregelen van de overheid. Dus nog even geduld !

Gemeentehuis alleen op afspraak geopend vanwege coronavirus

Servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten Vanaf dinsdag 17 maart en minimaal tot en met 6 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Inwoners maken een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunnen gesteld worden aan een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. De telefonische bereikbaarheid geldt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit

De ambtelijke organisatie werkt in het gemeentehuis met een minimale bezetting om de veiligheid van medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Bijeenkomsten zoals die van dinsdagavond over het Centrumplan, maar ook de boomfeestdag en de opening van de Jagtlusterallee gaan niet door. Zelf kunnen inwoners ook een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door vragen aan de gemeente telefonisch te stellen en een bezoek aan het gemeentehuis zoveel mogelijk uit stellen. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken.

Behoort u tot een risicogroep en kan uw bezoek niet worden uitgesteld? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140529.

Informatie voor ondernemers. Heeft u als ondernemer vragen? Kijk dan op www.dalfsen.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 140529.

Vragen en antwoorden over het coronavirus aan de gemeente. Op www.dalfsen.nl/corona staat een overzicht met meest gestelde vragen aan de gemeente.

Heeft u vragen over het coronavirus? Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Telefonisch kunnen inwoners met vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met (milde) klachten thuisblijven. De maatregelen duren vooralsnog tot en met 6 april 2020.

===================================================================

update 12 per 16-03-2020 19.30 uur:

Genomen maatregelen Saam Welzijn m.b.t. het Caronavirus per 16-03-20

In verband met ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de maatregelen die hiervoor getroffen zijn heeft Saam Welzijn het volgende besloten:
Alle medewerkers van Saam Welzijn zijn, tot nader orde, verplicht om thuis te werken.
Saam Welzijn blijft telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0529-482121 en op 0529-793012 op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Blijf gerust uw vragen stellen!
De Ouderenadviseurs, Magriet Zandink en Alie Buit, en de Mantelzorgondersteuning Ilja Boomers en Janny Velthuis, zijn telefonisch beschikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Zij zijn beschikbaar voor een luisterend oor, meedenken in praktische oplossingen (bijv. boodschappen) en eventuele hulp.
Magriet Zandink 06-29285356
Alie Buit 06-51982259
Ilja Boomers 06-19218070
Janny Velthuis 06-11276383
Saam Welzijn zet zich in om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten en te werken aan een vitale samenleving. Laten we in de situatie rondom het Coronavirus, waar ouderen en kwetsbare inwoners minder bezoek krijgen, omzien naar elkaar in onze eigen buurt en wijk. Een telefoontje, een kaartje (bijv. www.omapost.nl ), alle kleine beetjes helpen.
Saam Welzijn
W. Noorman – directeur bestuurder.

Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld heeft alle Corefit en Fit trainingen tot en met 6 april opgeschort. 1 op 1 behandelingen in de praktijk gaan vooralsnog wel door met inachtneming van de voorgeschreven hygiëne maatregelen en adviezen van het RIVM en de beroepsgroep. Verdere berichtgeving zal plaatsvinden via de website www.fysiolemelerveld.nl

update 11 per 16-03-2020 16.30 uur:

Live uitzending Vechtdal FM over Coronavirus

VECHTDAL – De lokale omroep Vechtdal FM besteedt vandaag tussen 19.00 en 22.00 uur in een rechtstreeks radio-uitzending aandacht aan het coronavirus. Welke omvang heeft het virus inmiddels en wat kunnen we nog verwachten? In Dalfsen en Ommen zijn de eerste besmettingen inmiddels vastgesteld.

Er wordt onder meer gesproken met burgemeester Erica van Lente van de gemeente Dalfsen, voorzitter Annemieke Wissink van de PvdA-Statenfractie, het CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg, loco-burgemeester Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg, alsmede locatiecoördinator Sharon Broekroelofs van basisschool Het Natuurrijk in Vilsteren en verpleegkundige infectieziekten Gerda Curfs van de GGD IJsselland. Ook Wladimir Nijenhuis van de Dalfser Stichting Joris Bezorgt komt aan het woord. Namens Joris Bezorgt brengen Joel en Joris groenten, fruit en brood tot aan de voordeur. Een uitkomst in tijden van crisis. De maatregelen treffen ook de horeca in het Vechtdal. Daarover praten we met Marc Koggel van hotel restaurant De Barones in Dalfsen.

Vechtdal FM is te ontvangen via 105.9 en 106.3 en via de kabel in Dalfsen en Ommen op 104.1 en in Lemelerveld op 106.7, alsmede via internet en verschillende telefoon apps. Caywai: kanaal 785, Solcon: kanaal 1809
KPN/Telfort/XS4ALL: kanaal 1113 (witte afstandsbediening)
KPN/Telfort/XS4ALL/XMS/Edutel/Vodafone/Fiber.nl/Stipte/Lybrandt: kanaal 3094 (zwarte afstandsbediening), Ziggo: kanaal 918, kanaal 1918 of kanaal 2918 (kanaalnummer is afhankelijk van de gebruikte decoder/cam module)

update 10 per 16-03-2020 12.00 uur:

Het kulturhus is gesloten tot 6 april 2020.

De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM/de Rijksoverheid raken ook ons kulturhus. De gezondheid van mensen staat voorop en daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het niet verder verspreiden van het virus. Het kulturhus is daarom gesloten tot en met 6 april.

De bibliotheek en het infopunt zijn tevens gesloten. Zie ook www.bibliotheekdalfsen.nl voor meer informatie.

Ook alle activiteiten zijn geannuleerd tot en met 6 april.

Mocht u Carinova nodig zijn, dan belt u met de bereikbaarheidsdienst tel:0570- 51 85 64 team Lemelerveld (07.00 – tot 23.00 uur) of 0900- 8662 (’s nachts)

Aangepaste openingstijden Zwakenberg eten&drinken Naar aanleiding van de regelgeving omtrent het Coronavirus, zijn wij genoodzaakt om ook onze werkwijze hierop aan te passen. We zullen enkel geopend zijn voor het afhalen van telefonische bestellingen. ​tel 0572 371526

De volgende tijden zijn wij geopend:​

Maandag                  Gesloten

Dinsdag t/m Donderdag    17.00 – 19.00 uur

Vrijdag t/m Zondag       11.30 – 14.00 uur en van  17.00 – 20.00 uur​

Wil u uw bestelling per PIN betalen?

KBO en PCOB

De Jaarvergadering van KBO in Parochiehuis en PCOB in het Kulterhus gaan 24 maart a.s. niet door wegens het coronavirus. Meer informatie in het inlegvel van april magazine.

Oud papier inzameling maart geannuleerd

Vanwege de uitbraak van het Corona virus heeft de organisatie van het oud papier inzameling Lemelerveld besloten om de inzameling van eind maart te annuleren. De gezamenlijke scholen achten het gezondheidsrisico voor de vrijwilligers te groot en tevens kunnen we op het laatste moment met een tekort aan vrijwilligers worden geconfronteerd. Tevens hebben we overwogen om mensen zelf het oud papier naar het inzamelpunt op het feestterrein laten brengen, maar enige coördinatie is dan nog steeds noodzakelijk. Om die reden willen we meteen duidelijkheid verschaffen door het te annuleren. We begrijpen dat dit enige overlast voor u kan betekenen dat u een maand langer met het oud papier in huis zit. Toch denken we als organisatie dit deze maatregelen onvermijdelijk is. We hopen uiteraard in april de oud papier inzameling weer te kunnen hervatten.

Protestantse Gemeente Lemele

In de Ichthuskerk zijn er de komende drie zondagen geen morgendiensten. Dit i.v.m. de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wel wordt er elke zondagmorgen een uitzending vanuit onze kerk verzorgd. Deze kunt u meemaken door naar de website van de Ichthuskerk Lemele te gaan en vervolgens naar ‘Kerkdienst gemist’. Zo kunt u de uitzending rechtstreeks meekijken of later terugkijken. Op de zondagen 22 en 29 maart beginnen we om 10.00 uur en op zondag 5 april om 09.30 uur. De dienstdoende ouderling verzorgt de mededelingen namens de kerkenraad en ds. Leon Eigenhuis houdt een korte overdenking. De uitzending duurt ongeveer 20 minuten.

GKv De Lichtbron in Lemele-Lemelerveld De diensten gaan tot 31 maart niet door i.v.m. het corona virus.

Potgrondactie

Potgrondactie van paardensportvereniging Marwinus te Lemele kan helaas aankomend weekend niet huis aan huis doorgaan dit in verband met het Coronavirus. Mocht u onze vereniging nog wel willen steunen en potgrond kunnen gebruiken dan kunt u alsnog een mailtje sturen naar marwinus@hotmail.com en dan brengen wij u graag de potgrond aan huis.

Plaatselijk Belang Lemele

In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Lemele van 23 maart a.s. voorlopig uitgesteld.

Bericht namens de huisartsenpraktijk:

De Huisartsenpraktijk Lemelerveld neemt de volgende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan:

– Kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel eerst met de assistente!
– Alleen patiënten meteen afspraak mogen in de praktijk komen.

Heeft u vragen over het Corona-virus dan verzoeken wij u eerst te kijken op beschikbare juiste informatie op www.thuisarts.nl of op RIVM of GGD.

-Er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk telefonisch te regelen.
-Bij verkoudheid, keelklachten en of griepklachten met of zonder koorts:
ADVIES THUISBLIJVEN!!!

-De assistente beslist samen met de huisarts welke patiënten beoordeeld moeten worden. Wanneer u beoordeeld moet worden krijgt u van de assistente te horen waar en hoe laat dat is.

-Niet iedereen wordt getest op Corona.
-Verrichtingen zullen voorlopig niet gedaan worden.
-Bloedprikken alleen SPOED afname,
controles die kunnen worden uitgesteld liever NIET komen!

Afspraken bij de POH zullen NIET doorgaan; deze zullen telefonisch worden verplaatst door de POH-er of assistente.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart.
Wij vragen om uw begrip en geduld en medewerking!!

Corona maatregelen en extra services bij Multimate en Jumper

Beste klanten, om u zo goed mogelijk van dienst te blijven, nu er extra maatregelen door de overheid zijn afgekondigd. Houden wij ons aan de volgende voorschriften om verspreiding van virussen te beperken:
-zelf reinigen we met regelmaat onze handen.
-we reinigen extra vaak onze pin apparaten, kassa’s, deurkrukken e.d.
-we willen onze klanten vragen zoveel mogelijk contactloos te pinnen.
-onze medewerkers komen alleen naar de winkel als ze zich goed voelen.
-voor uw en onze veiligheid graag gepaste afstand houden van onze medewerkers en andere bezoekers.

Extra services:
-we starten per direct met extra bezorg- en klaarzetservices.
U belt of mailt uw bestelling. Vervolgens zetten wij de bestelling voor u klaar en kunt u bij de kassa uw producten afhalen en gelijk pinnen. Indien nodig zullen wij producten bij u thuis bezorgen. Een groot deel van ons assortiment vindt u op Multimate.nl en jumper.nl

Horeca en Scholen ook in Lemelerveld tot 6 april dicht, Vanaf vanavond !8.00 uur zijn alle horeca gelegenheden in Lemelerveld ook gesloten. Ook de scholen blijven tot 6 april dicht.

Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Dat heeft minister Slob bekendgemaakt op een persconferentie.

Sporthal/spelzaal sportpark Heidepark sluit tot 6 april

Buurtbus Salland stopt vervoer ivm corona Het bestuur heeft zojuist besloten om per direct te stoppen met de uitvoering van de dienstregeling in verband met het Coronavirus. Vanaf maandag 16 maart 2020 zullen er dus geen diensten op lijn 516, 517 en 518 worden uitgevoerd. We zullen tijdig melden wanneer we weer starten met de uitvoering van de dienstregeling, wanneer dit is valt nu nog niet te zeggen. Keolis zal zorgdragen voor de communicatie van dit besluit, zowel digitaal als fysiek bij de haltes.

Eerste besmetting coronavirus gemeente Dalfsen vastgesteld
Bij een inwoner van de gemeente Dalfsen is zaterdag 14 maart besmetting met het coronavirus vastgesteld. Deze inwoner bevindt zich op dit moment in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. Ook heeft burgemeester Erica van Lente telefonisch contact gehad met deze persoon.

Burgemeester Van Lente: “In het telefoongesprek heb ik begrepen dat deze inwoner nu aan de beterende hand is. Ik heb de patiënt en de direct betrokkenen sterkte gewenst. Omdat het aantal besmettingen zich blijft uitbreiden, nu dus ook in onze gemeente, roep ik inwoners op om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Neem verantwoordelijkheid voor uzelf en uw omgeving: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken.”

Meer informatie
Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Telefonisch kunt u met al uw vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).

BOERENMARKT VILSTEREN 21 maart afgelast

Vanwege de corona-problemen gaat de Boerenmarkt niet door.

Wel is het mogelijk om producten te bestellen bij de een aantal producenten en op zaterdag 21 maart op erve Meijerink op te halen. Zie www.ervemeijerink.nl

OV-ambassadeurs

Wegens het Corona virus gaan de activiteiten van de OV-ambassadeurs t/m 31 maart helaas niet door! Donderdag  26 maart 2020 zou dit in De Overkant in Dalfsen zijn.

Dansavond Dalfsen

In verband met het corona virus is besloten deze maand geen dansavond te houden in het Emmagebouw in Dalfsen. We hopen dat het de derde zaterdag van april wel weer door kan gaan.

Toneelvoorstelling Vilsteren

De voorstellingen van Toneelvereniging Tot Nut en Vermaak Vilsteren op 20,21 en 28 maart gaan niet door.

Imminkhoeve

Bingo avond op 24 maart gaat niet door.

Eerder binnengekomen berichten tot vrijdagmiddag:

Bij zowel de voetbal, handbal en de volleybal zijn alle wedstrijden en trainingen tot en met 31 maart afgelast. Muziekvereniging Polyhymnia heeft ook haar repetities en optredens tot nader orde stop gezet.

Alle activiteiten van Saam welzijn in het Kulturhus zijn afgelast , de overige activiteiten in het Kulturhus gaan vooralsnog wel door.

De NL doet dag bij Natuurlijk Heidepark van a.s. zaterdag gaat ook niet door.

Afgelastingen bij scouting de Verbinding Lemelerveld in verband met Corona virus: COVID-19 Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen in Nederland om alle activiteiten tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Wij houden ons aan het advies van Scouting Nederland, dit betekent dat de opkomsten tot en met 31 maart niet door gaan. De schoonmaak van 21 maart gaat ook niet door.  NL doet aanstaande zaterdag gaat niet door, deze wordt verplaatst naar een andere datum.

ZGR, Brugstede overdag ook op slot
We hebben besloten om onze woonzorglocaties niet alleen ’s nachts, maar voor de tijdelijkheid ook overdag te sluiten en een stringent deurbeleid te hanteren. Daarnaast is besloten vanaf 19.00 uur ’s avonds helemaal geen bezoek meer toe te laten, uitzonderingen daargelaten. Externen vragen we om alleen noodzakelijke bezoeken aan de locatie te brengen. We willen u daarnaast verzoeken om het landelijk advies over het bezoeken van kwetsbare doelgroepen op te volgen, en een weloverwogen besluit te nemen over een mogelijk bezoek aan onze locatie en uw naaste. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de contactpersoon op de locatie.

Het concert dat de Bargzangers morgen zouden geven in Zaal Dijk in Lemele gaat vanwege de coronacrisis niet door.

Zondag 15 maart 2020 géén dienst in de Brugkerk,

Brugkerk blijft gesloten tot en met 31 maart Vandaag is besloten om, uit voorzorg, de Brugkerk gesloten te houden tot en met 31 maart in verband met het Coronavirus. Hiermee komen alle diensten, activiteiten, vergaderingen en dergelijke voor deze periode te vervallen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat samenkomsten binnen onze gemeente zouden kunnen leiden tot de verspreiding van het virus. De berichtgeving omtrent het Coronavirus zal nauwlettend worden gevolgd zodat zo spoedig mogelijk besluiten kunnen worden genomen voor de periode na 31 maart. Door de PKN wordt morgen om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver verzorgd en uitgezonden op NPO 2 als vervanging van de kerkdienst die niet doorgaan.

De diensten van GKv De Lichtbron in Lemele-Lemelerveld gaan a.s. zondag 15 maart ook niet door i.v.m. het corona virus.

Ook de Katholieke kerk heeft zijn vieringen voor dit weekend afgelast. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Judo vereniging Salland geeft in verband met de maatregelen tot 31 maart geen lessen.

Vrijwilligerswaarderingsavonden afgelast. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft het Vrijwilligerspunt Dalfsen besloten om de vrijwilligerswaarderingsavonden op 20 maart in De Mozaïek en op 27 maart in De Trefkoele+ niet door te laten gaan. Ook de cabaretvoorstelling op 2 april in theater De Stoomfabriek gaat niet door.
Over de andere waarderingsactiviteiten informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Koffiehus de Kletsmajoor wil haar vrijwilligers beschermen en gaat daarom in iedere geval tot en met 31 maart dicht.

Alzheimercafé maandag 16 maart a.s. gaat NIET door.

Rosengaerde neemt nieuwe maatregelen Coronavirus

In verband met de landelijke maatregelen die ons kabinet gisteren heeft aangekondigd, neemt Zorgcentrum Rosengaerde nieuwe maatregelen om onze kwetsbare cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om het risico op besmetting te minimaliseren. Om die redenen vinden wij het noodzakelijk om een aantal ingrijpende maatregelen door te voeren. Welke maatregelen dat zijn, lees u op onze website: https://www.rosengaerde.nl/nieuws/rosengaerde-neemt-nieuwe-maatregelen-coronavirus/ Deze informatie is vandaag ook per brief naar familieleden en eerste contactpersonen van onze cliënten gegaan

Als er andere verenigingen of organisaties zijn die nieuws hebben omtrent de coronacrisis  kunnen dit melden bij nieuws@sukerbiet.nl wij zullen dit zo spoedig mogelijk plaatsen op onze website! (Er komt een paar keer per dag een update)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *