politiek

Gevolgen Shell-vonnis voor de luchtvaart in 2030

Schiphol en andere luchthavens zullen aangesproken worden op de verplichting die de rechter aan Shell heeft opgelegd. De CO2-uitstoot van het luchtverkeer moet ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd worden. Momenteel komt de luchtvaartsector niet verder dan 5% minder CO2 in 2030. Halvering is wel haalbaar als de luchtvaart zich herstelt tot hoogstens 70% van …

Gevolgen Shell-vonnis voor de luchtvaart in 2030 Lees verder »

Inwoners beantwoorden vragen over energietransitie

Resultaten duurzaamheidsonderzoek bekend De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert, ook in Dalfsen. Deze verandering betekent iets voor de omgeving waarin we leven. In het duurzaamheidsonderzoek van de gemeente Dalfsen konden inwoners in februari dit jaar aangeven wat zij hierin belangrijk vinden. Op welke manier wil je grootschalig energie opwekken en waar zou …

Inwoners beantwoorden vragen over energietransitie Lees verder »

Jaarrekening 2020: een bijzonder jaar

Coronapandemie beïnvloedt de financiële resultaten Het college van de gemeente Dalfsen legt in juni de jaarrekening over 2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, waarna deze tijdens de raadsvergadering van 21 juni definitief kan worden vastgesteld. Uiteraard onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt. Ondanks de coronacrisis kan de jaarrekening 2020 …

Jaarrekening 2020: een bijzonder jaar Lees verder »

Perspectiefnota 2022-2025 laat fors tekort zien

Een sluitende begroting vraagt om het maken van keuzes De gemeenteraad bespreekt in juni de Perspectiefnota 2022-2025. Deze bevat de belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende financiële effecten én stelt de kaders voor de programmabegroting 2022-2025. Duidelijk is dat er een zware opgave op de gemeente afkomt. Het voortzetten van de huidige ambities, met alle onzekerheden en …

Perspectiefnota 2022-2025 laat fors tekort zien Lees verder »

Mondelinge vragen, mogelijkheden nieuwbouw zorglocatie in buitengebied van de gemeente Dalfsen

“Voor alle doelgroepen moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn” (speerpunt uit de Raadsagenda de Kleurrijke Kubus) In de gemeente Dalfsen staan wij voor een inclusieve samenleving, iedereen doet mee! Tijdens het bespreken van de inclusie agenda op 12 april hebben wij het ook genoemd; Een samenleving die inclusief wil zijn geeft ruimte aan al haar …

Mondelinge vragen, mogelijkheden nieuwbouw zorglocatie in buitengebied van de gemeente Dalfsen Lees verder »

Aangevraagde vergunning Lelystad Airport vol fouten en onhoudbaar

Ingezonden bericht van SATL (Samenwerkende actiegroepen tegen Laagvliegen) De Samenwerkende actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) roepen demissionair minister Schouten op om de door SchipholGroup aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport nog voor het aantreden van het nieuwe Kabinet te weigeren. SATL stelt in haar zienswijze dat de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde ontwerp vergunning …

Aangevraagde vergunning Lelystad Airport vol fouten en onhoudbaar Lees verder »

Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021

De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten. Door de invoering van de 1,5 meter norm …

Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021 Lees verder »

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod

Er komen nieuwe kansen voor kampeerbedrijven in de gemeente Dalfsen. Het voorstel met mogelijkheden hiertoe volgt uit een analyse en inventarisatie onder betrokkenen. Aan hen is in de afgelopen periode gevraagd hoe het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen in de toekomst aan kan sluiten op de wensen en behoeften die er leven. Alle inzichten zijn …

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod Lees verder »

Partijen slaan handen ineen voor Housing First Vechtdal ‘Eerst een dak en dan de rest’

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met …

Partijen slaan handen ineen voor Housing First Vechtdal ‘Eerst een dak en dan de rest’ Lees verder »

Inwoners kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor financiële ondersteuning

Tegemoetkoming bij financiële problemen door de coronacrisis Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk: zowel ondernemers als werknemers in diverse sectoren. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen of kunnen mensen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Het inkomen wordt minder en door die inkomensdaling hebben ze moeite om hun vaste lasten …

Inwoners kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor financiële ondersteuning Lees verder »

Praat mee over de toekomst van uw gebied Hoe ziet de gemeente Dalfsen er in de toekomst uit?

Woensdagavond 10 maart vindt digitaal het Omgevingsfestival plaats. Dit wordt georganiseerd door de gemeente Dalfsen en gaat over de nieuwe Omgevingsvisie. Hierin staat beschreven hoe we graag zien dat de gemeente zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen Alle ideeën voor die Omgevingsvisie zijn de afgelopen tijd verzameld tijdens gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners. Bestaande …

Praat mee over de toekomst van uw gebied Hoe ziet de gemeente Dalfsen er in de toekomst uit? Lees verder »

Brandbrief Actiegroepen aan Eerste Kamer “Neem uw rol serieus en schrap PAS-melding Lelystad Airport”

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben in een brandbrief alle leden van de Eerste Kamer opgeroepen om aanstaande dinsdag een motie te steunen die voorkomt dat de opening van Lelystad Airport via een onjuiste procedure en op basis van onjuiste stikstofberekeningen alsnog wordt gelegaliseerd. “Gelukkig hebben we de Eerste Kamer, zij is er voor …

Brandbrief Actiegroepen aan Eerste Kamer “Neem uw rol serieus en schrap PAS-melding Lelystad Airport” Lees verder »

Vliegroutes, woningbouw, duurzaam wonen en het sociaal beleid centraal in talkshow D66 Vechtdal

Leven in het Vechtdal, waar loopt de praktijk tegenaan, wat is er nodig vanuit ‘Den Haag’: in gesprek op 5 maart van 19.00-20.30 vanuit theater de Stoomfabriek via Youtube én met Vechtdallers én kandidaat Tweede Kamerlid (ook lid Provinciale Staten Overijssel) Wybren Bakker. Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen organiseert D66 Vechtdal op …

Vliegroutes, woningbouw, duurzaam wonen en het sociaal beleid centraal in talkshow D66 Vechtdal Lees verder »

SATL ROEPT OP: STEM HOGER OP 17 MAART!

Wie geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over de regio wil, kan volgens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) het beste terecht bij de ChristenUnie, GroenLinks, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren. Ook vele nieuwe partijen keren zich expliciet tegen opening van een nieuw vliegveld. D66 en de Partij van de Arbeid stellen …

SATL ROEPT OP: STEM HOGER OP 17 MAART! Lees verder »

Oproep van actiegroep SATL-Lelystad voor tekenen van bezwaar voor 25 februari

Onderstaand bericht kun je ook lezen op de site van SATL-Lelystad;https://www.satl-lelystad.nl/2021/02/14/zienswijze-ontwerp-voorkeurbeslissing-luchtruimherziening/ In de Luchtvaartnota van juli 2020 lazen we het al: Schiphol krijgt alle ruimte voor het schadelijke laagvliegen over grote delen van Nederland. Lees hier de feiten over laagvliegen.Uiteraard werd dit ontkend door minister van Nieuwenhuizen. En, zo beloofde de minister aan iedereen: ‘…met …

Oproep van actiegroep SATL-Lelystad voor tekenen van bezwaar voor 25 februari Lees verder »

Taart van D66 voor Valentijnsdag 2021 gaat naar de Sociale Tuin

D66 Dalfsen geeft elk jaar met Valentijnsdag een taart aan een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Dalfsen als blijk van waardering voor de inzet van die vrijwilligers. Dit jaar gaat de taart naar de vrijwilligers van de sociale tuin uit Nieuwleusen maar door de coronamaatregelen en het winterse weer gebeurt dit wel op een andere manier. …

Taart van D66 voor Valentijnsdag 2021 gaat naar de Sociale Tuin Lees verder »

Raadsvragen bereikbaarheid gemeente Dalfsen

Wij willen dat de gemeente Dalfsen er is voor onze inwoners, dan is goede bereikbaarheid en tijdige informatievoorziening een vereiste. Vooral nu! Door de COVID-19 en de daarbij behorende maartregelen is die bereikbaarheid nog belangrijker om elkaar niet uit het oog te verliezen. Het gemeentehuis is nu alleen op afspraak bereikbaar en de infopunten zijn …

Raadsvragen bereikbaarheid gemeente Dalfsen Lees verder »

Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot, die nabij natuurgebieden zijn gelegen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open. Het gaat om de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” …

Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld Lees verder »

Lelystad Airport kan niet, en dat was in 2007 al bekend

Nieuw boek “Schiphol regeert” legt pijnlijk bloot hoe Schiphol en ministerie de politiek al vele jaren laten geloven in een waanidee Het is een deerniswekkend relaas: de reconstructie van 13 jaar Lelystad Airport in een uitgave van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Al die tijd al weten eigenaar Schiphol en vele betrokken ambtenaren dat …

Lelystad Airport kan niet, en dat was in 2007 al bekend Lees verder »

Word jij de eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen?

Gezocht: de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen! Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen hebben? Pak dan nu je kans en wie weet ben jij in 2021 de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen. …

Word jij de eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen? Lees verder »

Mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in winkels, musea, bij de kapper en op veel andere plekken verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Uitzondering voor mensen met ziekte of beperking Een uitzondering voor het dringende advies voor mondkapjes geldt voor: mensen …

Mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten Lees verder »

Gemeente zoekt gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Duizenden ouders in Nederland zijn eerder dit jaar getroffen door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. De Belastingdienst compenseert de gedupeerden, maar dit is niet altijd tijdig en/of voldoende om uit de (financiële) problemen te blijven. Inmiddels is bekend geworden dat in de gemeente Dalfsen tenminste 6 gezinnen hiermee te maken hebben …

Gemeente zoekt gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag Belastingdienst Lees verder »

Meld u aan voor de online bijeenkomst morgenavond over toekomst Lemelerveld

In oktober en november biedt de gemeente iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen. Dat doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten. Door de komst van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De input die opgehaald wordt draagt bij aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Dit …

Meld u aan voor de online bijeenkomst morgenavond over toekomst Lemelerveld Lees verder »

Hotel Waanders in Staphorst beschikbaar voor quarantaine niet-besmette personen

In Hotel Waanders in de gemeente Staphorst zijn per direct zes tweepersoonskamers beschikbaar voor mensen in Veiligheidsregio IJsselland die in quarantaine moeten maar hier zelf niet voor kunnen zorgen. Het gaat dan niet om mensen die zelf besmet zijn met het virus maar om bijvoorbeeld mensen die minder zelfredzaam zijn, arbeidsmigranten, toeristen of huisgenoten van …

Hotel Waanders in Staphorst beschikbaar voor quarantaine niet-besmette personen Lees verder »

Uitnodiging online bijeenkomsten over de toekomst van Dalfsen

In oktober en november biedt de gemeente iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen. Dat doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten. Door de komst van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De input die opgehaald wordt draagt bij aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Dit …

Uitnodiging online bijeenkomsten over de toekomst van Dalfsen Lees verder »

Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren

Door flinke bezuinigingen en inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren Dalfsen – Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In …

Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren Lees verder »

Motie “verruiming kampeerbeleid”

“CDA vraagt het college om in gesprek te gaan met de recreatieve sector voor verruiming van de mogelijkheden binnen het huidige kampeerbeleid” Vanavond (28-9-2020) dient het CDA onderstaande motie in: Ondergetekende(n), lid/leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dient/dienen de volgende motie in: gehoord hebbende: – de behoeftes van (recreatie)ondernemers in persoon en tijdens …

Motie “verruiming kampeerbeleid” Lees verder »

Gemeente Dalfsen stelt Corona Noodfonds ter beschikking

Fonds moet maatschappelijke instellingen helpen tijdens de coronacrisis De huidige coronacrisis treft ons allemaal en zo ook de maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. Om deze instellingen financieel te ondersteunen heeft de gemeente het Corona Noodfonds, ter hoogte van 1 miljoen euro, ter beschikking gesteld. Maatschappelijke instellingen die hun activiteiten richten op de Dalfser samenleving …

Gemeente Dalfsen stelt Corona Noodfonds ter beschikking Lees verder »

College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente …

College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf Lees verder »

Extra geld beschikbaar voor kleine natuurprojecten

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt extra geld beschikbaar na doorslaand succes. Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open.   Vanwege het doorslaande succes moest het Cultuurfonds Overijssel de subsidieregeling tijdelijk opschorten, omdat het beschikbare budget was uitgeput. Het …

Extra geld beschikbaar voor kleine natuurprojecten Lees verder »

Slapstick bestrijding van de eikenprocessierups

De gemeente Dalfsen maakt dit jaar serieus werk van het bestrijden van de eikenprocessierups(Heideparkweg).Begin dit voorjaar zijn de bomen behandeld met, ik vermoed aaltje (wel overdag in het volle zonlicht). Vervolgens zet de gemeente een bedrijf in die de nesten van de eikenprocessierups wegzuigen. Dit gebeurt waarschijnlijk op regelmatige tijden, omdat ik ze nu al …

Slapstick bestrijding van de eikenprocessierups Lees verder »

Veel besluiten genomen tijdens drie uur durende raadsvergadering

Maandagavond was er een volle agenda voor de gemeenteraad. Er zijn belangrijke besluiten genomen en veel vragen gesteld. Samen met de ChristenUnie heeft het CDA vragen gesteld over het niet doorgaan van zwemlessen in de buitenzwembaden. Zij zouden graag zien dat de zwemlessen wel doorgang kunnen vinden voor de gevorderden A- en B-diploma. Daarnaast hebben …

Veel besluiten genomen tijdens drie uur durende raadsvergadering Lees verder »

Raadsvragen COVID-19: zwemlessen en terrassen

Door COVID-19 hebben we te maken met diverse beperkende maatregelen, daar kunnen we als CDA-fractie alleen maar achter staan. Toch is het fijn dat steeds meer locaties de deuren weer mogen openen – zij het met beperkende maatregelen – zodat we elkaar weer op gepaste afstand kunnen ontmoeten. Als CDA-fractie vinden we bewegen en ontmoeten …

Raadsvragen COVID-19: zwemlessen en terrassen Lees verder »