Alzheimer cafe

Op maandagavond 18 maart 2019 is er Alzheimer Café in Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen. Mensen met (vermoeden van) dementie,  hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom. Het thema van de avond is ‘Wet- en regelgeving rondom dementie’. Om 19.30 uur start het programma (inloop vanaf 19.00 uur.) De avond duurt ongeveer twee uur en de toegang is gratis.

We hebben deze avond een aantal (gespecialiseerde) consulenten van de gemeente Dalfsen uitgenodigd en een casemanager dementie.  Met elkaar kunnen zij op alle vragen beantwoorden rondom wetten en regels waar je mee te maken kunt krijgen bij dementie.

Onderwerpen die onder anderen aan bod zullen komen zijn: Wie vergoed wat en wat moet ik zelf betalen? Wat moet ik waar en met wie regelen? Wat is bewindvoering en wanneer is bewindvoering nodig? Hoe kom ik aan een indicatie en wanneer heb je een indicatie nodig?

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de consulenten of casemanager.

Wat is het Alzheimer Café?

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383

 

Geef een reactie